Rada Młodych Naukowców

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Rada Młodych Naukowców (RMN) – zespół opiniodawczo-doradczy Ministra Nauki i Edukacji; istnieje od 1 lutego 2010 r.[1] RMN zajmuje się przede wszystkim opiniowaniem projektów aktów prawnych opracowywanych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przygotowywaniem własnych propozycji zmian w zakresie polityki naukowej państwa, tak aby sprzyjały one rozwojowi kariery młodych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową. Członkowie Rady do 2018 roku byli powoływani na okres kadencyjny. 1 marca 2018 r. rozpoczęła się VI kadencja Rady Młodych Naukowców, która w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce[2] działała do 30 października 2018 r.[3]

Szósta kadencja Rady Młodych Naukowców działała na podstawie zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców[4]. Siódma kadencja RMN została powołana na okres od 1 października 2021 do 30 września 2023 roku[5].

Pracami Rady Młodych Naukowców kieruje przewodniczący powoływany przez ministra. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności: zwoływanie posiedzeń Rady, ustalanie porządku obrad oraz prowadzenie posiedzeń; przydzielanie członkom Rady zadań; zapraszanie na posiedzenia Rady osób, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach Rady; wnioskowanie do ministra o zlecenie opracowania analiz lub opinii na potrzeby prac Rady[6].

Zadania[edytuj | edytuj kod]

Do zadań Rady Młodych Naukowców należy:

 1. identyfikowanie barier rozwoju kariery młodych naukowców;
 2. przygotowywanie propozycji rozwiązań wspierających rozwój kariery młodych naukowców;
 3. podejmowanie działań na rzecz upowszechniania wśród młodych naukowców informacji o systemie finansowania szkolnictwa wyższego i nauki;
 4. podejmowanie działań wspierających nawiązywanie i pogłębianie współpracy młodych naukowców z przedstawicielami gospodarki oraz podmiotami wdrażającymi innowacyjne rozwiązania w nauce lub gospodarce;
 5. upowszechnianie w środowisku akademickim i naukowym postanowień Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych;
 6. sporządzanie opinii w sprawach zleconych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej „Ministrem”[7].

Osiągnięcia[edytuj | edytuj kod]

Rada Młodych Naukowców doprowadziła m.in. do:

 1. zmiany regulaminów programach w Iuventus Plus, Diamentowy Grant, Mobilność Plus;
 2. zmiany definicji młodego naukowca;
 3. wprowadzenia zmian w wymogach habilitacyjnych;
 4. zwolnienia stypendiów dla wybitnych młodych naukowców z podatku;
 5. zwolnienia stypendiów w ramach programu Erasmus+ z podatku;
 6. wprowadzenia programu Sonata Bis w Narodowym Centrum Nauki;
 7. możliwości zatrudniania personelu pomocniczego w programach Sonata Bis i Maestro;
 8. możliwości obniżenia pensum dydaktycznego w programach Sonata i Sonata Bis.

Rada Młodych Naukowców zorganizowała również cykl seminariów szkoleniowo-dyskusyjnych pn. „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce”, a także Forum Młodych Uczonych „Od młodego naukowca do laureata Nagrody Nobla”[8]. Prócz powyższego Rada Młodych Naukowców m.in. zdiagnozowała problem związany z powrotami polskich naukowców do kraju po dłuższych stażach zagranicznych realizowanych w ramach studiów magisterskich, doktoranckich i projektów typu post-doc, przeprowadziła badanie opinii młodych naukowców na temat rzetelności konkursów przeprowadzanych na polskich uczelniach, czego pokłosiem było opublikowanie "Karty dobrych praktyk w zatrudnianiu młodych naukowców"[9], 14 września 2018 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zorganizowała z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej warsztaty dla wnioskodawców w programach NAWA, uczestniczyła w charakterze eksperta w konsultacjach projektu realizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów pt. "Szkoła doktorska – jak się to robi?"[10].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Zarządzenie nr 8/2010 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie powołania Rady Młodych Naukowców, Dz. Urz. MNiSW nr 2 z 2010 r., poz. 24. [online]
 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 [1]
 3. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców, Dz. Urz. MNiSW z 2018 r., poz. 9. [online]
 4. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców, Dz. Urz. 2018, poz. 50 [2]
 5. Wolters Kluwer Poland, Powołanie zespołu doradczego - Rady Młodych Naukowców. [online], OpenLEX [dostęp 2021-10-04] (pol.).
 6. § 4 ust. 1 Zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców.
 7. § 3 Zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców.
 8. Inicjatywy podejmowane przez Radę Młodych Naukowców. [online]
 9. Karta dobrych praktyk w zatrudnianiu młodych naukowców [online], 19 maja 2019.
 10. Diana Dajnowicz-Piesiecka, Rada Młodych Naukowców VI kadencji – co zrobiliśmy dla młodych naukowców i co jeszcze zrobić chcemy? [online], 28 września 2018.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

 • rmn.org.pl – strona internetowa Rady Młodych Naukowców