Dokument

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dokument – rzeczowe świadectwo jakiegoś zjawiska sporządzone w formie właściwej dla danego czasu i miejsca.

Podział dokumentów[edytuj]

 1. Według sposobu sporządzenia, rozróżnia się dokumenty:
  • wizualne
   • piśmiennicze (np. rękopisy, druki, książki, czasopisma)
   • niepiśmiennicze (np. fotografie, plany, mapy, dzieła sztuki)
  • audialne (np. taśmy i płyty dźwiękowe)
  • audiowizualne (np. filmy)
 2. Według wzajemnych odniesień dokumenty określa się jako:
  • pierwotne (w formie, jaką nadał im twórca)
  • wtórne, dokładnie odwzorowane (duplikat, odpis, kopia)
  • pochodne, zawierające informacje o dokumencie pierwotnym i jego zawartości.
 3. W różnych okolicznościach pojęcie dokumentu może różnić się szczegółami interpretacyjnymi:
  • W nauce jest to przedmiot, który ilustruje lub uzasadnia pogląd naukowy. W naukach zajmujących się przeszłością, dokumentem może być rzecz, która w zamierzeniu twórcy (autora) niczego nie miała dokumentować; jest to tzw. dokument epoki.
  • W bibliotekoznawstwie jest to każde źródło informacji zapisane na nośniku materialnym, nadające się do wykorzystania w celach informacyjnych, badawczych lub jako dowód np. rękopis, druk, grafika, obiekt muzealny, dzieło sztuki itp[1].
  • W prawie to przedmiot stanowiący dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności, która może mieć znaczenie w sprawie lub fakty będące podstawą ustalenia stanu prawnego. Zwykle sporządzony w formie określonej przepisami i zaopatrzony w środki uwierzytelniające (podpisy, pieczęcie).
  • W administracji dokument urzędowy to sporządzone przez organ państwowy lub samorządowy wyrażenie woli, regulujące konkretną sprawę.
  • W rachunkowości to pismo dotyczące zmian w stanie majątkowym przedsiębiorstwa. Zadekretowany do zaksięgowania staje się dowodem księgowym.
  • W informatyce dokument oznacza określony typ pracy zapisywanej do pliku, czyli dokument binarny (dokument cyfrowy).
  • Według ustawy o ochronie informacji niejawnych: dokumentem jest każda utrwalona informacja niejawna, w szczególności na piśmie, mikrofilmach, negatywach i fotografiach, nośnikach do zapisów informacji w postaci cyfrowej i na taśmach elektromagnetycznych, także w formie mapy, wykresu, rysunku, obrazu, grafiki, fotografii, broszury, książki, kopii, odpisu, wypisu, wyciągu i tłumaczenia dokumentu, zbędnego lub wadliwego wydruku, odbitki, kliszy, matrycy i dysku optycznego, kalki, taśmy atramentowej, jak również informacja niejawna utrwalona na elektronicznych nośnikach danych.

Rodzaje dokumentacji[edytuj]

Dokumenty tożsamości[edytuj]

Niektóre dokumenty niebędące dokumentami tożsamości[edytuj]

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

 1. Paul Otlet, Traité de documentation, 1934.

Linki zewnętrzne[edytuj]