Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Krajowa Reprezentacja Doktorantów
Państwo  Polska
Siedziba Warszawa
Data założenia 2006
Profil działalności nauka, studia, szkolnictwo wyższe, prawo
Zasięg Rzeczpospolita Polska i zagranica
Przewodniczący Łukasz Kierznowski
brak współrzędnych
Strona internetowa

Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD), zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów[1]. KRD powołuje dwóch swoich przedstawicieli do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Cele KRD[edytuj | edytuj kod]

W myśl postanowień statutu KRD realizuje takie cele jak[2]:

• reprezentowanie interesów oraz obrona praw doktorantów, • rozwijanie samorządności doktoranckiej, • współpraca z ośrodkami wspierającymi działalność naukową doktorantów, • wspieranie inicjatyw środowiska doktorantów, • budowanie więzi kulturalnych i towarzyskich, • wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących doktorantów, • występowanie z propozycjami aktów prawnych do właściwych organów państwa.

Organy KRD[edytuj | edytuj kod]

Organy Krajowej Reprezentacji Doktorantów powołane są na podstawie Statutu KRD[3].

Zjazd Delegatów[edytuj | edytuj kod]

Zjazd Delegatów jest najwyższym organem KRD. Jest on organem uchwałodawczym tworzą go przedstawiciele samorządów doktorantów uczelni i jednostek naukowych. Zjazd obraduje raz w roku.

Przewodniczący[edytuj | edytuj kod]

Przewodniczący KRD jest organem wykonawczym. Obecnym (w 2019 roku) Przewodniczącym jest mgr Łukasz Kierznowski z Uniwersytetu w Białymstoku. W poprzednich latach tę funkcję sprawowali[4]:

2018 - mgr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło - Politechnika Łódzka
2017 – mgr inż. Michał Gajda – Politechnika Warszawska
2016 – mgr inż. Michał Gajda – Politechnika Warszawska
2015 – mgr inż. Michał Gajda – Politechnika Warszawska
2014 – mgr inż. Marta Dendys – Akademia Górniczo-Hutnicza
2013 – mgr Robert Kiliańczyk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
2012 – mgr Robert Kiliańczyk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
2011 – mgr inż. Kinga Kurowska – Politechnika Warszawska
2010 – mgr inż. Kinga Kurowska – Politechnika Warszawska
2009 – mgr inż. Piotr Koza – Politechnika Warszawska
2008 – mgr inż. Paweł Kos – Politechnika Krakowska
2007 – mgr inż. Rafał Ruzik – Politechnika Warszawska (do 10 marca 2007 r. mgr inż. Iwona Kasprzyk-Młynarczyk – Wojskowa Akademia Techniczna)
2006 – mgr Aleksander Anikowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarząd[edytuj | edytuj kod]

Zarząd KRD jest organem wykonawczym. Składa się z 6 członków. Zarząd może powoływać swoich pełnomocników do wykonywania określonych zadań[5].

Komisja Rewizyjna[edytuj | edytuj kod]

Do zadań Komisji Rewizyjnej KRD należy kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu KRD, w szczególności prawidłowej realizacji zadań określonych przez Zjazd Delegatów oraz podjętych uchwał oraz gospodarki finansowej. Komisja składa się z 5 członków[6].

Rzecznik Praw Doktoranta[edytuj | edytuj kod]

Stoi na straży praw doktoranta określonych w obowiązujących aktach prawnych. Podejmuje interwencje w indywidualnych sprawach doktorantów u organów, organizacji i instytucji obowiązanych do przestrzegania i realizacji praw doktoranta oraz prowadzi kampanie informacyjne oraz inne działania zmierzające do zwiększenia świadomości w zakresie praw i obowiązków doktoranta.

Działalność KRD[edytuj | edytuj kod]

Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest zaangażowana w szeroką gamę projektów sportowych, konkursów i szkoleń miękkich. Wśród projektów realizowanych pod egidą KRD jest konkurs PROPAN oraz PRODOK. Są to turnieje na najbardziej podoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk i uczelnię Polsce, których celem jest wyłonienie uczelni/jednostki PAN stwarzającej najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk na studiach doktoranckich[7]. KRD współpracuje także z lokalnymi porozumieniami doktorantów jak i porozumieniami branżowymi takim jak: Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich, Ogólnopolskie Porozumienie Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego, Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych, Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych, Porozumienie Doktorantów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych[8].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Dz.U. z 2018 r. poz. 1668
  2. Statut KRD. [dostęp 2019-01-23].
  3. Statut KRD. [dostęp 2019-01-23].
  4. Poprzednie władze KRD. [dostęp 2018-01-23].
  5. Skład obecnego Zarządu KRD
  6. Skład obecnej KR KRD
  7. Projekty KRD. [dostęp 2018-01-23].
  8. Porozumienia doktorantów. [dostęp 2018-02-23].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]