Pomiar powierzchni użytkowej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Powierzchnia użytkowapowierzchnia w budynkach mierzona zgodnie z kryteriami jednej z norm.

Powierzchnia użytkowa w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Podatek od nieruchomości

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r.[1] powierzchnię użytkową budynku lub jego części stanowi powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia pomieszczeń lub ich części. Wg nowej normy PN-ISO 9836:1997 część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,90 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,90 m, powierzchnię tę pomija się. Wg. normy PN-70/B-02365 (przywołanej w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego) część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

Prawa lokatorów

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r.[2] do powierzchni użytkowej lokalu zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów, loggi, antresoli, szaf, schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkarni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

Podatek od spadków i darowizn

W ustawie o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r.[3] za powierzchnię użytkową budynku (lokalu) uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych) z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybów dźwigów.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31 z późn. zm. (zob. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613).
  2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.
  3. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, Dz. U. z 1983 r. Nr 45, poz. 207 1983 nr 45 poz. 207; tekst obowiązujący od roku 2009 został opublikowany w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2009 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn, Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768.