Napoleon Szuniewicz

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Napoleon Szuniewicz
Data i miejsce urodzenia

31 stycznia 1807
Miedniki Wielkie koło Oszmiany

Data i miejsce śmierci

19 czerwca 1884
Châteauroux

Alma Mater

Uniwersytet Wileński

Uczelnia

L'École Royale Polytechnique

Stanowisko

konduktor dróg i mostów

Rodzice

Dionizy Szuniewicz
Rozalia z d. Paszkiewicz

Odznaczenia
Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari

Napoleon Szuniewicz, we francuskich publikacjach znany pod nazwiskiem Szuniewiez (ur. 31 stycznia 1807 w Miednikach Wielkich koło Oszmiany[1], zm. 19 czerwca 1884 w Châteauroux)[2] – oficer powstania listopadowego odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari, działacz Towarzystwa Demokratycznego Polskiego w Paryżu.

Biografia[edytuj | edytuj kod]

Napoleon Szuniewicz studiował matematykę na Uniwersytecie Wileńskim[3]. Znalazł się w grupie dziesięciu Polaków, którzy wiosną 1831 roku wzniecili powstanie w Oszmianie. Rozruchy rozpoczęły się od zatrzymania dowódcy oddziału rosyjskiego stacjonującego w mieście. Szuniewicz ujął oficera i obronił się przed próbującymi odbić dowódcę czterema żołnierzami, raniąc przy tym jednego wyrwanym mu z ręki pałaszem. Następnego dnia powstańcy uwolnili oficera w zamian za broń rosyjskiego oddziału[4][5][6]. W kolejnych miesiącach Napoleon Szuniewicz dowodził kompanią piechoty[7]. Służył w stopniu porucznika w 16 Pułku Piechoty Liniowej[3][8]. Został odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari (IV klasy) z rąk gen. Jana Z. Skrzyneckiego[9][10]. W pierwszych dniach sierpnia 1831 roku reprezentował obywateli powiatu oszmiańskiego na Sejmie, który obradował w Warszawie[11]. Po upadku powstania wyemigrował do Francji chcąc uniknąć represji władz carskich. Ocalił wolność lecz jego majątek na Wileńszczyźnie został skonfiskowany[12].

Na emigracji podawał inną datę urodzenia (10-02-1810, Oszmiana, bądź 29-01-1812, Janiszki)[3][2]. Odmłodzenie się pozwoliło mu na podjęcie nauki we Francji i późniejsze zdobycie zawodu. Początkowo mieszkał w Lunel, gdzie zakwaterowano kilkuset polskich oficerów i żołnierzy pierwotnie mieszkających Awinion[8]. Następnie przeniósł się do miasta (gminy) Agen w regionie Nowa Akwitania[9]. W latach czterdziestych mieszkał w Paryżu przy placu Copeau(inne języki) pod nr 4 (1840)[13], a później przy Saint-Dominique(inne języki) (1846)[10]. W latach 1835-1837 był słuchaczem paryskiej L'Ecole Royale Polytechnique[14][15][16][17]. Po zakończeniu nauki objął stanowisko konduktora dróg i mostów. Zajmował się realizacją projektów inżynierskich[a][18]. Nadzorował m.in. budowę dwudziestokilku kilometrowego odcinka trasy kolejowej w departamencie Mayenne[19]. Jako urzędnik państwowy w 1857 roku został awansowany do kl. III[3]. Pracował jeszcze w 1871 roku, mając 64 lata[20]. W wielu francuskich opracowaniach wymieniany pod nazwiskiem Szuniewiez[17][20].

Napoleon Szuniewicz działał w Komitecie Narodowym Polskim, a od 1832 roku w Towarzystwie Demokratycznym Polskim w Paryżu[21][22]. Był sekretarzem Komisji Pomocniczej (Administracyjnej)[23][24], głównym kasjerem Towarzystwa Demokratycznego[25] i redaktorem „Wywodu Słownego Rozpraw i Aktów Publicznych Emigracji Polskiej”, wychodzącego w Paryżu w latach 1843-46[26].

Zmarł jako kawaler w swoim domu w Châteauroux (departament Indre), w dn. 19 czerwca 1884 roku[2].

Rodzina[edytuj | edytuj kod]

