Specjalny obszar ochrony siedlisk

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Fragment drzewostanu w Białowieskim Parku Narodowym chroniony w ramach specjalnego obszaru ochrony siedlisk

Specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS lub SOO; ang. SAC – Special Area of Conservation) – obszar utworzony w celu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej. Obszar ten w swoim regionie biogeograficznym w znaczący sposób przyczynia się do zachowania lub odtworzenia stanu właściwej ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także może znacząco przyczynić się do spójności sieci obszarów Natura 2000 i zachowania różnorodności biologicznej w obrębie danego regionu biogeograficznego[1].

Na szczeblu unijnym podstawy prawne utworzenia specjalnych obszarów ochrony siedlisk zapewnia dyrektywa siedliskowa.

Obszary są proponowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, a następnie (po analizie merytorycznej) zatwierdzane przez Komisję Europejską i wyznaczane rozporządzeniem Ministra Środowiska. W okresie między zatwierdzeniem przez Komisję Europejską a wyznaczeniem aktem prawa krajowego obszar nosi tymczasową nazwę obszar mający znaczenie dla Wspólnoty.

Specjalne obszary ochrony siedlisk, obszary specjalnej ochrony ptaków oraz obszary mające znaczenie dla Wspólnoty tworzą razem sieć Natura 2000.

Czechy i Słowacja[edytuj | edytuj kod]

W Czechach specjalne obszary ochrony siedlisk oraz obszary mające znaczenie dla Wspólnoty noszą wspólną nazwę Evropsky významná lokalita (EVL), na Słowacji Územie európskeho významu (ÚEV), czyli „obszar o znaczeniu europejskim“[2][3].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]