Produkcja

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Produkcja (proces produkcyjny, proces wytwórczy) – wszelka działalność gospodarcza, której celem jest wytwarzanie określonych dóbr materialnych, przynoszących zyski producentowi i zaspokajająca potrzeby społeczeństwa. Proces produkcyjny to działalność polegająca na wydobywaniu surowców mineralnych bądź przetwarzaniu surowców i materiałów na wyroby gotowe.

Produkcja to:

Klasyfikacja pojęć[edytuj]

Wyróżnia się wiele rodzajów (typów, form, odmian) produkcji:

Ze względu na cele
Statystyczno-ekonomiczne
Złożoność
Liczebność
 • produkcja jednostkowa – liczba wykonywanych jednorazowo wyrobów nie przekracza kilku sztuk, zwykle na zamówienie (nie „na skład”); obejmuje duży asortyment o niewielkiej powtarzalności
 • produkcja seryjna – wytwarzanie określonej liczby (serii) jednakowych wyrobów według takiej samej technologii; zależnie od liczby wyrobów w serii (przy czym „seryjność” jest pojęciem umownym; kilka gwoździków to nie seria, lecz produkcja jednostkowa, kilka statków pełnomorskich to wielka seria) wyróżniane są:
 • produkcja masowa – wyrób (zwykle w kilku wariantach konstrukcyjnych) wytwarzany w ciągu długiego okresu
Skala
Organizacja pracy
 • produkcja „gniazdowa” – wytwarzanie odbywa się w „gniazdach” – komórkach organizacyjnych wyspecjalizowanych
  • technologicznie, czyli wykonujących pewien rodzaj obróbki, lub
  • przedmiotowo, czyli wykonujących pewną grupę wyrobów lub ich elementów (detali).
 • produkcja potokowa, produkcja przepływowa („potok produkcyjny”) – stanowiska robocze rozmieszczone są zgodnie z przebiegiem procesu technologicznego; przetwarzany materiał przemieszcza się w sposób ciągły od stanowiska do stanowiska.
  • linia produkcyjna – stanowiska połączone są systemem transporterów i podajników.
Ciągłość wytwarzania
 • produkcja okresowa (wsadowa), produkcja w partiach – produkcja „przerywana” – wytwarzanie produktów w partiach, nieciągły tok produkcji
 • produkcja ciągła – produkcja o przepływie ciągłym – przepływ materiału w procesie produkcyjnym jest ciągły (szczególnymi przykładami produkcji ciągłej są procesy chemiczne, metalurgiczne itp.).
Rodzaj produktów
Asortyment
 • produkcja sprzężona – przez zastosowanie dodatkowych komponentów wytwarzanie równocześnie z produktem głównym innego produktu w celu zwiększenia opłacalności procesu
 • produkcja uboczna – wytwarzanie dodatkowych, nietypowych dla przedsiębiorstwa produktów (zobacz produkt uboczny), w celu pełniejszego wykorzystania posiadanych mocy i środków
 • produkcja wielowariantowa – wytwarzanie szeregu różnych produktów w ilościach zgodnie z popytem (możliwościami sprzedaży)

Proces produkcyjny[edytuj]

W procesie produkcji ważną rolę odgrywa kontrola jakości.

Proces produkcyjny (proces produkcji, produkcja) – całokształt działań związanych z przekształceniem surowców i materiałów w produkty gotowe (z przeznaczeniem dla zewnętrznego odbiorcy). Efektem ekonomicznym procesu produkcyjnego jest wartość dodana.

Elementy procesu produkcyjnego:

Przekształcenia w procesie produkcyjnym:

Proces wytwórczy[edytuj]

Proces wytwórczy zazwyczaj odbywa się wewnątrz hali produkcyjnej.

Proces wytwórczy jest ostatnim etapem procesu produkcyjnego. Jest to etap mający na celu wytworzenie produktu gotowego i jest ściśle związany z procesem technologicznym produkcji.

W skład procesu wytwórczego wchodzi:

 • proces wytwórczy pomocniczy - związany z utrzymaniem ruchu i remontów, dostarczaniem czynników energetycznych i zapewnieniem funkcjonowania tzw. infrastruktury, w tym również utylizacji różnorodnych odpadów produkcyjnych;
 • proces wytwórczy obsługowy - związany jest z obsługą administracyjną, bezpieczeństwem pracy, ochroną obiektu, utrzymaniem czystości na terenie zakładu produkcyjnego.
 • proces wytwórczy podstawowy - złożony i skomplikowany system składający się z różnych procesów składowych[1].

Przykładem procesu wytwórczego jest proces wytwórczy oprogramowania.

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

Linki zewnętrzne[edytuj]