Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW; ang. SCI – Site of Community Importance) – obszar chroniony sieci Natura 2000, projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk, zatwierdzony przez Komisję Europejską w drodze decyzji[1], jednak wobec którego nie został jeszcze wydany akt prawa krajowego, a więc obszar taki nie jest jeszcze formalnie wyznaczony w danym kraju.

Obszary są proponowane przez państwa członkowskie Komisji Europejskiej, a następnie (po analizie merytorycznej) zatwierdzane przez Komisję. Status obszaru proponowanego nie jest jasny, co prawda nie stosuje się do niego wymogów ochrony wynikających z dyrektywy siedliskowej, niemniej państwa członkowskie są zobligowane do ochrony wartości przyrodniczych takiego obszaru do czasu jego zatwierdzenia przez Komisję i objęcia ochroną na mocy dyrektywy. W stosunku do obszaru zatwierdzonego obowiązują pełne przepisy dla obszarów Natura 2000.

W Polsce do obszarów proponowanych, nawet przed ich zatwierdzeniem przez Komisję, stosuje się przepisy tak jak do obszarów Natura 2000.

Czechy i Słowacja[edytuj | edytuj kod]

W Czechach obszary mające znaczenie dla Wspólnoty oraz specjalne obszary ochrony siedlisk noszą wspólną nazwę Evropsky významná lokalita (EVL), na Słowacji Územie európskeho významu (ÚEV), czyli „obszar o znaczeniu europejskim“[2][3].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]