Kryteria oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kryteria oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce – dające się zmierzyć parametry środowiska wodnego, które są stosowane w monitoringu jakości wód w Polsce do oceny ich stanu ekologicznego, czyli do klasyfikacji ich jakości. Początkowo były to kryteria dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia wody, następnie kryteria wyznaczające granice trzech klas czystości wód, a od czasu przyjęcia przez Polskę ramowej dyrektywy wodnej pięciu klas jakości, czyli poziomów stanu ekologicznego we współczesnym znaczeniu[1].

Kryteria ogólne[edytuj | edytuj kod]

W czasach, gdy Polska wchodziła w skład Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, organizacja ta rekomendowała trzy rodzaje kryteriów:

 • ekologiczne
  • kryteria składu wód jako systemu ekologicznego
  • kryteria jakości wód jako zasobu przyrodniczego i czynnika kształtującego środowisko
 • ekonomiczne (efektywność ochrony wód przed zanieczyszczeniem)
 • socjalno-polityczne
  • reglamentacja wewnątrzgospodarczych stosunków wodnych (optymalizacja wykorzystania)
  • reglamentacja międzynarodowych stosunków w gospodarce wodnej (wzajemne interesy państw).

Konkretne wskaźniki podzielono na kilka grup (ogólne fizyczne i chemiczne nieorganiczne, chemiczne organiczne, zanieczyszczenia nieorganiczne przemysłowe, zanieczyszczenia organiczne przemysłowe, biologiczne oraz specyficzne). System ten jednak nie został przyjęty w Polsce[2].

Kryteria oceny stanu ekologicznego zostały w ogólny sposób opisane w Załączniku V do Ramowej dyrektywy wodnej. Stan bardzo dobry jest opisany jako warunki niezakłócone lub prawie niezakłócone, a kolejne stany są opisane jako postępujące stopnie przekształcenia warunków naturalnych. Elementy podlegające ocenie podzielono na następujące grupy[3]:

 • biologiczne
  • fitoplankton
  • makrofity i fitobentos
  • makrobezkręgowce bentosowe
  • ichtiofauna
 • hydromorfologiczne
  • reżim hydrologiczny lub pływowy
  • warunki morfologiczne
 • fizykochemiczne
  • ogólne
  • zanieczyszczenia specyficzne.

Elementy podlegające ocenie ze względu na stan ekologiczny, jak i konkretne wskaźniki przeznaczone do stosowania w Polsce od 2022 roku[4] z podziałem na zakres obowiązywania (typ wód, akwen) przedstawiają poniższe tabele.

Wody płynące[edytuj | edytuj kod]

Typ PGT – potok tatrzański
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO >0,75 ≥0,55 ≥0,35 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥0,776 ≥0,569 ≥0,361 ≥0,196 <0,196
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,674 ≥0,614 ≥0,409 ≥0,205 <0,205
Ichtiofauna EFI+PL (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥0,911 ≥0,755 ≥0,503 ≥0,252 <0,252
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (weryfikowany przez współczynnik korekty) ≥0,824 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,728 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,715 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,613 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,600 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,486 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,485 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

<0,485 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

<0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

Ciągłość cieku
Warunki morfologiczne
Elementy fizyczno-chemiczne
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥9,7 ≥9,1 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤1 ≤2 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤1 ≤2 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤200 ≤300 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,04 ≤0,20 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤0,5 ≤0,8 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤0,7 ≤1,1 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,01 ≤0,04 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,05 ≤0,10 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
Typ PGS – potok sudecki
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO >0,75 ≥0,55 ≥0,35 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥0,775 ≥0,567 ≥0,358 ≥0,192 <0,192
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,860 ≥0,667 ≥0,445 ≥0,222 <0,222
Ichtiofauna EFI+PL (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥0,911 ≥0,755 ≥0,503 ≥0,252 <0,252
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (weryfikowany przez współczynnik korekty) ≥0,824 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,728 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,715 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,613 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,600 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,486 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,485 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

<0,485 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

<0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

Ciągłość cieku
Warunki morfologiczne
Elementy fizyczno-chemiczne
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥9,7 ≥9,1 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤1 ≤2 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤1 ≤2 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤200 ≤300 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,04 ≤0,20 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤0,5 ≤0,8 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤0,7 ≤1,1 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,01 ≤0,04 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,05 ≤0,10 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
Typ RW_krz – potok lub mała rzeka wyżynna na podłożu krzemianowym
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO >0,69 ≥0,50 ≥0,35 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥0,779 ≥0,577 ≥0,375 ≥0,213 <0,213
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,860 ≥0,667 ≥0,445 ≥0,222 <0,222
Ichtiofauna EFI+PL (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥0,911 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,939 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,917 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,755 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,655 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,562 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,503 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,437 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,375 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,218 ((dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

<0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

<0,218 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

<0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (weryfikowany przez współczynnik korekty) ≥0,824 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,728 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,715 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,613 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,600 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,486 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,485 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

<0,485 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

<0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

Ciągłość cieku
Warunki morfologiczne
Elementy fizyczno-chemiczne
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥9,4 ≥8,0 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤2,0 ≤2,8 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤4,0 ≤7,0 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤340 ≤450 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,13 ≤0,30 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤1,30 ≤2,00 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤1,80 ≤3,00 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,04 ≤0,08 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,13 ≤0,25 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
Typ RW_wap – potok lub mała rzeka wyżynna na podłożu wapiennym
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO >0,66 ≥0,48 ≥0,30 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥0,779 ≥0,781 ≥0,582 ≥0,225 <0,225
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,891 ≥0,698 ≥0,465 ≥0,233 <0,233
Ichtiofauna EFI+PL (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥0,911 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,939 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,917 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,755 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,655 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,562 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,503 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,437 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,375 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,218 ((dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

