Project Management Body of Knowledge

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

PMBOK Guide (ang. A Guide to the Project Management Body of Knowledge) – standard zarządzania projektami opracowany i opublikowany przez Project Management Institute. Pierwsza wersja PMBOK została opublikowana w 1996 roku i od tej pory jest regularnie rozwijana oraz aktualizowana. W 1998 r. PMBOK otrzymał akredytację American National Standards Institute i funkcjonuje jako norma zarządzania projektami na terenie USA.

Podstawowe wersje PMBOK[edytuj | edytuj kod]

Do roku 2018 wydano 6 wersji PMBOK[1]:

 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMI, USA, 1996
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Second Edition, PMI, USA, 2000
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Third Edition, PMI, USA, 2004
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fourth Edition, PMI, USA, 2008
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fifth Edition, PMI, USA, 2013
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Sixth Edition, PMI, USA, 2017
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Seventh Edition, PMI, USA, 2021

Rozszerzenia[edytuj | edytuj kod]

Oprócz podstawowej wersji standardu odnoszącej się do wszystkich dziedzin, PMI oferuje również 3 rozszerzenia[1]:

 • Software Extension to the PMBOK Guide – dla branży oprogramowania IT
 • Construction Extension to the PMBOK Guide – dla branży budowlanej
 • Government Extension to the PMBOK Guide – dla instytucji rządowych

Certyfikacja[edytuj | edytuj kod]

PMBOK Guide jest źródłem wiedzy niezbędnej do otrzymania certyfikatów PMP, PgMP oraz CAPM[2].

Struktura[3][edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z PMBOK Guide, każdy projekt posiada swój cykl życia, czyli ciąg etapów lub faz w których znajduje się projekt od inicjacji do zamknięcia. PMBOK Guide w wersji szóstej definiuje 49 procesów realizowanych w cyklu życia projektu, podzielonych na 5 grup:

 • procesy rozpoczęcia (inicjowania) – procesy realizowane w celu zdefiniowania nowego projektu lub fazy istniejącego projektu poprzez uzyskanie odpowiednich autoryzacji,
 • procesy planowania – procesy wymagane do ustanowienia zakresu i celu projektu oraz zdefiniowania akcji prowadzących do realizacji celu,
 • procesy realizacji – procesy wykonywane w celu zakończenia prac zdefiniowanych w Planie Zarządzania Projektem, celem procesów jest realizacja wymagań projektowych
 • procesy monitorowania i kontroli – procesy służące śledzeniu, przeglądaniu oraz regulowaniu postępu oraz wydajności prac projektowych; procesy służą również identyfikacji oraz inicjacji zmian w planie,
 • procesy zakończenia (zamknięcia) – procesy realizowane w celu formalnego zakończenia lub zamknięcia projektu, fazy lub kontraktu.

Grupy procesów wzajemnie na siebie oddziałują. Procesy połączone są ze sobą wkładami i rezultatami. Rezultaty z jednego procesu mogą być wkładem do następnych, niekoniecznie w ramach tej samej grupy procesów. Grupy procesów nie są tożsame z fazami cyklu życia projektu.

Każdy z 49 procesów jest również przypisany do obszaru wiedzy (ang. Knowledge Areas). PMBOK Guide definiuje 10 obszarów wiedzy:

Obszary wiedzy są zbiorem pojęć, terminów i działań stanowiących fachową dziedzinę zarządzania projektami. Mapowanie procesów do grup procesów oraz obszarów wiedzy jest następujące[3]:

Grupy procesów
Obszary wiedzy (numeracja zgodna z oryginalną – stanowi odniesienie do obszarów w PMBOK) Procesy rozpoczęcia Procesy planowania Procesy realizacji Procesy monitorowania i kontroli Procesy zakończenia
4. Zarządzanie integracją 4.1 Develop Project Charter 4.2 Develop Project Management Plan 4.3 Direct and Manage Project Work

4.4 Manage Project Knowledge

4.5 Monitor and Control Project Work
4.6 Perform Integrated Change Control
4.7 Close Project or Phase
5. Zarządzanie zakresem 5.1 Plan Scope Management
5.2 Collect Requirements
5.3 Define Scope
5.4 Create WBS
5.5 Validate Scope
5.6 Control Scope
6. Zarządzanie czasem 6.1 Plan Schedule Management
6.2 Define Activities
6.3 Sequence Activities
6.4 Estimate Activity Durations
6.5 Develop Schedule
6.6 Control Schedule
7. Zarządzanie kosztami 7.1 Plan Cost Management
7.2 Estimate Costs
7.3 Determine Budget
7.4 Control Costs
8. Zarządzanie jakością 8.1 Plan Quality Management 8.2 Manage Quality 8.3 Control Quality
9. Zarządzanie zasobami ludzkimi 9.1 Plan Resource Management
9.2 Estimate Activity Resources
9.3 Acquire Resources
9.4 Develop Team
9.5 Manage Team
9.6 Control Resources
10. Zarządzanie komunikacją 10.1 Plan Communications Management 10.2 Manage Communications 10.3 Monitor Communications
11. Zarządzanie ryzykiem 11.1 Plan Risk Management
11.2 Identify Risks
11.3 Perform Qualitative Risk Analysis
11.4 Perform Quantitative Risk Analysis
11.5 Plan Risk Responses
11.6 Implement Risk Responses 11.7 Monitor Risks
12. Zarządzanie zamówieniami 12.1 Plan Procurement Management 12.2 Conduct Procurements 12.3 Control Procurements
13. Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy 13.1 Identify Stakeholders 13.2 Plan Stakeholder Management 13.3 Manage Stakeholder Engagement 13.4 Monitor Stakeholder Engagement

Procesy mogą zachodzić na siebie w czasie realizacji projektu lub jego fazy. Obowiązkiem zespołu projektowego jest wybranie procesów, które mają zastosowanie dla konkretnego projektu.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b PMI | Project Management Institute, www.pmi.org [dostęp 2018-08-06] [zarchiwizowane z adresu 2021-01-15] (ang.).
 2. Certification Types | Project Management Institute, www.pmi.org [dostęp 2018-08-06] (ang.).
 3. a b A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Sixth Edition, PMI, USA, 2017.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Third Edition, PMI, USA, 2004.
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fourth Edition, PMI, USA, 2008.
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fifth Edition, PMI, USA, 2013.
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Sixth Edition, PMI, USA, 2017.
 • Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, MT&DC, Warszawa, 2006.
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fourth Edition, wydanie polskie PMI/MT&DC, Warszawa, 2009.
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fifth Edition, wydanie polskie PMI/MT&DC, Warszawa, 2013.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]