Skały Kroczyckie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Fragment pasma Skał Kroczyckich
Widok na Górę Zborów z drogi nr 792

Skały Kroczyckie – pasmo wzniesień na Wyżynie Częstochowskiej po zachodniej stronie miejscowości Kroczyce, ciągnące się od Zalewu Kostkowickiego (w miejscowości Kostkowice) na północy po drogę wojewódzką nr 792 (z Żarek do Kroczyc)[1].

Obejmuje szereg wzgórz porośniętych lasem, ale częściowo skalistych. W kierunku z północy na południe są to: Słupsko, wzgórze 405 m, wzgórze 420 m, Łysak (Jastrzębnik), Góra Popielowa, Góra Pośrednia, Kołaczek, Góra Zborów. Pasmo ma długość około 4 km[2]. Najbardziej popularne wśród turystów i wspinaczy skalnych są dwa ostatnie wzniesienia. Utworzono na nich rezerwat przyrody Góra Zborów. Na wzgórzach tych znajdują się liczne wapienne ostańce, będące atrakcyjnym i popularnym miejscem do wspinaczki skalnej. U podnóży Dwoistej Baszty znajduje się jedyna w północnej części Jury udostępniona turystycznie Jaskinia Głęboka[3]. Są też inne, niedostępne turystycznie jaskinie i schroniska skalne[1].

Na wzgórzu Słupsko są dwa stanowiska archeologiczne. Jedno z nich to grodzisko z wczesnego średniowiecza, drugie to obozowisko ludzi prehistorycznych ze środkowego paleolitu[4].

Skały Kroczyckie wchodzą w skład Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka. W lasach rośnie wiele rzadkich gatunków roślin, m.in. storczyków, na skałach cenne przyrodniczo murawy kserotermiczne i roślinność ciepłolubna[5].

Przez wzgórza biegną dwa główne szlaki Jury: Szlak Orlich Gniazd i Szlak Warowni Jurajskich, a także inne szlaki turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej[1].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b c Mapa. Jura Krakowsko-Częstochowska. Część północna 1:52 000. Warszawa: ExpressMap, 2015. ISBN 978-83-88112-71-3.
  2. Geoportal. Mapa topograficzna i satelitarna. [dostęp 2018-05-02].
  3. Na podstawie tablic informacyjnych przy Centrum Dziedzictwa Kulturowego Jury w Podlesicach
  4. Góra Słupsko w Skałach Kroczyckich. [dostęp 2018-05-19].
  5. Natura 200 a turystyka. Ostoja Kroczycka. [dostęp 2018-05-19].