Przedsiębiorstwo turystyczne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Przedsiębiorstwa turystyczne – wyodrębnione zespoły ludzi wykonujących czynności w zakresie zaspokojenia potrzeb turystów i samodzielnie podejmujących decyzje strategiczne i taktyczne, rozstrzygające o skuteczności działania. Są to jednostki wyposażone w środki materialne i finansowe oraz podporządkowane określonej organizacji wewnętrznej[1].

Ich powstanie i rozwój należy wiązać z żywiołowym rozwojem ruchu turystycznego w pierwszej połowie XIX w. Pod wpływem postępującego w tym czasie uprzemysłowienia, postępu technicznego i organizacyjnego sprzyjającego wzrostowi wydajności pracy i stopniowemu skracaniu czasu pracy, ustawowego wprowadzenia płatnych urlopów i wzrostu dochodów ludności, doszło do zmian w strukturze konsumpcji ludności, których wyrazem było ujawnienie się nowych potrzeb w zakresie wypoczynku i turystyki. Intensywność zainteresowania oraz możliwości finansowe potencjalnych turystów spowodowały powstanie przedsiębiorstw turystycznych, które zajęły się zaspokajaniem nowo powstałych potrzeb, polegającym na tworzeniu ofert dotyczących turystyki i wypoczynku.

Pierwszym przedsiębiorstwem turystycznym było biuro podróży założone w 1841 r. przez Thomasa Cooka[2]. W wieku XIX zaczęły powstawać pierwsze nowoczesne obiekty hotelarskie, a z początkiem XX w. pojawiły się pierwsze towarzystwa akcyjne zajmujące się ich eksploatacją.

Ustawa o usługach turystycznych wyróżniała trzy rodzaje działalności w tym zakresie:

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych[3], która weszła w życie 1 lipca 2018 r., nie wyróżnia działalności pośredników turystycznych, lecz przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Grzegorz Gołembski: Przedsiębiorstwo turystyczne : ujęcie statyczne i dynamiczne.. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007, s. 300. ISBN 978-83-208-1697-6.
  2. Thomas Cook. derbyshireuk. (ang.).
  3. Dz.U. z 2023 r. poz. 2211