Rozporządzenie CLP

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
Nazwa potoczna

rozporządzenie CLP

Skrót nazwy

CLP

Organizacja

 Unia Europejska

Data wydania

16 grudnia 2008

Miejsce publikacji

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Data wejścia w życie

20 stycznia 2009

Rodzaj aktu

rozporządzenie

Przedmiot regulacji

klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin chemicznych

Status

obowiązujący

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Rozporządzenie CLP (ang. classification, labelling and packaging)[1]rozporządzenie wprowadzające w Unii Europejskiej nowy system klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin oparty na globalnie zharmonizowanym systemie klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, opracowanym przez ONZ w 2003 roku. Rozporządzenie CLP uzupełnia rozporządzenie REACH oraz zastępuje system zawarty w dyrektywach 67/548/EWG i 1999/45/WE. Rozporządzenie weszło w życie 20 stycznia 2009 i obowiązuje bezpośrednio, bez potrzeby implementacji do prawa polskiego[2].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Pełna nazwa rozporządzenia: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008).
  2. Rozporządzenie CLP [online], Europejska Agencja Chemikaliów [dostęp 2017-04-29].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]