<0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

<0,218 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

<0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (weryfikowany przez współczynnik korekty) ≥0,824 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,728 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,715 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,613 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,600 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,486 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,485 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

<0,485 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

<0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

Ciągłość cieku
Warunki morfologiczne
Elementy fizyczno-chemiczne
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥9,4 ≥8,0 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤2,0 ≤2,8 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤4,0 ≤7,0 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤340 ≤450 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,13 ≤0,30 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤1,30 ≤2,00 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤1,80 ≤3,00 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,04 ≤0,08 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,13 ≤0,25 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
Typ RWf_krz – potok lub mała rzeka fliszowa o charakterze krzemianowym
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO >0,69 ≥0,50 ≥0,35 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥0,779 ≥0,577 ≥0,375 ≥0,213 <0,213
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,891 ≥0,698 ≥0,465 ≥0,233 <0,233
Ichtiofauna EFI+PL (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥0,911 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,939 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,917 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,755 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,655 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,562 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,503 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,437 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,375 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,218 ((dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

<0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

<0,218 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

<0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (weryfikowany przez współczynnik korekty) ≥0,824 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,728 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,715 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,613 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,600 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,486 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,485 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

<0,485 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

<0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

Ciągłość cieku
Warunki morfologiczne
Elementy fizyczno-chemiczne
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥9,2 ≥8,2 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤1,9 ≤2,4 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤3,0 ≤3,8 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤300 ≤330 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,10 ≤0,20 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤0,80 ≤1,30 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤0,90 ≤1,50 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,02 ≤0,06 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,07 ≤0,13 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
Typ RWf_wap – potok lub mała rzeka fliszowa o charakterze wapiennym
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO >0,66 ≥0,48 ≥0,30 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥0,781 ≥0,582 ≥0,384 ≥0,225 <0,225
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,891 ≥0,698 ≥0,465 ≥0,233 <0,233
Ichtiofauna EFI+PL (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥0,911 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,939 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,917 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,755 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,655 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,562 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,503 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,437 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,375 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,218 ((dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

<0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

<0,218 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

<0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (weryfikowany przez współczynnik korekty) ≥0,824 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,728 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,715 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,613 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,600 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,486 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,485 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

<0,485 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

<0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

Ciągłość cieku
Warunki morfologiczne
Elementy fizyczno-chemiczne
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥9,2 ≥8,2 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤1,9 ≤2,4 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤3,0 ≤3,8 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤300 ≤330 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,10 ≤0,20 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤0,80 ≤1,30 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤0,90 ≤1,50 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,02 ≤0,06 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,07 ≤0,13 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
Typ RsW_krz – średnia rzeka na podłożu krzemianowym
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO >0,69 ≥0,50 ≥0,35 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥0,788 ≥0,601 ≥0,415 ≥0,265 <0,265
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥ 0,860 ≥ 0,667 ≥ 0,445 ≥ 0,222 < 0,222
Ichtiofauna EFI+PL (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥0,911 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,939 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,917 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,755 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,655 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,562 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,503 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,437 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,375 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,218 ((dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

<0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

<0,218 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

<0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (weryfikowany przez współczynnik korekty) ≥0,824 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,728 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,715 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,613 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,600 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,486 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,485 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

<0,485 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

<0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

Ciągłość cieku
Warunki morfologiczne
Elementy fizyczno-chemiczne
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥9,2 ≥7,8 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤2,6 ≤3,5 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤4,5 ≤7,0 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤370 ≤470 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,14 ≤0,35 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤1,40 ≤2,00 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤2,00 ≤3,20 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,06 ≤0,09 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,15 ≤0,33 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
Typ RsW_wap – średnia rzeka na podłożu węglanowym
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO >0,66 ≥0,48 ≥0,30 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥0,788 ≥0,601 ≥0,415 ≥0,265 <0,265
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,891 ≥0,698 ≥0,465 ≥0,233 <0,233
Ichtiofauna EFI+PL (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥0,911 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,939 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,917 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,755 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,655 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,562 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,503 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,437 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,375 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,218 ((dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

<0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

<0,218 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

<0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (weryfikowany przez współczynnik korekty) ≥0,824 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,728 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,715 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,613 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,600 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,486 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,485 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

<0,485 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

<0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

Ciągłość cieku
Warunki morfologiczne
Elementy fizyczno-chemiczne
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥9,2 ≥7,8 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤2,6 ≤3,5 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤4,5 ≤7,0 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤370 ≤470 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,14 ≤0,35 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤1,40 ≤2,00 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤2,00 ≤3,20 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,06 ≤0,09 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,15 ≤0,33 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
Typ PN – potok lub strumień nizinny
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO >0,54 ≥0,39 ≥0,30 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥0,819 ≥0,617 ≥0,414 ≥0,212 <0,212
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,903 ≥0,717 ≥0,478 ≥0,239 <0,239
Ichtiofauna EFI+PL (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥0,911 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,939 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,917 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,755 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,655 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,562 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,503 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,437 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,375 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,218 ((dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

<0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

<0,218 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

<0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

IBI_PL (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny), dla potoków leżących w dolinie wielkiej rzeki ≥0,791 ≥0,646 ≥0,520 ≥0,375 <0,375
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (weryfikowany przez współczynnik korekty) ≥0,761 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,728 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,639 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,613 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,500 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,486 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,375 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

<0,375 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

<0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

Ciągłość cieku
Warunki morfologiczne
Elementy fizyczno-chemiczne
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥8,9 ≥7,6 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤2,3 ≤3,5 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤8,2 ≤10,0 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤420 ≤690 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,14 ≤0,40 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤1,10 ≤2,00 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤2,00 ≤3,30 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,06 ≤0,09 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,17 ≤0,33 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
Typ PNp – potok lub strumień nizinny piaszczysty
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO >0,54 ≥0,39 ≥0,30 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥0,844 ≥0,645 ≥0,445 ≥0,230 <0,230
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,908 ≥0,716 ≥0,477 ≥0,239 <0,239
Ichtiofauna EFI+PL (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥0,911 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,939 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,917 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,755 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,655 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,562 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,503 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,437 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,375 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,218 ((dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

