Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Krajowa Reprezentacja Doktorantów
Państwo  Polska
Siedziba Warszawa
Data założenia 2006
Profil działalności nauka, studia, szkolnictwo wyższe, prawo
Zasięg Rzeczpospolita Polska i zagranica
Przewodniczący Michał Gajda
brak współrzędnych
Strona internetowa

Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD), zgodnie z Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym”, ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów[1]. KRD powołuje dwóch swoich przedstawicieli do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Cele KRD[edytuj]

W myśl postanowień statutu KRD realizuje takie cele jak:[2]

•reprezentowanie interesów oraz obrona praw doktorantów,

•rozwijanie samorządności doktoranckiej,

•współpraca z ośrodkami wspierającymi działalność naukową doktorantów,

•wspieranie inicjatyw środowiska doktorantów,

•budowanie więzi kulturalnych i towarzyskich,

•wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów,

•opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących doktorantów,

•występowanie z propozycjami aktów prawnych do właściwych organów państwa.

Organy KRD[edytuj]

Organy Krajowej Reprezentacji Doktorantów powołane są na podstawie Statutu KRD.[3]

Zjazd Delegatów[edytuj]

Zjazd Delegatów jest najwyższym organem KRD. Jest on organem uchwałodawczym tworzą go przedstawiciele samorządów doktorantów uczelni i jednostek naukowych. Zjazd obraduje raz w roku.

Przewodniczący[edytuj]

Przewodniczący KRD jest organem wykonawczym. Obecnym (w 2017 roku) przewodniczącym jest mgr inż. Michał Gajda z Politechniki Warszawskiej. W poprzednich latach tę funkcję sprawowali:[4]

2016 mgr inż. Michał Gajda – Politechnika Warszawska
2015 mgr inż. Michał Gajda – Politechnika Warszawska
2014 mgr inż. Marta Dendys – Akademia Górniczo-Hutnicza
2013 mgr Robert Kiliańczyk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
2012 mgr Robert Kiliańczyk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
2011 mgr inż. Kinga Kurowska – Politechnika Warszawska
2010 mgr inż. Kinga Kurowska – Politechnika Warszawska
2009 mgr inż. Piotr Koza – Politechnika Warszawska
2008 mgr inż. Paweł Kos – Politechnika Krakowska
2007 mgr inż. Rafał Ruzik – Politechnika Warszawska do 10 marca 2007 r. mgr inż. Iwona Kasprzyk-Młynarczyk – Wojskowa Akademia Techniczna
2006 mgr Aleksander Anikowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarząd[edytuj]

Zarząd KRD jest organem wykonawczym. Składa się z 6 członków. Zarząd może powoływać swoich pełnomocników do wykonywania określonych zadań[5]

Komisja Rewizyjna[edytuj]

Do zadań Komisji Rewizyjnej KRD należy kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu KRD, w szczególności prawidłowej realizacji zadań określonych przez Zjazd Delegatów oraz podjętych uchwał oraz gospodarki finansowej. Komisja składa się z 5 członków[6]

Rzecznik Praw Doktoranta[edytuj]

Stoi na straży praw doktoranta określonych w obowiązujących aktach prawnych. Podejmuje interwencje w indywidualnych sprawach doktorantów u organów, organizacji i instytucji obowiązanych do przestrzegania i realizacji praw doktoranta oraz prowadzi kampanie informacyjne oraz inne działania zmierzające do zwiększenia świadomości w zakresie praw i obowiązków doktoranta.

Działalność KRD[edytuj]

Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest zaangażowana w szeroką gamę projektów sportowych, konkursów i szkoleń miękkich. Wśród projektów realizowanych pod egidą KRD jest konkurs PROPAN oraz PRODOK. Są to turnieje na najbardziej podoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk i uczelnię Polsce, których celem jest wyłonienie uczelni/jednostki PAN stwarzającej najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk na studiach doktoranckich.[7] KRD współpracuje także z lokalnymi porozumieniami doktorantów jak i porozumieniami branżnowymi takim jak: Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich, Ogólnopolskie Porozumienie Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego, Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych, Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych, Porozumienie Doktorantów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych.[8]

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

  1. Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365.
  2. Statut KRD. [dostęp 2016-02-23].
  3. Statut KRD. [dostęp 2016-02-23].
  4. Poprzednie władze KRD. [dostęp 2016-02-23].
  5. Skład obecnego Zarządu KRD i składy poprzednich Zarządów KRD
  6. Skład obecnej KR KRD i składy poprzednich KR KRD
  7. Projekty KRD. [dostęp 2016-02-28].
  8. Porozumienia doktorantów. [dostęp 2016-03-02].

Linki zewnętrzne[edytuj]