Równina Szprotawska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Równina Szprotawska
Ilustracja
Mapa regionu
Prowincja

Niż Środkowoeuropejski

Podprowincja

Niziny Sasko-Łużyckie

Makroregion

Nizina Śląsko-Łużycka

Mezoregion

Równina Szprotawska

Równina Szprotawskamezoregion fizycznogeograficzny (317.75) położony w północno-wschodniej części Niziny Śląsko-Łużyckiej. Od zachodu, północy i północnego wschodu graniczy ze Wzgórzami Dalkowskimi, od południa z Wysoczyzną Lubińską i od południowego zachodu z Borami Dolnośląskimi. Stanowi ją szerokie i płaskie obniżenie doliny Szprotawy.

Pod względem geologicznym jest to obszar monokliny przedsudeckiej, pokryty osadami rzecznymi plejstoceńskimi i holoceńskimi – głównie piaskami i żwirami oraz glinami i madami.

Największe miasto – Szprotawa – jest położone w zachodniej części.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Potok Sucha na Równinie Szprotawskiej