<0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

<0,218 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

<0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (weryfikowany przez współczynnik korekty) ≥0,761 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,728 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,639 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,613 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,500 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,486 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,375 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

<0,375 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

<0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

Ciągłość cieku
Warunki morfologiczne
Elementy fizyczno-chemiczne
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥8,9 ≥7,6 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤2,3 ≤3,5 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤8,2 ≤10,0 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤420 ≤690 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,14 ≤0,40 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤1,10 ≤2,00 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤2,00 ≤3,30 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,06 ≤0,09 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,17 ≤0,33 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
Typ RN – rzeka nizinna
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL ≥0,96 ≥0,79 ≥0,47 ≥0,16 <0,16
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO >0,54 ≥0,39 ≥0,30 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny (dotyczy rzek o szerokości koryta ≤30 m) ≥0,831 ≥0,658 ≥0,485 ≥0,312 <0,312
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,913 ≥0,710 ≥0,473 ≥0,237 <0,237
Ichtiofauna EFI+PL (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥0,911 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,939 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,917 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,755 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,655 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,562 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,503 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,437 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,375 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

≥0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

≥0,218 ((dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

≥0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

<0,252 (dla potoków z dominacją ryb łososiowatych)

<0,218 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)

<0,187 (dla potoków z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)

Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (weryfikowany przez współczynnik korekty) ≥0,761 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,728 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,639 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,613 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,500 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,486 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,375 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

<0,375 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

<0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

Ciągłość cieku
Warunki morfologiczne
Elementy fizyczno-chemiczne
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥8,9 ≥7,6 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤2,3 ≤3,5 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤8,2 ≤10,0 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤420 ≤690 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,14 ≤0,40 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤1,10 ≤2,00 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤2,00 ≤3,30 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,06 ≤0,09 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,17 ≤0,33 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
Typ RwN – wielka rzeka nizinna
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL ≥0,96 ≥0,79 ≥0,47 ≥0,16 <0,16
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO >0,54 ≥0,39 ≥0,30 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,913 ≥0,710 ≥0,473 ≥0,237 <0,237
Ichtiofauna IBI_PL (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥0,854 ≥0,688 ≥0,500 ≥0,250 <0,250
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (weryfikowany przez współczynnik korekty) ≥0,728 ≥0,613 ≥0,486 ≥0,359 <0,359
Ciągłość cieku
Warunki morfologiczne
Elementy fizyczno-chemiczne
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥8,2 ≥7,5 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤3,0 ≤4,0 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤10,0 ≤12,5 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤753 ≤850 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,20 ≤0,45 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤1,60 ≤2,20 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤2,20 ≤3,50 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,08 ≤0,12 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,20 ≤0,35 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
Typ PN_uj – potok lub strumień przyujściowy pod wpływem wód słonych
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO >0,54 ≥0,39 ≥0,30 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥0,844 ≥0,645 ≥0,445 ≥0,230 <0,230
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,913 ≥0,710 ≥0,473 ≥0,237 <0,237
Ichtiofauna nie dotyczy
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (weryfikowany przez współczynnik korekty) ≥0,761 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,728 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,639 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,613 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,500 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,486 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,375 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

<0,375 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

<0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

Ciągłość cieku
Warunki morfologiczne
Elementy fizyczno-chemiczne
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥8,2 ≥7,5 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤2,4 ≤4,0 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤10,0 ≤12,5 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤750 ≤2300 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,20 ≤0,45 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤1,10 ≤2,00 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤2,20 ≤3,00 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,08 ≤0,12 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,20 ≤0,35 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
Typ RzN_uj – rzeka przyujściowa pod wpływem wód słonych
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO >0,54 ≥0,39 ≥0,30 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny (dotyczy rzek o szerokości koryta ≤30 m) ≥0,831 ≥0,658 ≥0,485 ≥0,312 <0,312
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,913 ≥0,710 ≥0,473 ≥0,237 <0,237
Ichtiofauna nie dotyczy
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (weryfikowany przez współczynnik korekty) ≥0,761 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,728 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,639 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,613 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,500 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,486 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,375 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

<0,375 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

<0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

Ciągłość cieku
Warunki morfologiczne
Elementy fizyczno-chemiczne
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥8,2 ≥7,5 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤2,4 ≤4,0 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤10,0 ≤12,5 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤750 ≤2300 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,20 ≤0,45 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤1,10 ≤2,00 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤2,20 ≤3,00 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,08 ≤0,12 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,20 ≤0,35 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
Typ P_org – potok lub struga w dolinie o dużym udziale torfowisk
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO >0,54 ≥0,39 ≥0,30 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥0,820 ≥0,621 ≥0,421 ≥0,222 <0,222
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,893 ≥0,687 ≥0,458 ≥0,229 <0,229
Ichtiofauna IBI_PL ≥0,791 ≥0,646 ≥0,520 ≥0,375 <0,375
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (weryfikowany przez współczynnik korekty) ≥0,725 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,728 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,592 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,613 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,459 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,486 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,326 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

<0,326 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

<0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

Ciągłość cieku
Warunki morfologiczne
Elementy fizyczno-chemiczne
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥8,2 ≥7,5 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤3,0 ≤4,1 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤12,0 ≤15,0 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤450 ≤570 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,14 ≤0,42 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤1,30 ≤2,10 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤2,20 ≤3,50 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,07 ≤0,09 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,20 ≤0,33 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
Typ R_org – rzeka w dolinie o dużym udziale torfowisk
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL ≥0,96 ≥0,79 ≥0,47 ≥0,16 <0,16
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO >0,54 ≥0,39 ≥0,30 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥0,832 ≥0,663 ≥0,494 ≥0,325 <0,325
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,893 ≥0,687 ≥0,458 ≥0,229 <0,229
Ichtiofauna IBI_PL ≥0,791 ≥0,646 ≥0,520 ≥0,375 <0,375
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (weryfikowany przez współczynnik korekty) ≥0,725 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,728 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,592 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,613 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,459 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,486 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,326 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

