RPL (język programowania)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
RPL
Pojawienie się

1984

Paradygmat

strukturalny

Twórca

Hewlett-Packard

Platforma sprzętowa

kalkulatory

RPL (Reverse Polish Lisp[1]) – język programowania stworzony przez firmę Hewlett-Packard stosowany do programowania kalkulatorów HP-28, HP-39, HP-48, HP-49 i HP-50. Jest językiem strukturalnym operującym na stosie (RPN: Reverse Polish NotationOdwrotna notacja polska), pozwala jednak na przetwarzanie typowych wyrażeń algebraicznych[2]. W odróżnieniu od wcześniejszych modeli kalkulatorów (4 poziomy stosu), stos w RPL jest ograniczony wyłącznie pamięcią kalkulatora.

RPL wspiera standardowe instrukcje warunkowe, o następującej składni:

 IF condition THEN if-true [ELSE if-false] END

Poniższy przykład sprawdza, czy najniższa liczba na stosie jest równa 1. Jeśli tak, wyświetla napis "rowne jeden"

 « IF 1 == THEN "rowne jeden" END »

Instrukcje warunkowe występują również w wariantach IFT and IFTE. Zdejmują one ze stosu dwa lub trzy elementy. Najwyższy jest traktowany jako warunek, natomiast pozostałe są wprowadzane (lub nie) w zależności od spełnienia tego warunki z powrotem na stos. Jeśli na stosie jest liczba 1, poniższy kod zamienia ją na "jeden".

 « 1 == "jeden" IFT »

Analogiczny przykład z IFTE pozwala na zamianę na "nie jeden" w przeciwnym przypadku:

 « 1 == "jeden" "nie jeden" IFTE »

Bardziej skomplikowane warunki są implementowane za pomocą CASE-THEN-END:

 CASE
 condition_1 THEN if-condition_1 END
  ...
 condition_n THEN if-condition_n END
 if-none
 END

Poniższy przykład zamienia literę "A" na "Alpha", "B" na "Beta" itd. lub wyświetla "nieznana litera".

 «
  CASE
   DUP "A" == THEN "Alpha" END
   DUP "B" == THEN "Beta" END
   DUP "G" == THEN "Gamma" END
   "nieznana litera"
  END
  SWAP DROP
 »

Powyższy kod jest równoznaczny implementacji IF-THEN-ELSE:

 «
  IF DUP "A" ==
  THEN
    "Alpha"
  ELSE
    IF DUP "B" == THEN
     "Beta"
    ELSE
     IF DUP "G" == THEN
       "Gamma"
     ELSE
       "nieznana litera"
     END
    END
  END
  SWAP DROP
 »

Nieco bardziej skomplikowane są pętle typu FOR, następujący przykład sumuje liczby od 1 do 10:

 «
  0    @ Zero na stosie
  1 10  @ Pętla od 1 do 10
  FOR I  @ "I" jest zmienną pętli
    I + @ odłożenie I na stos i dodanie do znajdującej się tam wartości
  NEXT
 »

Sekwencja START-NEXT jest analogiczna, jednak nie udostępnia żadnej zmiennej:

 index_from index_to START loop_statement NEXT

W przypadku pętli z krokiem innym niż 1 stosuje się konstrukcję FOR-NEXT lub START-NEXT. Poniższy przykład jest pętlą od 10 do 2 z krokiem -2:

 « 10 2 START -2 STEP »

Dostępne są również konstrukcje WHILE-REPEAT i DO-UNTIL:

 WHILE condition REPEAT loop_statement END
 DO loop_statement UNTIL condition END

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. comp.sys.hp48 FAQ: 2 of 4 – Hardware, Programs, and Programming, www.faqs.org [dostęp 2017-01-21] (ang.).
 2. Joe K. Horn, RPL.DOC.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]