Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Pośrednik w obrocie nieruchomościami (agent nieruchomości)[1] – „to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.”[2]

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami[3], polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez osoby trzecie umów: nabycia, zbycia prawa do nieruchomości lub jej części. Czynności pośrednictwa mogą obejmować również nabycie lub zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a także najem lub dzierżawę nieruchomości lub jej części. Po deregulacji zawodu pośrednika w 2013 roku, do wykonywania zawodu nie jest obecnie wymagana licencja zawodowa.[4]

Podstawy prawne[edytuj | edytuj kod]

Zawody związane z obsługą nieruchomości:

działają na podstawie z ustawy o gospodarce nieruchomościami, która określa podstawowe zasady prowadzania działalności zawodowej w tym zakresie. Po „deregulacji” wielu zawodów w 2013 r. odrębną ustawą, zniesiono licencje zawodowe dla pośredników w obrocie nieruchomościami[5].

Uzyskanie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami - rys historyczny[edytuj | edytuj kod]

Do końca roku 2007, aby otrzymać licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami, wystarczyło posiadać średnie wykształcenie, odbyć kurs, półroczną praktykę i zdać egzamin państwowy (pisemny i ustny).

Z dniem wejścia ustawy nowelizującej (1 stycznia 2008) został zniesiony egzamin państwowy. Obecnie należy posiadać wykształcenie wyższe i ukończyć studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub posiadać wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz odbyć odpowiednio udokumentowaną praktykę. Ponadto osoba ubiegająca się o licencję musi być niekarana oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba z wykształceniem średnim, która chciała ubiegać się o licencję, zobowiązana była do zdania egzaminu państwowego. Licencję mogła uzyskać wyłącznie osoba fizyczna. Licencję nadaje Minister Infrastruktury. Licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami (na 31 stycznia 2013 r.) posiadało 19350 osób[6].

W 2013 r. uchwalono tzw. „ustawę deregulacyjną”, mocą której zniesiono obowiązek posiadania licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami[5]. Po deregulacji zawodu pośrednika i zniesieniu obligatoryjnych licencji, stowarzyszenia branżowe rozpoczęły proces nadawania licencji w trybie pozarządowym. Fakultatywne licencje nie są jednak dokumentem jakkolwiek upoważniającym do wykonywania czynności pośrednictwa, tylko pełnią rolę wyłącznie wizerunkowo-prestiżową. Każda organizacja pozarządowa posiada własne, indywidualne kryteria przyznawania stowarzyszeniowych licencji, natomiast najczęściej wymagane jest ukończenie specjalistycznego kursu i zdanie dedykowanego egzaminu licencyjnego. Ponadto, stowarzyszenia z reguły wymagają od kandydatów do uzyskania licencji przynajmniej średniego wykształcenia i zaakceptowania wewnętrznych dokumentów, na przykład kodeksów etyki czy oświadczeń o niekaralności.[7]

Obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami[edytuj | edytuj kod]

Zakres pracy pośrednika określa umowa pośrednictwa podpisana w formie papierowej lub elektronicznej, pod rygorem nieważności.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]