Płaskowyż Sańsko-Dniestrzański

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Płaskowyż Sańsko-Dniestrzański
Mapa regionu
Zasięg regionu w obrębie Polski
Megaregion

Region karpacki

Prowincja

Karpaty Wschodnie z Podkarpaciem Wschodnim

Podprowincja

Podkarpacie Wschodnie

Makroregion

Płaskowyż Sańsko-Dniestrzański

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska
woj. podkarpackie
Ukraina
obwód lwowski

Płaskowyż Sańsko-Dniestrzański (521.1) – płaskowyż zajmujący w granicach Polski powierzchnię około 100 km². Jest to mały fragment podprowincji Podkarpacie Wschodnie, w ukraińskiej terminologii zwanej Peredkarpattia.

Region ten położony jest nad dolnym Wiarem i ograniczony od południowego zachodu progiem Pogórza Przemyskiego.

Prowincja ta oddziela od siebie Kotlinę Sandomierską i Kotlinę Górnego Dniestru. Północną granicę tego regionu stanowi dopływ SanuWisznia, natomiast wschodnią dolina Wereszycy – dopływu Dniestru.

Powierzchnia regionu pokryta jest lessem. Przez region ten przebiega bałtycko-czarnomorski dział wodny, oddzielający zlewiska Sanu i Dniestru.

W skład regionu wchodzą Płaskowyż Chyrowski (nazywany też Płaskowyżem Chyrowsko-Gródeckim) oraz Wyżyna Krukienicka.

W plejstocenie, w okresie zlodowacenia południowopolskiego, znajdowały tędy ujście na wschód wody pochodzące z topniejącego lądolodu i spływające z Karpat, których naturalny odpływ na północ został zatrzymany przez zlodowacenie.

Obszar Płaskowyżu Chyrowskiego wyznacza najdalszy zasięg zlodowacenia.