Przejdź do zawartości

Pro publico bono (konkurs)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską „Pro Publico Bono”konkurs odbywający się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Głównym fundatorem nagród jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Pula nagród wynosi blisko 500 tysięcy złotych.

Adresatami Konkursu są aktywne w lokalnym środowisku organizacje obywatelskie, które są motorem zmian zachodzących obecnie w Polsce, działające na rzecz organizowania obywateli do zbiorowego działania na rzecz wspólnoty.

Kategorie Nagrody[edytuj | edytuj kod]

Laureaci Nagrody[edytuj | edytuj kod]

I edycja (1999)[edytuj | edytuj kod]

W I edycji konkursu nie było podziału na kategorie:

II edycja (2000)[edytuj | edytuj kod]

 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa
 • Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”, Kańczuga
 • Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Warszawa, kat. A
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, Częstochowa, kat. A
 • Fundacja „Dom Dostępny”, Warszawa, kat. A
 • Fundacja im. Brata Alberta Zarządu Krajowy w Krakowie, kat. B
 • Fundacja-Zakład Wychowawczy im. Ks. Siemaszki, Kraków, kat. B
 • Stowarzyszenie Młodzieży Niepełnosprawnej „Alfa”, Bytom, kat. B
 • Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu „Markot” Stowarzyszenie Monar, kat. B
 • Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości, Rzeszów, kat. C
 • Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych, Mikołajki, kat. C
 • Fundacja Rozwoju Kardiochirurgi „Cor Aegrum”, Kraków, kat. C
 • Fundacja „Instytut Na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej” (IDEE), Warszawa, kat. D
 • Fundacja Lutnia Staropolska - Dwór na Wysokiej, Jordanów, kat. D

III edycja (2001)[edytuj | edytuj kod]

 • Parafialna Podstawowa Szkoła Romska, Suwałki, kat. A
 • Federacja Inicjatyw Oświatowych, Warszawa, kat. A
 • Federacja Polskich Banków Żywności, Warszawa
 • Centrum im. Adama Smitha - Fundacja Akcji Gospodarczej, Warszawa
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku, Poznań, kat. A
 • Fundacja Theatrum Gedanense, Gdańsk, kat. A
 • Akademia Polonijna w Częstochowie
 • Fundacja Galeria na Prowincji, Lublin, kat. A
 • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Stróże, kat. B
 • Polskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, Puławy, kat. B
 • Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych, Krosno, kat. B
 • Fundacja Pomocy Społecznej, Brzeszcze, kat. C
 • Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa
 • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas, kat. A
 • Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”, Nidzica, kat. C
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Zbrosławice, kat. C
 • Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina”, Chmielnik
 • Ekologiczny Klub UNESCO Pracownia na Rzecz Bioróżnorodności, Piaski
 • Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Inicjatyw Kulturalnych i Promocji Miasta i Gminy Kępice
 • Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, kat. D

IV edycja (2002)[edytuj | edytuj kod]

 • Fundacja „Gębiczyn”, Gębice, kat. A
 • Związek Biur Porad Obywatelskich, Warszawa, kat. A
 • Fundacja Nasza Ziemia, Warszawa, kat. A
 • Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży Kana, Gliwice, kat. A
 • Stowarzyszenie Teatr Cogitatur, Katowice, kat. B
 • Fundacja Ziemi Krakowskiej im. Jana Sroczyńskiego, Jerzmanowice, kat. B
 • Fundacja Ośrodka Karta, Warszawa, kat. B
 • Fundacja Kresy 2000 Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa, Muzyki i Obrazu w Nadrzeczu k. Biłgoraja, kat. B
 • Stowarzyszenie Hospicjum Piła, kat. C
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa, kat. C
 • Towarzystwo Wspierania Budowy Domów Nadziei Habitat for Humanity, Gliwice, kat. C
 • Fundacja Polska Akcja Humanitarna, Warszawa, kat. C
 • Fundacja na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”, Miasteczko Śląskie, kat. C
 • Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”, Słońsk, kat. D
 • Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Konin, kat. D
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Warszawa, kat. C
 • Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży, kat. D
 • Młodzieżowe Centrum Edukacji Europejskiej, Bytom, kat. E
 • Stowarzyszenie na Rzecz dzieci, Młodzieży i osób Niepełnosprawnych „Kunkowa”, Uście Gorlickie, kat. B
 • Fundacja „Muzyka Kresów” Ośrodek Badań Muzykologicznych i Kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin, kat. B

V edycja (2003)[edytuj | edytuj kod]

 • Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”, Pyzdry, kat. A
 • Polski Związek Chórów i Orkiestr Śląskich, Katowice, kat. B
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Zabytków Techniki „Maleniec”, Katowice, kat. B
 • Towarzystwo Ziemi Głogowskiej, Głogów, kat. B
 • Fundacja Pogotowie Teatralne, Szczecin, kat. C
 • Itaka - Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Problemem Zaginięcia, Warszawa, kat. C
 • Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielniania „Dom w Głogowie”, Głogów, kat. C
 • Elbląskie Stowarzyszenie Inicjatyw Pozarządowych, Elbląg, kat. D
 • Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, Pasłęk, kat. A
 • Stowarzyszenie „Muzyka Dawna” w Jarosławiu, Jarosław, kat. B
 • Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa, Głogów, kat. E
 • Stowarzyszenie Parafiada im. Józefa Kalasancjusza, Warszawa, kat. A
 • Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno - Teatralne Szamocin, Piła, kat. B
 • Fundacja SOS „Życie”, Mielec, kat. C
 • Towarzystwo „Nasz dom”, Warszawa, kat. C
 • Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej (PSEP), Warszawa, kat. A
 • Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu, kat. A
 • Polska Akademia Umiejętności, Kraków, kat. B
 • Fundacja „Instytut Tertio Millennio”, Kraków, kat. A
 • Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków, kat. D
 • Towarzystwo Przyjaciół Chorych w Hospicjum im. Św. Łazarza, Kraków, kat. C
 • Federacja Polskich Klubów Kobiet po Mastektomi i Amazonki, Poznań, kat. C
 • Fundacja Ekologiczna Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej, Chojnice, kat. A