<0,326 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

<0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

Ciągłość cieku
Warunki morfologiczne
Elementy fizyczno-chemiczne
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥8,2 ≥7,5 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤3,0 ≤4,1 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤12,0 ≤15,0 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤450 ≤570 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,14 ≤0,42 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤1,30 ≤2,10 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤2,20 ≤3,50 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,07 ≤0,09 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,20 ≤0,33 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
Typ P_poj – potok w systemie rzeczno-jeziorowym Pojezierzy
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO >0,54 ≥0,39 ≥0,30 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥0,820 ≥0,621 ≥0,421 ≥0,222 <0,222
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,893 ≥0,687 ≥0,458 ≥0,229 <0,229
Ichtiofauna IBI_PL ≥0,791 ≥0,646 ≥0,520 ≥0,375 <0,375
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (weryfikowany przez współczynnik korekty) ≥0,761 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,728 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,639 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,613 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,500 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,486 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,375 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

<0,375 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

<0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

Ciągłość cieku
Warunki morfologiczne
Elementy fizyczno-chemiczne
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥8,5 ≥7,5 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤3,0 ≤3,8 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤9,0 ≤12,1 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤360 ≤480 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,12 ≤0,30 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤0,80 ≤1,30 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤1,50 ≤2,50 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,02 ≤0,08 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,10 ≤0,30 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
Typ Pl_poj – potok w systemie rzeczno-jeziorowym Pojezierzy łososiowy
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO >0,54 ≥0,39 ≥0,30 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥0,819 ≥0,617 ≥0,414 ≥0,212 <0,212
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,893 ≥0,687 ≥0,458 ≥0,229 <0,229
Ichtiofauna IBI_PL ≥0,791 ≥0,646 ≥0,520 ≥0,375 <0,375
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (weryfikowany przez współczynnik korekty) ≥0,761 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,728 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,639 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,613 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,500 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,486 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,375 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

<0,375 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

<0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

Ciągłość cieku
Warunki morfologiczne
Elementy fizyczno-chemiczne
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥8,5 ≥7,5 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤3,0 ≤3,8 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤9,0 ≤12,1 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤360 ≤480 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,12 ≤0,30 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤0,80 ≤1,30 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤1,50 ≤2,50 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,02 ≤0,08 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,10 ≤0,30 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
Typ R_poj – rzeka w systemie rzeczno-jeziorowym Pojezierzy
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL ≥0,96 ≥0,79 ≥0,47 ≥0,16 <0,16
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO >0,54 ≥0,39 ≥0,30 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥0,832 ≥0,663 ≥0,494 ≥0,325 <0,325
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,893 ≥0,687 ≥0,458 ≥0,229 <0,229
Ichtiofauna IBI_PL ≥0,791 ≥0,646 ≥0,520 ≥0,375 <0,375
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (weryfikowany przez współczynnik korekty) ≥0,761 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,728 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,639 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,613 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,500 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,486 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,375 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

<0,375 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

<0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

Ciągłość cieku
Warunki morfologiczne
Elementy fizyczno-chemiczne
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥8,5 ≥7,5 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤3,0 ≤3,8 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤9,0 ≤12,1 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤360 ≤480 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,12 ≤0,30 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤0,80 ≤1,30 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤1,50 ≤2,50 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,02 ≤0,08 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,10 ≤0,30 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
Typ Rl_poj – rzeka w systemie rzeczno-jeziorowym Pojezierzy łososiowa
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL ≥0,96 ≥0,79 ≥0,47 ≥0,16 <0,16
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO >0,54 ≥0,39 ≥0,30 ≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥0,831 ≥0,658 ≥0,485 ≥0,312 <0,312
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,893 ≥0,687 ≥0,458 ≥0,229 <0,229
Ichtiofauna IBI_PL ≥0,791 ≥0,646 ≥0,520 ≥0,375 <0,375
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (weryfikowany przez współczynnik korekty) ≥0,761 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,728 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,639 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,613 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,500 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,486 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

≥0,375 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

≥0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

<0,375 (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)

<0,359 (dla cieków o szerokości koryta >30 m)

Ciągłość cieku
Warunki morfologiczne
Elementy fizyczno-chemiczne
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥8,5 ≥7,5 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤3,0 ≤3,8 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤9,0 ≤12,1 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤360 ≤480 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,12 ≤0,30 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤0,80 ≤1,30 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤1,50 ≤2,50 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] ≤0,02 ≤0,08 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,10 ≤0,30 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
Zbiorniki zaporowe
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL ≥0,96 ≥0,79 ≥0,47 ≥0,16 <0,16
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO >0,75 ≥0,65 ≥0,45 ≥0,20 <0,20
Makrofity nie dotyczy
Makrobezkręgowce bentosowe indeks MZB >0,60 ≥0,50 ≥0,40 ≥0,20 <0,20
Ichtiofauna nie dotyczy
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (weryfikowany przez współczynnik korekty) zapewniona ciągłość nie ustala się
Ciągłość cieku
Warunki morfologiczne
Elementy fizyczno-chemiczne
jak dla najbardziej zbliżonego typu rzeki lub jeziora

Jeziora[edytuj | edytuj kod]

