Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej
Министерство экономического развития Российской Федерации
Минэкономразвития России
Państwo  Rosja
Data utworzenia 2008
Siedziba Moskwa
Minister Aleksiej Uliukajew
Улюкаев Алексей Валентинович
Adres
Министерство экономического развития Российской Федерации
(Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej)
125993, ГСП-3, Москва, А-47, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 1, 3
*****
ul. I Twerskaja-Jamskaja 1-3, RU-125993 Moskwa A-47, GSP-3, Rosja
*****
stacja metra:
Majakowskaja (Маяковская), 180 m od ministerstwa
brak współrzędnych
Strona internetowa

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej (Министерство экономического развития Российской Федерации), w skrócie Minekonomrazwitija (Минэкономразвития) – resort któremu postawiono zadania kształtowania polityki państwa w sferze rozwoju gospodarczego, handlu, zagranicznej wymiany gospodarczej, statystyki, polityki antymonopolowej, administrowania własnością federalną, upadłości przedsiębiorstw, zarządzania państwowymi rezerwami materiałowymi, inwentaryzacji nieruchomości, przedsiębiorczości i małego biznesu.

Jubcoin 2002 10rub ministerstvoekonomocheskogoravitiyaitorgovli revers.jpg

Podział organizacyjny[edytuj | edytuj kod]

 • Departament – Gabinet Ministra (Департамент управления делами)
 • Departament Strategii Reform Społeczno-Gospodarczych (Департамент стратегии социально-экономических реформ)
 • Departament Nadzoru Państwowego Gospodarki (Департамент государственного регулирования в экономике)
 • Departament Ekonomiki Programów Obrony i Bezpieczeństwa (Департамент экономики программ обороны и безопасности)
 • Departament Zarządzania Korporacyjnego (Департамент корпоративного управления)
 • Departament Rozwoju Terytorialnego (Департамент территориального развития)
 • Departament Stosunków Własnościowych i Gruntowych, Gospodarowania Zasobami Naturalnymi (Департамент имущественных и земельных отношений, экономики природопользования)
 • Departament Państwowej Regulacji Taryf i Reform Infrastrukturalnych (Департамент государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ)
 • Departament Prognozowania Makroekonomicznego (Департамент макроэкономического прогнозирования)
 • Departament Państwowego Nadzoru Handlu Zagranicznego i Spraw Celnych (Департамент государственного регулирования внешнеторговой деятельности и таможенного дела)
 • Departament Współpracy Gospodarczej z krajami WNP (Департамент экономического сотрудничества со странами СНГ)
 • Departament Zagranicznych Stosunków Gospodarczych (Департамент внешнеэкономических отношений)
 • Departament Obsługi Prawnej (Департамент правового обеспечения)
 • Departament Polityki Inwestycyjnej i Inwestycji Państwowych (Департамент инвестиционной политики и государственных инвестиций)
 • Departament Negocjacji Handlowych (Департамент торговых переговоров)

Jednostki podległe[edytuj | edytuj kod]

 • Federalna Służba Celna (Федеральная таможенная служба)
 • Federalna Agencja Rezerw Państwowych Rosji - Rosriezierw (Федеральное агентство по государственным резервам России - Росрезерв)
 • Federalna Agencja Inwentaryzacji Nieruchomości Rosji - Rosniedwiżymost’ (Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости России - Роснедвижимость)
 • Federalna Agencja Zarządzania Majątkiem Państwowym Rosji – Rosimuszczestwo (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом России - Росимущество)
 • Federalna Agencja Zarządzania Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi Rosji (Федеральное агентство по управлению особымиэкономическими зонами России)
 • Wyższa Szkoła Handlowa (Высшая коммерческая школа)

Historia[edytuj | edytuj kod]

Zadania resortu realizowały wcześniej:

 • Państwowy Komitet Planowania ZSRR – Gospłan SSSR (Государственный плановый комитет СССР - Госплан СССР)
 • Państwowy Komitet Planowania RFSRR (Государственный плановый комитет РСФСР - Госплан РСФСР)
 • Ministerstwo Handlu ZSRR (Министерство торговли СССР)
 • Ministerstwo Handlu RFSRR (Министерство торговли РСФСР)
 • Ministerstwo Handlu Zagranicznego ZSRR (Министерство внешней торговли СССР)
 • Państwowy Komitet ds. Cen ZSRR (Госкомитет цен СССР)
 • Państwowy Komitet ZSRR ds. Zagranicznych Stosunków Gospodarczych (Госкомитет СССР по внешне-экономическим связям)

Chronologia[edytuj | edytuj kod]

 • 1991–2000 - Ministerstwo Gospodarki (Министерство экономии)
 • 1998 – przejęcie zadań Komitetu ds. Zagranicznych Stosunków Gospodarczych (Госкомитет по внешне-экономическим связям)
 • 2000 – przejęcie zadań Ministerstwa Handlu (Министерство торговли)
 • 2000–2008 - Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Federacji Rosyjskiej (Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации )
 • od 2008 - Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej (Министерство экономического развития Российской Федерации )

Szefowie resortu[edytuj | edytuj kod]

 • 1991-1992 Jegor Gajdar (Егор Тимyрович Гайдар)
 • 1992-1993 Andrej Nechajew
 • 1993-1993 Andrej Szapowaljants (p.o.)
 • 1993-1993 Oleg Lobow
 • 1993-1994 Jegor Gajdar (p.o.)
 • 1994-1994 Aleksandr Szochin
 • 1994-1997 Jewgeni Jasin
 • 1997-1998 Jakow Urinson
 • 1998-2000 Andrej Szapowaljants
 • 2000-2007 Herman Oskarowicz Gref (Герман Оскарович Греф)
 • 2007-2012 Elwira Nabiullina
 • 2012-2013 Andrej Bełousow (Андрей Белоусов)
 • od 2013 Aleksiej Uliukajew (Алексей Валентинович Улюкаев)

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]