Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
European Securities and Markets Authority
Siedziba

Paryż

Przewodniczący

Verena Ross

Dyrektor Wykonawczy

Natasha Cazenave

Utworzenie

1 stycznia 2011

Strona internetowa

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ang. European Securities and Markets Authority, ESMA) – organ Unii Europejskiej o profilu ekonomicznym, będący następcą CESR. Siedzibą ESMA jest Paryż.

Członkowie[edytuj | edytuj kod]

Członkami są reprezentanci wszystkich właściwych krajowych organów nadzoru, każdy z prawem głosu. Polskę w Radzie Organów Nadzoru ESMA (ang. Board of Supervisors) reprezentuje Komisja Nadzoru Finansowego. Ponadto w obradach uczestniczą (bez prawa głosu):

  • Przewodniczący EIOPA
  • Przedstawiciel Komisji Europejskiej
  • Przedstawiciel ESRB
  • Przedstawiciel ESMA
  • Przedstawiciel EBA

Historia[edytuj | edytuj kod]

ESMA zastąpiła Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR), powstały w 6 czerwca 2001 w celu konwergencji praktyk nadzorczych poprzez wydawanie niewiążących wytycznych i rekomendacji oraz doradzanie Komisji Europejskiej w zakresie opracowywanych przez nią aktów prawnych. Jednym z głównych elementów reformy nadzoru finansowego w UE było powołanie trzech Europejskich Urzędów Nadzoru, nazywanych Europejskim Systemem Nadzoru Finansowego, w miejsce wcześniej funkcjonujących komitetów nadzorców europejskich (CEBS, CEIOPS, CESR), zwanych komitetami 3. poziomu procedury Lamfalussy’ego. Powołane w ich miejsce Europejskie Urzędy Nadzoru mają znacznie szerszy zakres zadań, a także uprawnień i kompetencji.

Cele[edytuj | edytuj kod]

Głównym celem ESMA jest zapewnienie właściwego wdrażania przepisów dotyczących sektora kapitałowego, w sposób umożliwiający zachowanie stabilności finansowej i zapewnienie zaufania do systemu finansowego jako całości oraz odpowiedniej ochrony konsumentów usług finansowych.

Struktura[edytuj | edytuj kod]

W skład Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych wchodzą:

  • Rada Organów Nadzoru (ang. Board of Supervisors – BoS)
  • Zarząd (ang. Management Board – MB)
  • Przewodniczący (ang. Chairperson)
  • Dyrektor Wykonawczy (ang. Executive Director)
  • Komisja Odwoławcza (ang. Board of Appeal – BoA) – wspólna dla wszystkich trzech instytucji Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]