Fazy rozwoju demograficznego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Fazy rozwoju demograficznego - zmiany współczynnika urodzeń i zgonów w różnych społeczeństwach następują według określonego porządku. Wyróżnia się pięć faz rozwoju demograficznego:

 • Faza I 
  Charakterystyczna dla ludności żyjących na bardzo niskim poziomie rozwoju i występuje tylko w nielicznych populacjach. Liczba urodzeń wyrównuje się ze zgonami, które są liczne ze względu na stan ludności. Przeciętna długość życia nie przekracza 45 lat.
 • Faza II 
  Osiągnięcia medycyny wpłynęły na zmniejszenie liczby zgonów. Średnia długość życia wynosi 60 lat.
  Faza III 
  Na początku tej fazy przyrost jest duży, i maleje wraz z dążeniem do kolejnej fazy.
 • Faza IV 
  Liczba zgonów jest niewielka, dzięki wysoko rozwiniętej służbie zdrowia i wiedzy medycznej. Wystąpiła w Europie Zachodniej w latach 60. XX w.
 • Faza V 
  Przyrost zmniejsza się do liczby zgonów, a pod koniec fazy liczba zgonów przewyższa urodzenia. Przyrost naturalny jest wtedy ujemny.

Faza I[edytuj]

 • wpływ warunków przyrodniczych na przyrost naturalny
 • przyrost naturalny na granicy możliwości biologicznej 0.2-0.3%
 • życie było nieustanną walką o przetrwanie (wojny, walki plemienne, epidemie np. dżuma w XIV w.)
 • po wojnie duży przyrost kompensacyjny czyli chęć biologicznego wyrównania strat wojny

Faza II[edytuj]

 • charakterystyczna dla krajów rozwijających się
 • na wzrost urodzeń wpłynęła dłuższa średnia życia (gł. kobiet)- XIXw
 • spadek śmiertelności np. przez rozwój szczepień
 • XIX w. to mała eksplozja demogaficzna
 • młode społeczeństwo
 • duża liczba kobiet w wieku rozrodczym
 • wysoki współczynnik płodności

powodem dlaczego się tak dzieje są:

 • zwyczaje i tradycje
 • niewielka świadomość społeczna
 • niski poziom wykształcenia
 • spadek śmiertelności poprzez:
  • poprawę ochrony zdrowia
  • wzrost produkcji żywności

Faza III[edytuj]

 • charakterystyczna dla krajów wysoko rozwiniętych
 • spadek urodzeń:
  • wysoka świadomość społeczna
  • model małej rodziny
  • starzenia się społeczeństwa
  • rozpad małżeństw
  • późne zawieranie małżeństw
  • kariera i edukacja ważniejsza niż rodzina
  • chęć zapewnienia potomstwu dobrego startu
 • spadek śmiertelności poprzez:
  • rozwój medycyny
  • zdrowy tryb życia
  • poprawa wyżywienia
  • poprawa warunków życia
  • stabilizacja życia
  • opieka nad matką i dzieckiem

Faza IV[edytuj]

 • charakterystyczna dla krajów postradzieckich
 • bardzo małe zarobki
 • mało małżeństw (głównie bezdzietne)
 • słaba i trudno dostępna medycyna
 • alkoholizm
 • narkotyki
 • AIDS