Pole minowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Pole minowe w południowym Chile
Pole minowe w Izraelu
Pole minowe na Sri Lance

Pole minowe – w lądowych działaniach minowych określony obszar, na którym rozstawiono miny. W morskiej wojnie minowej obszar wodny, na którym ustawiono miny według ustalonego schematu albo bez takiego schematu.

Pola minowe dzielimy ze względu na przeznaczenie:

 • pole minowe przeciwpancerne,
 • pole minowe przeciwpiechotne,
 • pole minowe mieszane,
 • pole minowe przeciwokrętowe,
 • pole minowe przeciw okrętom podwodnym – pole minowe ustawione specjalnie przeciw okrętom podwodnym. Może być ustawione bardzo płytko i stanowić niebezpieczeństwo dla wszystkich statków, łącznie z okrętami podwodnymi lub głęboko w celu zapewnienia bezpieczeństwa okrętom nawodnym,
 • pole minowe przeciwdesantowe – pole minowe założone przy podejściach płytkowodnych przeciwko możliwemu lądowaniu desantu amfibijnego na plaży,
 • pole minowe pozorowane – w morskiej wojnie minowej pole minowe niezawierające żadnej aktywnej miny i spełniające jedynie funkcję oddziaływania psychologicznego. W lądowych działaniach minowych jest to obszar niezawierający min bojowych, wykorzystywany do symulacji pola minowego lub jego części w celu zmylenia przeciwnika,
 • ofensywne pole minowe – w morskiej wojnie minowej pole minowe stawiane na wodach terytorialnych nieprzyjaciela lub wodach przez niego kontrolowanych,
 • ochronne pole minowe – w lądowych działaniach minowych pole minowe ustawione jako element bezpośredniej ochrony pododdziału w zajmowanym przez niego rejonie. W morskiej wojnie minowej pole minowe stawiane na obszarze wód terytorialnych należących do państw sojuszniczych w celu zapewniania ochrony portów, przystani, kotwicowisk oraz wybrzeży i dróg przybrzeżnych.

Do stawiania pól minowych używa się też mechanicznych urządzeń minujących przeznaczonych do wykonywania minowania narzutowego przy pomocy rakietowych ładunków kasetowych odpalanych z samobieżnych wyrzutni naziemnych i powietrznych (rakiety z głowicami kasetowymi z podpociskami). Używa się również specjalnych opancerzonych pojazdów inżynieryjno-saperskich wyposażonych w mechaniczne podajniki sprzężone z pługowymi końcówkami do okopywania min.[potrzebny przypis]

Terminy powiązane[edytuj | edytuj kod]

Gęstość pola minowego (ang. minefield density) – w lądowych działaniach minowych średnia liczba min przypadająca na metr bieżący przedniego skraju pola minowego lub na metr kwadratowy pola minowego.

Wykonywanie przejścia w polu minowym – w lądowych działaniach minowych jest to proces wykonywania bezpiecznego przejścia w polu minowym w warunkach taktycznych.

Przejście w polu minowym – w lądowych działaniach minowych oznakowany, wolny od przeszkód i nienarażony na bezpośrednie skutki wybuchu min pas terenu prowadzący przez pole minowe.

Pas min – w lądowych działaniach minowych są to dwa równoległe rzędy min ustawione jednocześnie w odległości sześciu metrów lub sześciu kroków od siebie.

Pole minowe niszczące – w morskiej wojnie minowej pole minowe ustawione głównie w celu niszczenia okrętów przeciwnika.

Zamykające pole minowe – w morskiej wojnie minowej pole minowe, które stanowić ma zagrożenie uniemożliwiające realizację transportu morskiego.

Obronna zagroda minowa – w morskiej wojnie minowej pole minowe postawione na wodach międzynarodowych lub międzynarodowych szlakach komunikacyjnych, z zamiarem kontroli żeglugi w celu obrony morskich szlaków komunikacyjnych.

Pole minowe o podtrzymywanej sile niszczenia – w morskiej wojnie minowej pole minowe uzupełniane w celu utrzymania jego zagrożenia dla przeciwnika wobec stosowanych przez niego środków przeciwdziałania.

Taktyczne pole minowe – pole minowe, które jest częścią planu pasa zapór inżynieryjnych ustawianych w celu opóźnienia, skanalizowania lub zatrzymania pododdziałów przeciwnika.

Formularz zapory minowejdokument dokładnie opisujący rozmieszczenie w terenie pola minowego, by umożliwić wykonanie w nim przejść, rozminowanie itp. Jeśli w ogólnym planie minowania grupa min lub nawet pojedyncza mina, ma określoną, samodzielną rolę, wypełnia się dla niej osobny formularz zapory[1].

Jednostka minowania - liczba min określonego rodzaju, jaką wyznaczony do stawiania pola minowego oddział może jednorazowo przewieźć i ustawić; jej liczba zależy od posiadanych środków do transportu i układania min[2].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Laprus 1979 ↓, s. 118.
 2. Laprus 1979 ↓, s. 154.

.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Marian Laprus (red.): Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979. ISBN 83-11-06229-3.
 • AAP-6 Słownik terminów i definicji NATO Wydanie 2006