Interes publiczny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Interes publiczny – pojęcie niedookreślone, nieposiadające zwartej, zapisanej formuły na gruncie obowiązującego prawa[1][2]. Najczęściej definiowany jako przeciwieństwo interesu indywidualnego / prywatnego[3][2] – taki, który nie jest ograniczony do pojedynczej jednostki czy grupy, ale ma na celu dobro / korzyść ogółu ludności[4][2]. Odnosi się do wartości, które są wspólne i ważne dla całego społeczeństwa[5]. Jest to cel, który służy dobrobytowi i harmonijnemu funkcjonowaniu społeczeństwa[4]. Jest to kategoria normatywna określania przesłanek w hipotezach lub dyspozycjach wielu przepisów z rożnych dziedzin życia społeczno–gospodarczego. Jest również klauzulą generalną wykorzystywaną w aktach prawnych[6], wyrażonych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (art. 17 ust. 1, 22, 63, 213 ust. 1)[3].

Interes publiczny obejmuje takie kwestie jak: sprawiedliwość, wolność, bezpieczeństwo, pokój, niepodległość i suwerenność państwa, zdrowie publiczne, utrzymanie równowagi finansowej systemu zabezpieczenia społecznego, ochrona konsumentów, usługobiorców i pracowników, uczciwość w transakcjach handlowych, zwalczanie nadużyć, ochrona środowiska naturalnego i miejskiego, zdrowie zwierząt, własność intelektualna, cele polityki społecznej i kulturalnej oraz ochrona narodowego dziedzictwa historycznego i artystycznego, zaufanie obywateli do organów władzy, prawa człowieka i obywatela[5].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Interes publiczny to nie bardzo ważny interes zamawiającego - wPrzetargach.pl - Przetargi, zamówienia publiczne, prawo zamówień publicznych [online], www.wprzetargach.pl [dostęp 2024-01-14].
  2. a b c I OSK 2111/13 - Wyrok NSA z 2014-01-10 [online], www.orzeczenia-nsa.pl [dostęp 2024-01-14].
  3. a b Marta Tużnik, Interes publiczny czy interes prywatny w zasadzie in dubio pro tributario?, „Studia Prawnoustrojowe” (35), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2017, s. 91–102, ISSN 1644-0412 [dostęp 2024-01-14] (pol.).
  4. a b Interes Publiczny: Wprowadzenie do Pojęcia | Magazyn Moja Firma [online], 10 lipca 2023 [dostęp 2024-01-14] (pol.).
  5. a b Interes publiczny – Encyklopedia Administracji Publicznej [online], encyklopediaap.uw.edu.pl [dostęp 2024-01-14].
  6. Interes publiczny - Słownik pojęć - mikroPorady.pl - Biznesowe wsparcie z najlepszej strony [online], mikroporady.pl [dostęp 2024-01-14] (pol.).