Przejdź do zawartości

Proces biznesowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Proces biznesowy lub metoda biznesowa – seria powiązanych ze sobą działań lub zadań, które rozwiązują określony problem lub prowadzą do osiągnięcia określonego efektu. Proces biznesowy często jest opisywany schematem blokowym.

Typy procesów biznesowych

Proces biznesowy wynika z potrzeb klientów, a jego wynikiem jest zaspokojenie tych potrzeb. W organizacji zorientowanej procesowo powinny przełamywać bariery jednostek organizacyjnych i zapobiegać funkcjonalnym silosom.

Proces biznesowy można podzielić na podprocesy o własnych atrybutach, które dają wkład w rezultat procesu nadrzędnego.

Wymagane cechy procesu biznesowego

  • Definiowalność: Proces musi mieć jasno zdefiniowane granice, wejście i wyjście.
  • Porządek: Proces musi składać się z działań uporządkowanych według ich usytuowania w czasie i przestrzeni.
  • Klient: Musi istnieć odbiorca rezultatów procesu.
  • Zwiększanie wartości: Transformacja w trakcie procesu musi dawać odbiorcy dodatkową wartość.
  • Osadzenie: Proces nie może egzystować samodzielnie – musi być wbudowany w strukturę organizacyjną.
  • Wielofunkcyjność: Proces może, ale niekoniecznie musi, obejmować wiele funkcji.

Często właściciel procesu, tj. osoba odpowiedzialna za jego działanie i ciągłe ulepszanie jest też traktowany jako niezbędny czynnik.