Mikołaj Moniwid Olechnowicz Dorohostajski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Mikołaj Dorohostajski)
Mikołaj Olechnowicz Dorohostajski
Herb
Leliwa
Rodzina

Dorohostajscy herbu Leliwa

Data urodzenia

ok. 1530

Data śmierci

28 stycznia 1597

Ojciec

Mikołaj Kuchmistrzowicz Olechnowicz

Matka

Maryna (Marianna) z Łukomskich

Żona

Anna Woynianka

Dzieci

Piotr,
Krzysztof Mikołaj,
Raina

Mikołaj Olechnowicz Moniwid Dorohostajski herbu Leliwa (ur. ok. 1530 roku – zm. 28 stycznia 1597 roku) – wojewoda połocki w latach 1576–1597, ciwun gondyński w latach 1566-1597, wójt połocki w latach 1576-1597, dzierżawca wieloński w latach 1565-1597, stolnik litewski w 1566 roku, starosta wołkowyski w latach 1576-1582, starosta lepelski od 1576 roku, dworzanin hospodarski[1], dowódca wojskowy.

Syn Mikołaja Kuchmistrzowicza Olechnowicza i Maryny (Marianny) z ks. Łukomskich – pasierbicy hetmana polnego lit. i wojewody kijowskiego Andrzeja Niemirowicza[2].

Wnuk Piotra Olechnowicza, kuchmistrza wielkiego litewskiego.

Jako przedstawiciel Wielkiego Księstwa Litewskiego podpisał akt unii lubelskiej 1569 roku[3]. Poseł na sejm 1570 roku z województwa wileńskiego[4].

Zasłużył się w wojnie z Rosją, zwłaszcza w wyzwoleniu ziemi połockiej. Mianowany przez króla Stefana Batorego komendantem zamku w Połocku. Zasłynął jako zdobywca dwóch twierdz Suszy i Nieszczerdy (1579).

Żonaty z Anną Woynianką. Miał z nią troje dzieci: Piotra, Krzysztofa Mikołaja oraz Rainę, żonę Wacława Agryppy, a potem Mikołaja Sapiehy.

Był wyznawcą kalwinizmu[5]. Zmarł w Chęcinach.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego Spisy Tom 5. Ziemia połocka i województwo połockie XIV–XVIII wiek, pod redakcją Henryka Lulewicza, Warszawa 2018, s. 266.
  2. T. Jaszczołt, Ród Niemiry z Wsielubia – Niemirowiczowie i Szczytowie herbu Jastrzębiec do połowy XVI wieku, [w:] Unia w Horodle na tle stosunków polsko-litewskich, S. Górzynski (red.), Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, s. 205-235
  3. Akta Unji Polski z Litwą: 1385-1791, wydali Stanisław Kutrzeba i Władysław Semkowicz, Kraków 1932, s. 355.
  4. Rafał Jaworski, Litewscy posłowie ziemscy na sejmie walnym warszawskim 1570 r., w: Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, t. 21 (2020), z. 1, s. 17.
  5. Henryk Lulewicz, Skład wyznaniowy senatorów świeckich Wielkiego Księstwa Litewskiego za panowania Wazów, w: Przegląd Historyczny, 1977, tom 68 , Numer 3, s. 430.