Natężenie oświetlenia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
„Luksomierz” – miernik natężenia oświetlenia

Natężenie oświetlenia – gęstość strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię, równa granicy ilorazu strumienia świetlnego padającego na powierzchnię i pola tej powierzchni, przy dążącym do 0:

Punktowe źródło światła o światłości wywołuje natężenie oświetlenia w punkcie powierzchni określone wzorem:

gdzie:

– natężenie oświetlenia,
– kąt między normalną do powierzchni a wektorem skierowanym na źródło światła,
– odległość punktu powierzchni od źródła światła.

Jednostką natężenia oświetlenia w układzie SI jest luks (lx) równy lumenowi na metr kwadratowy (cd·sr·m−2).

Natężenie oświetlenia miejsca pracy (Polska)[edytuj | edytuj kod]

Poziom natężenia oświetlenia i jego rozkład na polu pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu decyduje w głównej mierze o sprawnym wykonaniu pracy wzrokowej. Wpływają również na ogólną ocenę wnętrza. Kryterialne wartości średniego natężenia oświetlenia na polu pracy określane są dla normalnych warunków widzenia i uwzględniają: zdolność rozróżniania szczegółów, wygodę widzenia, odczucia przyjemnościowe, względy bezpieczeństwa, ergonomiczne i ekonomiczne, a także doświadczenia praktyczne. Zalecane są następujące stopniowania poziomów natężenia oświetlenia: 20-30-50-100-150-200-300-500-750-1000-1500-2000-3000-5000 lx.[potrzebny przypis]

Natężenie oświetlenia miejsca pracy określają polskie normy. W normie tej przyjęto, że wymagane natężenie oświetlenia w celu dostrzeżenia rysów ludzkiej twarzy w normalnych warunkach oświetleniowych, powinno być nie mniejsze niż 20 lx i jest to najmniejsze natężenie oświetlenia wymieniane przez normę. W typowych pracach biurowych, takich jak: pisanie ręczne, pisanie na maszynie, czytanie, obsługiwanie klawiatury wymagane jest natężenie oświetlenia 500 lx, dla prac precyzyjnych przewyższa 1000 lx. W słoneczny letni dzień natężenie oświetlenia w miejscach niezacienionych osiąga wartość 100.000 lx.

Dla orientacji – według normy PN-EN 12 464-1: 2004 zalecane natężenie oświetlenia:

  • rozpoznanie rysów twarzy – 20 lx
  • wykonywanie prostych czynności – 50 lx
  • kuźnia (kucie swobodne), warsztat – 200 lx
  • obsługa komputera, prace biurowe – 500 lx
  • montaż precyzyjny, mikromechanika, zakład jubilerski – 1000 lx

oraz dla porównania (wartości orientacyjne zależne od różnych czynników, np.: pory roku i dnia, stopnia zachmurzenie czy czystości powietrza):

  • oświetlenie powierzchni ziemi przez Księżyc w pełni w pogodną noc – 0,2 lx
  • oświetlenie uliczne w nocy – 5–10 lx
  • pomieszczenie od zacienionej strony w środku dnia – 300 lx
  • oświetlenie słoneczne terenu na zewnątrz (zachmurzone niebo) – 5000 lx
  • słoneczny letni dzień (czyste niebo na równiku) – 100 000–110 000 lx.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Dla części „Natężenie oświetlenia miejsca pracy”: