Prawo bankowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Prawo bankowe – zespół norm prawnych regulujących powstawanie, funkcjonowanie oraz zasady likwidowania instytucji bankowych (zwłaszcza banków), a także zasady funkcjonowania nadzoru bankowego.

Prawo prywatne i publiczne[edytuj | edytuj kod]

Prawo bankowe dzieli się na:

 • prywatne prawo bankowe (prawo umów bankowych), regulujące zasady zawierania i wykonywania umów zawieranych przez klientów z bankami,
 • publiczne prawo bankowe, regulujące bezwzględnie obowiązujące zasady funkcjonowania instytucji bankowych, jak np. dopuszczalne formy prawne funkcjonowania banków, zasady dotyczące utrzymania płynności finansowej banków.

Ustawa Prawo bankowe[edytuj | edytuj kod]

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997
Prawo bankowe
Nazwa potoczna Prawo bankowe
Data wydania 29 sierpnia 1997
Miejsce publikacji  Polska, Dz.U. z 1997 r. nr 140, poz. 939
Tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2187
Data wejścia w życie 1 stycznia 1998
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji prawo bankowe
Status obowiązujący
Ostatnio zmieniony przez Dz.U. z 2018 r. poz. 2354
Wejście w życie ostatniej zmiany 2 stycznia 2019
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Prawo bankowe reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187).

Określa ona:

 • zasady tworzenia i organizację banków
 • zasady podejmowania i prowadzenia działalności przez banki krajowe na terytorium państwa goszczącego oraz przez instytucje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • zasady zarządzania rachunkami bankowymi
 • zasady rozliczeń pieniężnych przeprowadzanych za pośrednictwem banków
 • zasady udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych oraz zasady koncentracji zaangażowań
 • przepisy o gwarancjach bankowych, poręczeniach i akredytywach
 • zasady emisji bankowych papierów wartościowych
 • obowiązki i prawa banków
 • zasady zrzeszania się i łączenia banków
 • przepisy o funduszach własnych i gospodarce finansowej banków
 • zasady nadzoru bankowego, nad oddziałami instytucji kredytowych i nadzoru skonsolidowanego
 • tryb postępowania naprawczego, likwidacyjnego i upadłościowego banków
 • zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej banków.

Ustawę nowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2019 roku[1]. 1 listopada 2015 roku weszła w życie zmiana w związku z ustawą o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym[2], będącej implementacją do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2013/36/UE oraz dostosowującej prawo krajowe do rozwiązań przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2354).
 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1513)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]