Proces biznesowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Proces biznesowy lub metoda biznesowa – seria powiązanych ze sobą działań lub zadań, które rozwiązują określony problem lub prowadzą do osiągnięcia określonego efektu. Proces biznesowy często jest opisywany schematem blokowym.

Typy procesów biznesowych

  1. Proces zarządczy, który kieruje działaniem systemu. Typowym przykładem może być proces zarządzania przedsiębiorstwem lub zarządzania strategicznego.
  2. Proces operacyjny, który stanowi istotę biznesu i jest pierwotnym źródłem wartości dodanej, np. zaopatrzenie, produkcja, marketing, sprzedaż.
  3. Proces pomocniczy, który wspiera procesy główne, np. księgowość, rekrutacja, wsparcie techniczne.

Proces biznesowy wynika z potrzeb klientów, a jego wynikiem jest zaspokojenie tych potrzeb. W organizacji zorientowanej procesowo powinny przełamywać bariery jednostek organizacyjnych i zapobiegać funkcjonalnym silosom.

Proces biznesowy można podzielić na podprocesy o własnych atrybutach, które dają wkład w rezultat procesu nadrzędnego.

Wymagane cechy procesu biznesowego

  • Definiowalność: Proces musi mieć jasno zdefiniowane granice, wejście i wyjście.
  • Porządek: Proces musi składać się z działań uporządkowanych według ich usytuowania w czasie i przestrzeni.
  • Klient: Musi być odbiorca rezultatów procesu.
  • Zwiększanie wartości: Transformacja w trakcie procesu musi dawać odbiorcy dodatkową wartość.
  • Osadzenie: Proces nie może egzystować samodzielnie – musi być wbudowany w strukturę organizacyjną.
  • Wielofunkcyjność: Proces może, ale niekoniecznie musi, obejmować wiele funkcji.

Często właściciel procesu, tj. osoba odpowiedzialna za jego działanie i ciągłe ulepszanie jest też traktowany jako niezbędny czynnik.