VI edycja (2004)[edytuj | edytuj kod]

 • Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Warszawa, kat. A
 • Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe, Gdynia, kat. A
 • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Lublin, kat. A
 • Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi - Centrum w Białobłotach, Gizałki, kat. A
 • Fundacja „Świat na Tak”, Warszawa, kat. A
 • Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Warszawa, kat. A
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa, nagroda honorowa
 • Związek Kurpiów, Ostrołęka, kat. B
 • Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy”, Rybnik-Niewiadom, kat. B
 • Fundacja Pro Academia Narolense, Warszawa, kat.B
 • Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości, Rzeszów, kat. D
 • Fundacja „Muzyka Cerkiewna”, Hajnówka, kat. B
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, Zamość, kat. C
 • Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. Hansa Christiana Kofoeda, Siedlce, *kat. C
 • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta „Nasze Gospodarstwo”, Waśniów, kat. C
 • Fundacja „Domy Wspólnoty Chleb Życia” ,Warszawa, kat. C
 • Stowarzyszenie „Dom Aniołów Stróżów” Katowice, kat. C
 • Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, Kraków, kat. C
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”, Bałtów, kat. D
 • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie, Żegocina, kat. D
 • Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych Splot, Warszawa, nagroda honorowa
 • Stowarzyszenie Willa Decjusza, Kraków, kat. E
 • Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”, Legnica, kat. E
 • Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa, nagroda honorowa

VII edycja (2005)[edytuj | edytuj kod]

 • Akademia Rozwoju Filantropii, Warszawa, nagroda honorowa
 • Katolickie Stowarzyszenie Centrum Młodych, Działdowo, kat. A
 • Zamojskie Towarzystwo Oświatowe,Zamość, kat. A
 • Stowarzyszenie Ne cedat academia, Kraków, kat. B
 • Stowarzyszenie Promocji Kultury im. Aleksandra Tansmana, Łódź, kat. B
 • Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, Bytom, kat. B
 • Fundacja Świętego Mikołaja, Piaseczno, kat. C
 • Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Siedlce, kat. C
 • Marek Kamiński Fundation, Gdańsk, kat. C
 • Fundacja Pomocy Społecznej „Pan Władek”, Gdańsk, kat. C
 • Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta, Rzeszów, kat. C
 • Stowarzyszenie Homo-Homini, Chełmża, kat. D
 • Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji mieszkańców Polesia Lubelskiego, Podedwórze, kat.D
 • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas, Cmolas, kat. D
 • Małopolskie Towarzystwo Oświatowe, Nowy Sącz, kat. E
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów AP, Kraków, kat. E
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Warszawa, kat. A
 • Caritas Polska, Warszawa, nagroda honorowa
 • Fundacja „ABCXXI - Program Zdrowia Emocjonalnego”, Warszawa, nagroda honorowa

VIII edycje (2006)[edytuj | edytuj kod]

 • Klub Inteligencji Katolickiej - Warszawa - nagroda główna
 • Fundacja Muzyka Kresów - Lublin - nagroda główna
 • Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży Kana w Nowym Sączu - woj. małopolskie - kat. A
 • Fundacja Pomocy Dzieciom Wiejskim - woj. wielkopolskie - kat. A
 • Fundacja Cyryla i Metodego - woj. mazowieckie - kat. A
 • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich - woj. małopolskie - kat. A
 • Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych - woj. małopolskie - kat. B
 • Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu - kat. B
 • Stowarzyszenie Pracownia Architektury Żywej - woj. podlaskie - kat. B
 • Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II Wzrastanie - woj. podkarpackie - kat. C
 • Fundacja na rzecz umacniania więzi rodzinnych i społecznych Synapsis - woj. mazowieckie - kat. C
 • Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej Hospicjum w Chorzowie - woj. śląskie - kat. C
 • Stowarzyszenie "U Siemachy" - woj. małopolskie - kat. C
 • Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów - woj. wielkopolskie - kat. D
 • Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego - woj. kujawsko-pomorskie - kat. D
 • Fundacja Polska Akcja Humanitarna - woj. mazowieckie - kat. E
 • Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce - woj. podlaskie - kat. E

IX edycja (2007)[edytuj | edytuj kod]

 • Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” z Poznania
 • Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego z Warszawy
 • Gołdapski Fundusz Lokalny z Gołdapi
 • Stowarzyszenie Autorów Teatralnych, Warszawa
 • Stowarzyszenie Normalne Państwo, Warszawa
 • Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska, Warszawa
 • Zjednoczenie Łemków z Gorlic
 • Stowarzyszenie Magurycz, Nowica
 • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Sanoku
 • Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, Kraków
 • Fundacja Pro Bono, Kraków
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta z Augustowa
 • Fundacja Forum „Gryf” ze Szczecina
 • Stowarzyszenie Konferencja Służb Ochrony Przyrody Zielonych Płuc Polski z Suwałk
 • Fundacja Kultury Ekologicznej z Jeleniej Góry
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 • Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego z Krakowa
 • Nadbużańskie Stowarzyszenie Edukacyjne z Włodawy
 • Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw z Lublina

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]