PIT-37

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

PIT-37 – rodzaj deklaracji podatkowej wypełnianej przez podatników w celu zeznania wysokości osiągniętego przez niego dochodu w poprzednim roku. PIT-37 należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym do 30 kwietnia po roku podatkowym. Druk deklaracji w Polsce udostępnia Ministerstwo Finansów.

Lista podatników wypełniających PIT-37[edytuj | edytuj kod]

Do złożenia w urzędzie skarbowym PIT-37 są zobowiązani ci podatnicy, którzy deklarują swoje wynagrodzenie i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników. Oznacza to, że deklaracja PIT-37 dotyczy przychodów opodatkowanych według skali podatkowej (18% i 32%). Do wypełnienia PIT-37 potrzebne są formularze PIT-11 ze źródeł, z których podatnik uzyskał dochody w poprzednim roku.

Formularz PIT-37 są zobowiązani złożyć podatnicy, którzy w poprzednim roku osiągnęli przychody z tytułu:

 • wynagrodzeń ze stosunku pracy,
 • wynagrodzeń ze stosunku służbowego,
 • praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • działalności wykonywanych osobiście,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów, rent lub emerytur, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.

PIT-37 nie dotyczy podatników posiadających umowy, z tytułu których samodzielnie odprowadzają zaliczki na podatek dochodowy. Wówczas wszystkie zarobki, również te, od których nie odprowadza zaliczek samodzielnie, powinien zsumować w innym rodzaju deklaracji, np. PIT-36.

Jak rozliczyć PIT-37[edytuj | edytuj kod]

Podatnicy wypełniający PIT-37 mogą zostać zwolnieni z odprowadzania podatku. Zapewnia to kwota wolna od podatku, której wartość może zmieniać się w każdym roku podatkowym. Nieprzekroczenie danej kwoty skutkuje brakiem konieczności składania deklaracji podatkowej w danym roku. Pozostali podatnicy są zobowiązani do złożenia we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej do 30 kwietnia. Mogą zrobić to na kilka sposobów:

 1. Wydrukować formularz PIT-37 ze strony Ministerstwa Finansów[1], wypełnić go ręcznie, a następnie:
  • złożyć pismo osobiście we wskazanym w formularzu urzędzie skarbowym lub
  • wysłać pismo listem poleconym na adres urzędu skarbowego.
 2. Wypełnić przez internet tzw. e-Deklarację , który można pobrać na dysk komputera lub wypełnić online. Następnie wystarczy już tylko krok po kroku wypełniać poszczególne części formularza, zgodnie ze wskazówkami, jakie daje program PIT. Aplikacja wykonuje wszystkie obliczenia oraz informuje podatnika o niektórych błędach (np. brak wypełnionych pól, błędny zapis liczb itp.). Do wypełnienia formularza PIT-37 niezbędne będą dane pochodzące z przekazanych od płatników formularzy PIT-11, które ci mają obowiązek dostarczyć podatnikowi do końca lutego. Na PIT-11 znajdują się informacje m.in. o dochodach i zaliczkach pobranych w ciągu roku przez podatnika. Te dane musi on zawrzeć w formularzu PIT-37. Podatnik zeznanie może wypełnić samodzielnie, z małżonkiem (jeśli ten jest uprawniony do złożenia PIT-37) oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
 3. Ulgi podatkowe rozliczane na PIT-37 – polskie prawo podatkowe przewiduje możliwość odliczenia ulg podatkowych przy podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik ma możliwość:
  • odliczenia ulg od podatku,
  • odliczenia ulg od uzyskanego dochodu,
  • zastosowania niższych stawek podatkowych.
Odliczenia od dochodu 2018 na PIT-37
Rodzaj odliczenia Wymagane dokumenty Maksymalne odliczenie Wymagany załącznik
Internet Dokument potwierdzający dokonanie wpłat wraz z kwotami 760,00 zł PIT/O (25)
Składki ZUS RMUA lub inne potwierdzenie wysokości zapłaconych lub pobranych składek Brak (należy wypełnić w formularzu PIT-37)
IKZE (konto emerytalne) Potwierdzenie wysokość zapłaconych lub pobranych składek Zmieniane co roku PIT/O
Ulga na badanie i rozwój Ewidencja kosztów kwalifikowanych i dowód ich poniesienia Brak (należy wypełnić w formularzu PIT-37)
Ulga na leki Potwierdzenia wydatków wraz z kwotami Koszt leków pomniejszony o 100 zł/miesiąc PIT/O
Zwrot nienależnych świadczeń Dowód zwrotu świadczeń Kwota zwrotu wraz z podatkiem PIT/O
Ulga na sprzęt rehabilitacyjny Dowód poniesienia wydatków wraz z kosztami Wysokość poniesionych wydatków PIT/O
Ulga na samochód (rehabilitacyjna) Akt własności lub współwłasności i skierowanie na zabiegi 2280,00 zł PIT/O
Darowizny kościelne Dokument potwierdzający wydatki i potwierdzenie przyjęcia 6% dochodu podatnika PIT/O
Darowizny na organizacje społeczne Dokument potwierdzający wydatki i potwierdzenie przyjęcia 6% dochodu podatnika PIT/O (11)
Krwiodawcy Potwierdzenie stacji krwiodawstwa 6% dochodu podatnika PIT/O (15)
Odliczenia od podatku 2018 na PIT-37
Rodzaj odliczenia Wymagane dokumenty Maksymalne odliczenie Wymagany załącznik
Składki zdrowotne RMUA lub inny dokument potwierdzający wartość składek Wysokość zapłaconych lub pobranych składek w 2018 roku Brak (należy wypełnić w formularzu PIT-37)
Prorodzinna Akt urodzenia dziecka, prawo do opieki nad dzieckiem 1112,04 zł na jedno dziecko, 1112,04 zł na drugie dziecko, 2000,04 na trzecie dziecko, 2700 na czwarte i kolejne dziecko PIT/O
Za pracę za granicą Odpowiednik PIT-11 z zagranicy Kwota podatku z zagranicy PIT/O

Kary za niezłożenie PIT-37 w terminie[edytuj | edytuj kod]

Kodeks karny skarbowy nakłada na podatnika sankcje wówczas, gdy ten nie złoży deklaracji podatkowej we właściwym terminie. Taki czyn jest czynem zabronionym i kwalifikowanym jako wykroczenie. Art. 54 § 1 wskazuje, że podatnik uchylający się od opodatkowania, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolności bądź obu tym karom łącznie.

Podatnikowi, który nie złożył PIT na czas, grozi odpowiedzialność karno-skarbowa, czyli może on być ukarany za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Wykroczenie zachodzi wówczas, gdy kwota, na którą podatnik uszczuplił czy naraził na uszczuplenie należność publiczno-prawną, nie przekracza 5-krotności minimalnego wynagrodzenia. Kara grzywny wynosi wtedy od 160,00 zł do 32,000,000 zł. Jeśli kwota uszczuplenia przekracza 8000,00 zł, podatnikowi grozi kara grzywny od 533,00 zł do 15,360,00 zł.

Podatnicy, aby uniknąć kary za spóźnienie, mają możliwość odwołania się do instytucji czynnego żalu. Będzie ona skuteczna tylko wtedy, jeżeli podatnik nie został już wezwany w związku z popełnionym czynem zabronionym oraz jeśli nie jest w trakcie postępowania kontrolnego. Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego podatnik powinien złożyć do naczelnika urzędu skarbowego osobiście lub wysłać za pośrednictwem poczty. Dodatkowo, jest zobowiązany do uiszczenia wymaganej należności.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Strona główna – Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl [dostęp 2019-02-07].