Ranking OFE

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ranking OFE – oficjalny ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych publikowany co pół roku przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie osiągniętych przez nie wyników inwestycyjnych (stopa zwrotu).

Na podstawie stale gromadzonych danych Komisja Nadzoru Finansowego oblicza minimalną wymaganą stopę zwrotu z inwestycji OFE. Obliczenia dotyczą nominalnej stopy zwrotu: nie brana jest pod uwagę ani inflacja ani też prowizje od składek i opłaty za zarządzanie.

Na poziomie całego rynku wyliczana jest średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE będąca sumą iloczynów stóp zwrotu i przeciętnego udziału w rynku danego funduszu mierzonego wielkością aktywów netto.

Do wyliczenia średniej ważonej stopy zwrotu wskaźnik przeciętnego udziału w rynku może wynieść maksymalnie 15%. W przypadku przekroczenia tej wartości przez fundusz przyjmuje się dla niego wartość 15%, przy jednoczesnym proporcjonalnym powiększeniu wskaźników pozostałych funduszy. Jeżeli na rynku funkcjonować będzie 6 funduszy – procentowy udział w rynku przyjmie się dla nich w jednakowej wysokości.

Przy wyliczaniu średniej ważonej uwzględniane są fundusze, które działały przez okres ostatnich 36 miesięcy. Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych jest podawana do wiadomości publicznej przez Komisję Nadzoru.

W oparciu o średnią ważoną stopę zwrotu wyliczana jest minimalna wymagana stopa zwrotu będąca podstawowym elementem systemu bezpieczeństwa finansowego II filara systemu emerytalnego. Minimalna wymagana stopa zwrotu to połowa średniej ważonej lub średnia minus 4 punkty procentowe – w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa. Gdy fundusz nie osiągnie minimalnej wymaganej stopy zwrotu występuje tzw. niedobór, który musi być uzupełniony z kapitałów własnych PTE.

24-miesięczne stopy zwrotu ustalone na koniec kwartału w okresie od 06-1999 r. do 03-2004 r.[edytuj | edytuj kod]

Pierwszy opublikowany ranking obejmował okres od 30.06.1999 r. do 29.06.2001 r, nie obejmował Allianz Polska, Kredyt Banku (potem przejęty przez Polsat), Rodzina (potem przejęty przez Pekao). Do dwunastego rankingu (29.03.2002 – 31.03.2004) publikacja obliczeń następowała co kwartał (na koniec marca, czerwca, września i grudnia) i obejmowała okres 24 miesięcy.

36-miesięczne stopy zwrotu ustalone na koniec półrocza od 04-2004[edytuj | edytuj kod]

Obecnie (od trzynastego rankingu 28.09.2001 – 30.09.2004) ranking KNF jest publikowany dwa razy w roku (na koniec marca i września – i obejmuje wyniki inwestycyjne z 36 miesięcy.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]