Typ K_a – jezioro na podłożu krzemionkowym, niskozasadowe (tak zwane lobeliowe), stratyfikowane
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton indeks fitoplanktonowy dla polskich jezior (PMPL) ≤1,00 ≤2,00 ≤3,00 ≤4,00 >4,00
Fitobentos Multimetryczny indeks Okrzemkowy (IOJ) >0,705 ≥0,590 ≥0,400 ≥0,150 <0,150
Makrofity Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego (ESMI), weryfikowany przez zbiorowiska wskaźnikowe nie dotyczy
Makrobezkręgowce bentosowe Indeks LMI ≥0,920 ≥0,588 ≥0,392 ≥0,196 <0,196
Ichtiofauna Jeziorowy Indeks Rybny LFI+_PL ≥0,866 ≥0,595 ≥0,250 ≥0,100 <0,100
Jeziorowy Indeks Rybny LFI-EN_PL ≥0,804 ≥0,557 ≥0,250 ≥0,100 <0,100
Elementy hydromorfologiczne
stan elementów hydromorfologicznych Lake Habitat Modification Score LHMS_PL ≤15 nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny barwa [mg Pt/l] nie ustala się ≤35 nie ustala się
widzialność krążka Secchiego [m] ≥3,8 ≥2,8 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] nie ustala się ≤100 nie ustala się
Zakwaszenie odczyn pH nie ustala się 5,5–8,5 nie ustala się
Warunki biogenne azot ogólny (całkowity) [mg/l] nie ustala się ≤1,10 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] nie ustala się ≤0,025 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
Typ K_b – jezioro na podłożu krzemionkowym, niskozasadowe (tak zwane lobeliowe), polimiktyczne
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton indeks fitoplanktonowy dla polskich jezior (PMPL) ≤1,00 ≤2,00 ≤3,00 ≤4,00 >4,00
Fitobentos Multimetryczny indeks Okrzemkowy (IOJ) >0,705 ≥0,590 ≥0,400 ≥0,150 <0,150
Makrofity Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego (ESMI), weryfikowany przez zbiorowiska wskaźnikowe nie dotyczy
Makrobezkręgowce bentosowe Indeks LMI ≥0,920 ≥0,588 ≥0,392 ≥0,196 <0,196
Ichtiofauna Jeziorowy Indeks Rybny LFI+_PL ≥0,866 ≥0,595 ≥0,250 ≥0,100 <0,100
Jeziorowy Indeks Rybny LFI-EN_PL ≥0,804 ≥0,557 ≥0,250 ≥0,100 <0,100
Elementy hydromorfologiczne
stan elementów hydromorfologicznych Lake Habitat Modification Score LHMS_PL ≤15 nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny barwa [mg Pt/l] nie ustala się ≤35 nie ustala się
widzialność krążka Secchiego [m] ≥2,8 ≥2,0 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] nie ustala się ≤150 nie ustala się
Zakwaszenie odczyn pH nie ustala się 5,5–8,5 nie ustala się
Warunki biogenne azot ogólny (całkowity) [mg/l] nie ustala się ≤1,10 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] nie ustala się ≤0,025 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
Typ WSm_a – jezioro na podłożu wapiennym, o małej wartości współczynnika Schindlera, stratyfikowane
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton indeks fitoplanktonowy dla polskich jezior (PMPL) ≤1,00 ≤2,00 ≤3,00 ≤4,00 >4,00
Fitobentos Multimetryczny indeks Okrzemkowy (IOJ) >0,705 ≥0,590 ≥0,400 ≥0,150 <0,150
Makrofity Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego (ESMI), weryfikowany przez zbiorowiska wskaźnikowe ≥0,680 ≥0,410 ≥0,205 ≥0,070 <0,070
Makrobezkręgowce bentosowe Indeks LMI ≥0,920 ≥0,588 ≥0,392 ≥0,196 <0,196
Ichtiofauna Jeziorowy Indeks Rybny LFI+_PL ≥0,866 ≥0,595 ≥0,250 ≥0,100 <0,100
Jeziorowy Indeks Rybny LFI-EN_PL ≥0,804 ≥0,557 ≥0,250 ≥0,100 <0,100
Elementy hydromorfologiczne
stan elementów hydromorfologicznych Lake Habitat Modification Score LHMS_PL ≤15 nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny barwa [mg Pt/l] nie ustala się
widzialność krążka Secchiego [m] ≥3,8 ≥2,8 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] nie ustala się ≤600 nie ustala się
Zakwaszenie odczyn pH nie ustala się
Warunki biogenne azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤0,90 ≤1,20 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,030 ≤0,050 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
Typ WSm_b – jezioro na podłożu wapiennym, o małej wartości współczynnika Schindlera, polimiktyczne
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton indeks fitoplanktonowy dla polskich jezior (PMPL) ≤1,00 ≤2,00 ≤3,00 ≤4,00 >4,00
Fitobentos Multimetryczny indeks Okrzemkowy (IOJ) >0,705 ≥0,590 ≥0,400 ≥0,150 <0,150
Makrofity Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego (ESMI), weryfikowany przez zbiorowiska wskaźnikowe ≥0,680 ≥0,410 ≥0,205 ≥0,070 <0,070
Makrobezkręgowce bentosowe Indeks LMI ≥0,920 ≥0,588 ≥0,392 ≥0,196 <0,196
Ichtiofauna Jeziorowy Indeks Rybny LFI+_PL ≥0,866 ≥0,595 ≥0,250 ≥0,100 <0,100