Napoleon Piotr urodził się na dworze w Miednikach, w szlacheckiej rodzinie rotmistrza powiatu oszmiańskiego Dionizego Szuniewicza herbu Łada i jego żony Rozalii z Paszkiewiczów[1]. Miał dwóch młodszych od siebie braci: Ignacego, który został lekarzem – doktorem nauk medycznych i Ambrożego (1810-1874), który biorąc przykład z Napoleona wziął udział w powstaniu listopadowym (był podporucznikiem), a po jego upadku wyemigrował do Francji. Tam wspólnie należeli do Towarzystwa Demokratycznynego Polskiego w Paryżu[27][28].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Metryki Nowonarodzonych i Ochrzczonych w parafii Cudzieniszkiey Dekanacie i Powiecie Wileńskim 1807, s. 30v. na: FamilySearch. [dostęp 2010-01-29]. (pol.).
 2. a b c Akta metrykalne opublikowane na francuskim portalu genealogicznym. La généalogie: Etat-civil, faire son arbre généalogique .... [dostęp 2017-12-01]. (fr.).
 3. a b c d B. Konarska, Polskie Drogi Emigracyjne: Emigranci polscy na studiach we Francji w latach 1832-1848, PWN, Warszawa 1986, s. 414 i in.
 4. Pamiętniki polskie: Tom Piérwszy, Zeszyt Piérwszy, Paryż 1844, s. 153-154.
 5. Louis Jasienski [w:] J. Straszewicz, Les Polonais et les Polonaises de la révolution du 29 novembre 1830.... Paris 1832, s. 2 (196/1057). [dostęp 2015-01-19]. (fr.).
 6. C. Jankowski, Powiat oszmiański : materjały do dziejów ziemi i ludzi. Cz. 3, Kraków 1898, s. 180.
 7. F. Wrotnowski, Historja powstania w 1831 roku na Wołyniu, Podolu, Ukraine, Żmudzi i Litwie, t. 2. Zbiór pamiętników o powstaniu Litwy,. Lipsk 1875, s. 175. [dostęp 2014-08-21]. (pol.).
 8. a b Całoroczne Trudy Komitetu Narodowego Polskiego na dniu 8 grudnia 1831 r. we Francii zawiązanego. 15 IV-IX 1832. Paryż 1932, s. 205. [dostęp 2015-01-22]. (pol.).
 9. a b A.T. Krosnowski, Almanach Historique ou Souvenir de l'Emigration Polonaise. 1837-38. Paryż 1837-1838, s. 391. [dostęp 2007-03-28]. (fr.).
 10. a b A.T. Krosnowski, Almanach Historique ou Soutenir de L'Émigration Polonaise, Paris 1846, s. 434.
 11. Dyariusz Sejmu z r. 1830-1831, t. 6. Akademia Umiejętności, Kraków 1912, s. 440. [dostęp 2010-01-29]. (pol.).
 12. Lista byłych właścicieli w Wileńskiej guberni których majątki na nowo skonfiskowane zostały „Tygodnik Petersburski : gazeta urzędowa Królestwa Polskiego” R. 5, nr 44.. Petersburg 1834, s. 2. [dostęp 2012-02-17]. (pol.).
 13. Kalendarz Pielgrzymstwa Polskiego na rok 1840. Paris 1840, s. 17. [dostęp 2013-01-21]. (pol.).
 14. Kronika Emigracji Polskiej T. 4, Ark. 13. Paryż 1836s. 194. [dostęp 2014-06-06]. (pol.).
 15. Kurjer Warszawski. R. 77, 1897, nr 19. Warszawa 1897, s. 4. [dostęp 2014-04-13]. (pol.).
 16. Dossiers individuels des conducteurs des Ponts-et-Chaussées XVIIIe-XIXe siècles. Archives Nationales, Paris 1991, s. 239. [dostęp 2016-12-29]. (fr.).
 17. a b Annuaire de l'Ecole royale polytechnique. V. 4, Paris 1836, s. 228; V. 5, Paris 1837, s. 279. [dostęp 2011-08-12]. (fr.).
 18. W.D. Connor, National school of bridges and highways, Paris, France. "L'École nationale des ponts et chaussées" of the Corps des ponts et chaussées. Washington 1913.. [dostęp 2011-05-23]. (ang.).
 19. Annales des Chemins Vicinaux, Recueil de Mémoires, Documents et Actes Officiels Concernant de Service Vicinal, t. XIII, Paris 1857, s. 161.
 20. a b Annales des Ponts et Chaussées, Paris 1871, s. 405.
 21. Manifest Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Paryż 1836, s. 21. [dostęp 2015-03-13]. (pol.).
 22. J. Lelewel, Listy emigracyjne: 1842-1848, Warszawa 1948, s. 178, 261, 339 i in.
 23. Dziennik Narodowy T. 4, nr 175'. Paryż 1844, s. 702. [dostęp 2011-08-19]. (pol.).
 24. W. Mickiewicz, Żywot Adama Mickiewicza ..., t. 3, Poznań 1894, s. 346.
 25. Wywód Słowny, Rozpraw i Akta Publiczne Emigracyi Polskiéj. 1846, no 31. Paryż 1846, s. 192. [dostęp 2016-08-05]. (pol.).
 26. Formalnie redaktorem pisma był Napoleon Szuniewicz, faktycznie zaś główną rolę odgrywali Zwierkowski, Lelewel i Tyszka. Zob. W. Zwierkowski, Rys powstania, walki i działań polaków 1830 i 1831 roku, Warszawa 1973.
 27. L. Gucki, Akt z roku 1834 przeciw Adamowi Czartoryskiemu wyobrazicielowi systemu polskiéj arystokracy. Poitiers 1839, s. 17, 22.. [dostęp 2017-12-02]. (pol.).
 28. J. Lelewel, Déclaration de l'émigration polonaise. Bruxelles 1846, s. 4. [dostęp 2017-12-12]. (fr.).

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. conducteur des Ponts et Chaussées (franc.)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]