Norma prawna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Norma prawna – najmniejszy, stanowiący sensowną całość, element prawa. Reguła postępowania zewnętrznego stworzona na podstawie przepisów prawnych, ustanowiona przez kompetentny organ władzy w odpowiednim trybie, generalna (nie jest skierowana do jednego, ściśle oznaczonego adresata, ale do grupy podmiotów określonych przy pomocy nazwy rodzajowej) i abstrakcyjna (dotycząca powtarzalnych zachowań, wielokrotnego zastosowania, uniwersalna), ogłoszona i chroniona przez państwo aparatem przymusu.

Budowa normy prawnej[edytuj]

Wyróżnia się dwie główne koncepcje budowy normy prawnej: trójelementową (według której norma prawna składa się z hipotezy, dyspozycji i sankcji) oraz koncepcję norm sprzężonych (według której norma prawna składa się z normy sankcjonowanej i sankcjonującej).

Cechy[edytuj]

Norma prawna musi być generalna i abstrakcyjna. Generalność oznacza, że norma nie jest skierowana do jednego, ściśle oznaczonego adresata (np. Jana Kowalskiego), ale do grupy podmiotów określonych przy pomocy nazwy rodzajowej (np. podatnik lub każdy człowiek). Abstrakcyjność oznacza, że nakazane czy też zakazane zachowanie jest wymagane od adresata normy w każdym przypadku, gdy ziszczą się określone w normie prawnej okoliczności. Dotyczy to powtarzalnych zachowań, bez zbytecznego uszczegółowienia określonych nią okoliczności.

Ze względu na zakres swobody, pozostawiony adresatowi normy prawnej, wyróżnia się:

Innym kryterium podziału norm prawnych jest sposób określenia zachowań ludzkich. Na podstawie tego kryterium wyróżnia się:

  • normy nakazujące – określają, co ich adresat powinien uczynić, aby postępować zgodnie z treścią normy prawnej, np.: Osoby prawne i państwowe jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane obliczyć i odprowadzić podatek rolny – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy ze względu na miejsce położenia gruntów,
  • normy zakazujące – określają od jakich działań adresat normy prawnej powinien się powstrzymać, np.: Członek zarządu nie może bez zezwolenia spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi,
  • Normy zezwalające (upoważniające lub uprawniające) – uprawniają do określonego zachowania się adresata, np.: Każdy wspólnik może przeglądać księgę udziałów. Istnieje spór czy norma postępowania (a taką jest norma prawna) może na coś zezwalać[potrzebny przypis].

Zobacz też[edytuj]