Jeziorowy Indeks Rybny LFI-EN_PL ≥0,804 ≥0,557 ≥0,250 ≥0,100 <0,100
Elementy hydromorfologiczne
stan elementów hydromorfologicznych Lake Habitat Modification Score LHMS_PL ≤15 nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny barwa [mg Pt/l] nie ustala się
widzialność krążka Secchiego [m] ≥2,5 (lub do dna) ≥1,5 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] nie ustala się ≤600 nie ustala się
Zakwaszenie odczyn pH nie ustala się
Warunki biogenne azot ogólny (całkowity) [mg/l] nie ustala się ≤1,30 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,030 ≤0,050 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
Typ WSd_a – jezioro na podłożu wapiennym, o dużej wartości współczynnika Schindlera, stratyfikowane
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton indeks fitoplanktonowy dla polskich jezior (PMPL) ≤1,00 ≤2,00 ≤3,00 ≤4,00 >4,00
Fitobentos Multimetryczny indeks Okrzemkowy (IOJ) >0,705 ≥0,590 ≥0,400 ≥0,150 <0,150
Makrofity Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego (ESMI), weryfikowany przez zbiorowiska wskaźnikowe ≥0,680 ≥0,410 ≥0,205 ≥0,070 <0,070
Makrobezkręgowce bentosowe Indeks LMI ≥0,920 ≥0,588 ≥0,392 ≥0,196 <0,196
Ichtiofauna Jeziorowy Indeks Rybny LFI+_PL ≥0,866 ≥0,595 ≥0,250 ≥0,100 <0,100
Jeziorowy Indeks Rybny LFI-EN_PL ≥0,804 ≥0,557 ≥0,250 ≥0,100 <0,100
Elementy hydromorfologiczne
stan elementów hydromorfologicznych Lake Habitat Modification Score LHMS_PL ≤15 nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny barwa [mg Pt/l] nie ustala się
widzialność krążka Secchiego [m] ≥2,8 ≥2,0 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] nie ustala się ≤600 nie ustala się
Zakwaszenie odczyn pH nie ustala się
Warunki biogenne azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤1,00 ≤1,40 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,040 ≤0,060 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
Typ WSd_b – jezioro na podłożu wapiennym, o dużej wartości współczynnika Schindlera, polimiktyczne
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton indeks fitoplanktonowy dla polskich jezior (PMPL) ≤1,00 ≤2,00 ≤3,00 ≤4,00 >4,00
Fitobentos Multimetryczny indeks Okrzemkowy (IOJ) >0,705 ≥0,590 ≥0,400 ≥0,150 <0,150
Makrofity Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego (ESMI), weryfikowany przez zbiorowiska wskaźnikowe ≥0,680 ≥0,410 ≥0,205 ≥0,070 <0,070
Makrobezkręgowce bentosowe Indeks LMI ≥0,920 ≥0,588 ≥0,392 ≥0,196 <0,196
Ichtiofauna Jeziorowy Indeks Rybny LFI+_PL ≥0,866 ≥0,595 ≥0,250 ≥0,100 <0,100
Jeziorowy Indeks Rybny LFI-EN_PL ≥0,804 ≥0,557 ≥0,250 ≥0,100 <0,100
Elementy hydromorfologiczne
stan elementów hydromorfologicznych Lake Habitat Modification Score LHMS_PL ≤15 nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny barwa [mg Pt/l] nie ustala się
widzialność krążka Secchiego [m] ≥1,5 (lub do dna) ≥1,0 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] nie ustala się ≤600 nie ustala się
Zakwaszenie odczyn pH nie ustala się
Warunki biogenne azot ogólny (całkowity) [mg/l] nie ustala się ≤1,50 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,040 ≤0,060 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
Typ Kond – jezioro przymorskie, podlegające wpływom wód morskich, o naturalnie podwyższonej przewodności elektrolitycznej, polimiktyczne
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton indeks fitoplanktonowy dla polskich jezior (PMPL) ≤1,00 ≤2,00 ≤3,00 ≤4,00 >4,00
Fitobentos Multimetryczny indeks Okrzemkowy (IOJ) >0,705 ≥0,590 ≥0,400 ≥0,150 <0,150
Makrofity Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego dla jezior przymorskich (ESMIJP), weryfikowany przez zbiorowiska wskaźnikowe ≥0,340 ≥0,205 ≥0,103 ≥0,035 <0,035
Makrobezkręgowce bentosowe Indeks LMI nie dotyczy
Ichtiofauna Jeziorowy Indeks Rybny LFI+_PL ≥0,866 ≥0,595 ≥0,250 ≥0,100 <0,100
Jeziorowy Indeks Rybny LFI-EN_PL ≥0,804 ≥0,557 ≥0,250 ≥0,100 <0,100
Elementy hydromorfologiczne
stan elementów hydromorfologicznych Lake Habitat Modification Score LHMS_PL ≤15 nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny barwa [mg Pt/l] nie ustala się
widzialność krążka Secchiego [m] do dna ≥0,5 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] nie ustala się ≤600 nie ustala się
Zakwaszenie odczyn pH nie ustala się
Warunki biogenne azot ogólny (całkowity) [mg/l] nie ustala się ≤1,50 nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] nie ustala się ≤0,080 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się

