Skały Kroczyckie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Fragment pasma Skał Kroczyckich
Widok na Górę Zborów z drogi nr 792

Skały Kroczyckie – pasmo wzniesień na Wyżynie Częstochowskiej po zachodniej stronie miejscowości Kroczyce, ciągnące się od Zalewu Kostkowickiego (w miejscowości Kostkowice) na północy po drogę wojewódzką nr 792 (z Żarek do Kroczyc).

Obejmuje szereg wzgórz porośniętych lasem, ale częściowo skalistych. W kierunku z północy na południe są to: Słupsko, Jastrzębnik, Łysak, Góra Popielowa, Góra Pośrednia, Kołaczek, Góra Zborów[1]. Pasmo ma długość około 4 km[2]. Najbardziej popularne wśród turystów i wspinaczy skalnych są dwa ostatnie wzniesienia. Utworzono na nich rezerwat przyrody Góra Zborów. Na wzgórzach tych znajdują się liczne wapienne ostańce, będące atrakcyjnym i popularnym miejscem do wspinaczki skalnej. U podnóży Dwoistej Baszty znajduje się jedyna w północnej części Jury udostępniona turystycznie Jaskinia Głęboka[3]. Są też inne, niedostępne turystycznie jaskinie i schroniska skalne[1].

Na wzgórzu Słupsko są dwa stanowiska archeologiczne. Jedno z nich to grodzisko z wczesnego średniowiecza, drugie to obozowisko ludzi prehistorycznych ze środkowego paleolitu[4].

Skały Kroczyckie wchodzą w skład Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka. W lasach rośnie wiele rzadkich gatunków roślin, m.in. storczyków, na skałach cenne przyrodniczo murawy kserotermiczne i roślinność ciepłolubna[5].

Przez wzgórza biegną dwa główne szlaki Jury: Szlak Orlich Gniazd i Szlak Warowni Jurajskich, a także inne szlaki turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej[1].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b c Mapa. Jura Krakowsko-Częstochowska. Część północna 1:52 000. Warszawa: ExpressMap, 2015. ISBN 978-83-88112-71-3.
  2. Geoportal. Mapa topograficzna i satelitarna. [dostęp 2018-05-02].
  3. Na podstawie tablic informacyjnych przy Centrum Dziedzictwa Kulturowego Jury w Podlesicach
  4. Góra Słupsko w Skałach Kroczyckich. [dostęp 2018-05-19].
  5. Natura 200 a turystyka. Ostoja Kroczycka. [dostęp 2018-05-19].