Ordynacja podatkowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa
Nazwa potoczna ordynacja podatkowa
Data wydania 29 sierpnia 1997
Miejsce publikacji  Polska, Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926
Tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 201
Data wejścia w życie 13 listopada 1997
1 września 1998
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji prawo podatkowe materialne, formalne i instytucjonalne
Status obowiązujący
Ostatnio zmieniony przez Dz.U. 2017 poz. 648
Wejście w życie ostatniej zmiany 4 kwietnia 2017
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Ordynacja podatkowa – ustawa uchwalona 29 sierpnia 1997, regulująca polskie prawo podatkowe materialne i postępowanie podatkowe, określająca organy podatkowe i ich właściwość oraz zawierająca normy prawa karnego skarbowego[1].

Jednostki systematyzacyjne Ordynacji podatkowej[edytuj]

 • DZIAŁ I: Przepisy ogólne (art. 1-12)
 • DZIAŁ II: Organy podatkowe i ich właściwość
  • Rozdział 1: Organy podatkowe (art. 13-14)
  • Rozdział 1a: Interpretacje przepisów prawa podatkowego (art. 14a-14p)
  • Rozdział 2: Właściwość organów podatkowych (art. 15-20)
 • DZIAŁ IIa: Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych (art. 20a-20r)
 • DZIAŁ III: Zobowiązania podatkowe
  • Rozdział 1: Powstawanie zobowiązania podatkowego (art. 21-24)
  • Rozdział 2: Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta (art. 26-32)
  • Rozdział 3: Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych (art. 33-46)
  • Rozdział 4: Terminy płatności (art. 47-50)
  • Rozdział 5: Zaległość podatkowa (art. 51-52)
  • Rozdział 6: Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna (art. 53-58)
  • Rozdział 7: Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych (art. 59-66)
  • Rozdział 7a: Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (art. 67a-67e)
  • Rozdział 8: Przedawnienie (art. 68-71)
  • Rozdział 9: Nadpłata (art. 72-80)
  • Rozdział 9a: Podpisywanie deklaracji (art. 80a-80b)
  • Rozdział 10: Korekta deklaracji (art. 81-81b)
  • Rozdział 11: Informacje podatkowe (art. 82-86)
  • Rozdział 12: Rachunki (art. 87-88)
  • Rozdział 13: Odpowiedzialność solidarna (art. 91-92)
  • Rozdział 14: Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych (art. 93-106)
  • Rozdział 15: Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich (art. 107-119)
 • DZIAŁ IV: Postępowanie podatkowe
  • Rozdział 1: Zasady ogólne (art. 120-129)
  • Rozdział 2: Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego (art. 130-132)
  • Rozdział 3: Strona (art. 133-138)
  • Rozdział 4: Załatwianie spraw (art. 139-143)
  • Rozdział 5: Doręczenia (art. 144-154c)
  • Rozdział 6: Wezwania (art. 155-160)
  • Rozdział 7: Przywrócenie terminu (art. 162-164)
  • Rozdział 8: Wszczęcie postępowania (art. 165-171)
  • Rozdział 9: Protokoły i adnotacje (art. 172-177)
  • Rozdział 10: Udostępnianie akt (art. 178-179)
  • Rozdział 11: Dowody (art. 180-200)
  • Rozdział 11a: Rozprawa (art. 200a-200d)
  • Rozdział 12: Zawieszenie postępowania (art. 201-206)
  • Rozdział 13: Decyzje (art. 207-215)
  • Rozdział 14: Postanowienia (art. 216-219)
  • Rozdział 15: Odwołania (art. 220-235)
  • Rozdział 16: Zażalenia (art. 236-239)
  • Rozdział 16a: Wykonanie decyzji (art. 239a-239j)
  • Rozdział 17: Wznowienie postępowania (art. 240-246)
  • Rozdział 18: Stwierdzenie nieważności decyzji (art. 247-252)
  • Rozdział 19: Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej (art. 253-256)
  • Rozdział 20: Wygaśnięcie decyzji (art. 258-259)
  • Rozdział 21: Odpowiedzialność odszkodowawcza (art. 260)
  • Rozdział 22: Kary porządkowe (art. 262-263)
  • Rozdział 23: Koszty postępowania (art. 264-271)
 • DZIAŁ V: Czynności sprawdzające (art. 272-280)
 • DZIAŁ VI: Kontrola podatkowa (art. 281-292)
 • DZIAŁ VII: Tajemnica skarbowa (art. 293-305)
 • DZIAŁ VIIa: Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami
  • Rozdział 1: Zasady ogólne wymiany informacji podatkowych (art. 305a)
  • Rozdział 2: Szczegółowe zasady wymiany informacji podatkowych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej (art. 305b-305m)
  • Rozdział 3: Szczegółowe zasady wymiany informacji o przychodach (dochodach) z oszczędności (art. 305n-305o)
 • DZIAŁ VIII: Przepisy karne (art. 306)
 • DZIAŁ VIIIa: Zaświadczenia (art. 306a-306n)
 • DZIAŁ IX: Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
  • Rozdział 1: Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 307-323)
  • Rozdział 2: Przepisy przejściowe (art. 324-342)
  • Rozdział 3: Przepisy końcowe (art. 343-344)

Linki zewnętrzne[edytuj]

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926)
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2017 poz. 201)
Scale of justice gold.png Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 1 kwietnia 2016. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.

Przypisy

 1. Rödl & Partner, Ordynacja podatkowa, 28 listopada 2016.