Wody przejściowe[edytuj | edytuj kod]

Zalew Wiślany
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton chlorofil a latem [μg/l] <15,00 ≤23,20 ≤31,30 ≤50,00 >50,00
Makroglony i okrytozalążkowe Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego dla zalewów (ESMIz), weryfikowany przez zbiorowiska wskaźnikowe ≥0,204 ≥0,123 ≥0,060 ≥0,020 <0,020
Makrobezkręgowce bentosowe Multimetryczny indeks B >3,72 ≥3,18 ≥2,70 ≥1,91 <1,91
Ichtiofauna Polski indeks multimetryczny ryb

(PMFI)

obliczana w złożony sposób
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny (przepływ wody słodkiej) zmiana odporności ekosystemu [%] ≤5 ≤10 nie ustala się
Warunki morfologiczne (zmienność głębokości (kształt basenu), struktura ilościowa i podłoże dna)
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny – przezroczystość widzialność krążka Secchiego latem [m] >1,4 >1,0 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony nad dnem latem [mg/l] ≥6,0 ≥4,2 nie ustala się
OWO latem [mg C/l] ≤5 ≤10 nie ustala się
Nasycenie tlenem (warstwa 0-5 m) [%] 90-110 80-120 nie ustala się
Zasolenie nie ustala się
Zakwaszenie odczyn pH 7,0-8,0 8,0-8,8 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] <0,10 <0,15 nie ustala się
azot azotanowy zimą [mg/l] <0,20 <0,30 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) latem [mg/l] <0,65 <0,98 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] <0,030 <0,045 nie ustala się
fosfor ogólny latem [mg/l] <0,080 <0,120 nie ustala się
azot mineralny (azotanowy, azotynowy i amonowy) zimą [mg/l] <0,250 <0,380 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
Zalew Szczeciński i Zalew Kamieński
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton chlorofil a latem [μg/l] <10,00 ≤20,00 ≤30,00 ≤40,00 >40,00
Makroglony i okrytozalążkowe Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego dla zalewów (ESMIz), weryfikowany przez zbiorowiska wskaźnikowe ≥0,204 ≥0,123 ≥0,060 ≥0,020 <0,020
Makrobezkręgowce bentosowe Multimetryczny indeks B >3,72 ≥3,18 ≥2,70 ≥1,91 <1,91
Ichtiofauna Polski indeks multimetryczny ryb

(PMFI)

obliczana w złożony sposób
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny (przepływ wody słodkiej) zmiana odporności ekosystemu [%] ≤5 ≤10 nie ustala się
Warunki morfologiczne (zmienność głębokości (kształt basenu), struktura ilościowa i podłoże dna)
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny – przezroczystość widzialność krążka Secchiego latem [m] >1,8 >1,1 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony nad dnem latem [mg/l] ≥6,0 ≥4,2 nie ustala się
OWO latem [mg C/l] ≤5 ≤10 nie ustala się
Nasycenie tlenem (warstwa 0-5 m) [%] 90-110 80-120 nie ustala się
Zasolenie nie ustala się
Zakwaszenie odczyn pH 7,0-8,0 8,0-8,8 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] <0,04 <0,06 nie ustala się
azot azotanowy zimą [mg/l] <0,60 <0,90 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) latem [mg/l] <1,25 <1,90 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] <0,060 <0,090 nie ustala się
fosfor ogólny latem [mg/l] <0,100 <0,150 nie ustala się
azot mineralny (azotanowy, azotynowy i amonowy) zimą [mg/l] <0,700 <1,050 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
Zalew Pucki
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton chlorofil a latem [μg/l] <1,20 ≤2,00 ≤2,80 ≤4,30 >4,30
Makroglony i okrytozalążkowe Wskaźnik SM1 ≥0,95 ≥0,80 ≥0,57 ≥0,20 <0,20
Makrobezkręgowce bentosowe Multimetryczny indeks B >3,72 ≥3,18 ≥2,70 ≥1,91 <1,91
Ichtiofauna Polski indeks multimetryczny ryb

(PMFI)

obliczana w złożony sposób
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny (przepływ wody słodkiej) zmiana odporności ekosystemu [%] ≤5 ≤10 nie ustala się
Warunki morfologiczne (zmienność głębokości (kształt basenu), struktura ilościowa i podłoże dna)
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny – przezroczystość widzialność krążka Secchiego latem [m] >2,5 >1,5 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony nad dnem latem [mg/l] ≥6,0 ≥4,2 nie ustala się
OWO latem [mg C/l] ≤5 ≤10 nie ustala się
Nasycenie tlenem (warstwa 0-5 m) [%] 90-110 80-120 nie ustala się
Zasolenie nie ustala się
Zakwaszenie odczyn pH 7,0-8,0 8,0-8,8 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] nie dotyczy
azot azotanowy zimą [mg/l] <0,007 <0,011 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) latem [mg/l] <0,20 <0,30 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] <0,002 <0,003 nie ustala się
fosfor ogólny latem [mg/l] <0,020 <0,030 nie ustala się
azot mineralny (azotanowy, azotynowy i amonowy) zimą [mg/l] <0,017 <0,026 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
Wewnętrzna Zatoka Gdańska i zewnętrzna Zatoka Pucka
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton chlorofil a latem [μg/l] <1,94 ≤3,76 ≤5,58 ≤7,40 >7,40
Makroglony i okrytozalążkowe Wskaźnik SM1 ≥0,95 ≥0,80 ≥0,57 ≥0,20 <0,20
Makrobezkręgowce bentosowe Multimetryczny indeks B >3,72 ≥3,18 ≥2,70 ≥1,91 <1,91
Ichtiofauna Polski indeks multimetryczny ryb

(PMFI)

obliczana w złożony sposób
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny (przepływ wody słodkiej) zmiana odporności ekosystemu [%] ≤5 ≤10 nie ustala się
Warunki morfologiczne (zmienność głębokości (kształt basenu), struktura ilościowa i podłoże dna)
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny – przezroczystość widzialność krążka Secchiego latem [m] >5,8 >3,6 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony nad dnem latem [mg/l] ≥6,0 ≥4,2 nie ustala się
OWO latem [mg C/l] ≤5 ≤10 nie ustala się
Nasycenie tlenem (warstwa 0-5 m) [%] 90-110 80-120 nie ustala się
Zasolenie nie ustala się
Zakwaszenie odczyn pH 7,0-8,0 8,0-8,8 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] nie dotyczy
azot azotanowy zimą [mg/l] <0,08 <0,12 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) latem [mg/l] <0,25 <0,40 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] <0,012 <0,018 nie ustala się
fosfor ogólny latem [mg/l] <0,022 <0,035 nie ustala się
azot mineralny (azotanowy, azotynowy i amonowy) zimą [mg/l] <0,091 <0,150 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
Ujście Wisły (w Zatoce Gdańskiej)
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton chlorofil a latem [μg/l] <2,50 ≤5,50 ≤8,75 ≤15,25 >15,25
Makroglony i okrytozalążkowe Wskaźnik SM1 nie dotyczy
Makrobezkręgowce bentosowe Multimetryczny indeks B >3,72 ≥3,18 ≥2,70 ≥1,91 <1,91
Ichtiofauna Polski indeks multimetryczny ryb

