Osmoregulacja

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Osmoregulacja - regulacja stężeń roztworów elektrolitów i związków organicznych w płynach ustrojowych oraz ich objętości, a także utrzymywanie równowagi wodnej organizmu. Zjawisko osmozy polega na przenikaniu wody z roztworu o niższym stężeniu (czyli hipotonicznego) do roztworu o stężeniu wyższym (hipertonicznego) przez błonę półprzepuszczalną; w wypadku organizmów jest to błona komórkowa.

W wypadku mieszkańców mórz stężenie elektrolitów i innych rozpuszczonych substancji wewnątrz komórki jest takie samo jak stężenie wody morskiej, czyli protisty morskie są izotoniczne z otaczającą wodą i nie przeprowadzają osmoregulacji. Podobnie izotoniczne ze swoim środowiskiem są protisty pasożytnicze.