(PMFI)

obliczana w złożony sposób
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny (przepływ wody słodkiej) zmiana odporności ekosystemu [%] ≤5 ≤10 nie ustala się
Warunki morfologiczne (zmienność głębokości (kształt basenu), struktura ilościowa i podłoże dna)
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny – przezroczystość widzialność krążka Secchiego latem [m] >4,8 >2,8 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony nad dnem latem [mg/l] ≥6,0 ≥4,2 nie ustala się
OWO latem [mg C/l] ≤5 ≤10 nie ustala się
Nasycenie tlenem (warstwa 0-5 m) [%] 90-110 80-120 nie ustala się
Zasolenie nie ustala się
Zakwaszenie odczyn pH 7,0-8,0 8,0-8,8 nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] nie dotyczy
azot azotanowy zimą [mg/l] <0,11 <0,17 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) latem [mg/l] <0,25 <0,40 nie ustala się
fosfor fosforanowy [mg/l] <0,012 <0,018 nie ustala się
fosfor ogólny latem [mg/l] <0,030 <0,045 nie ustala się
azot mineralny (azotanowy, azotynowy i amonowy) zimą [mg/l] <0,150 <0,225 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się

Wody przybrzeżne[edytuj | edytuj kod]

Wody przybrzeżne od Helu do Mrzeżyna
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton chlorofil a latem [μg/l] <1,50 ≤1,90 ≤2,30 ≤3,10 >3,10
Makroglony i okrytozalążkowe Wskaźnik SM1 ≥0,95 ≥0,80 ≥0,57 ≥0,20 <0,20
Makrobezkręgowce bentosowe Multimetryczny indeks B >3,72 ≥3,18 ≥2,70 ≥1,91 <1,91
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny (przepływ wody słodkiej, kierunek dominujących prądów, ekspozycja na fale) zmiana odporności ekosystemu [%] ≤5 ≤10 nie ustala się
Warunki morfologiczne (zmienność głębokości (topografia), struktura ilościowa i podłoże dna)
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny – przezroczystość widzialność krążka Secchiego latem [m] >5,6 >4,1 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony nad dnem latem [mg/l] >6,0 >4,2 nie ustala się
OWO latem [mg C/l] ≤5 ≤10 nie ustala się
Nasycenie tlenem (warstwa 0-5 m) [%] 90-110 80-120 nie ustala się
Zasolenie nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 7,0-8,0 7,0-8,8 nie ustala się
Warunki biogenne azot azotanowy zimą [mg/l] <0,05 <0,08 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) zimą [mg/l] <0,20 <0,30 nie ustala się
fosfor fosforanowy zimą [mg/l] <0,010 <0,015 nie ustala się
fosfor ogólny zimą [mg/l] <0,020 <0,030 nie ustala się
azot mineralny (azotanowy, azotynowy i amonowy) zimą [mg/l] <0,06 <0,10 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się
Wody przybrzeżne od Mrzeżyna do ujścia Świny
Element (według RDW) Wskaźnik stosowany w Polsce Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Elementy biologiczne
Fitoplankton chlorofil a latem [μg/l] <2,10 ≤3,15 ≤4,20 ≤6,25 >6,25
Makroglony i okrytozalążkowe Wskaźnik SM1 ≥0,95 ≥0,80 ≥0,57 ≥0,20 <0,20
Makrobezkręgowce bentosowe Multimetryczny indeks B >3,72 ≥3,18 ≥2,70 ≥1,91 <1,91
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny (przepływ wody słodkiej, kierunek dominujących prądów, ekspozycja na fale) zmiana odporności ekosystemu [%] ≤5 ≤10 nie ustala się
Warunki morfologiczne (zmienność głębokości (topografia), struktura ilościowa i podłoże dna)
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny – przezroczystość widzialność krążka Secchiego latem [m] >6,9 >5,9 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony nad dnem latem [mg/l] >6,0 >4,2 nie ustala się
OWO latem [mg C/l] ≤5 ≤10 nie ustala się
Nasycenie tlenem (warstwa 0-5 m) [%] 90-110 80-120 nie ustala się
Zasolenie nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 7,0-8,0 7,0-8,8 nie ustala się
Warunki biogenne azot azotanowy zimą [mg/l] <0,10 <0,15 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) zimą [mg/l] <0,25 <0,40 nie ustala się
fosfor fosforanowy zimą [mg/l] <0,016 <0,024 nie ustala się
fosfor ogólny zimą [mg/l] <0,025 <0,038 nie ustala się
azot mineralny (azotanowy, azotynowy i amonowy) zimą [mg/l] <0,15 <0,23 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego arsen [mg/l] ≤0,05 nie ustala się
chrom sześciowartościowy [mg/l] ≤0,02 nie ustala się
cynk [mg/l] ≤0,1 nie ustala się
miedź [mg/l] ≤0,01 nie ustala się
węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego [mg/l] ≤0,2 nie ustala się


Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Piotr Panek. Wskaźniki biotyczne stosowane w monitoringu wód od czasu implementacji w Polsce Ramowej Dyrektywy Wodnej. „Przegląd Przyrodniczy”. XXII (3), s. 111-123, 2011 (pol.). 
 2. Rafalina A. Korol. O potrzebie nowelizacji przepisów Prawa wodnego. „Ochrona Środowiska”. 3-4, s. 5-13, 1983. 
 3. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (pol.). [dostęp 2010-02-26].
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych Dz.U. z 2021 r. poz. 1475