Sołectwo

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
To jest stara wersja tej strony, edytowana przez 94.78.177.107 (dyskusja) o 19:45, 17 cze 2011. Może się ona znacząco różnić od aktualnej wersji.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sołectwojednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich[1]. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.

Według stanu w dniu 31 grudnia 2008 roku w Polsce było 40459 sołectw[2].

Charakterystyka

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtysa oraz radę sołecką wyłaniają stali mieszkańcy danego sołectwa w tajnym i bezpośrednim głosowaniu na zebraniu wiejskim[3].

Organem stanowiącym i kontrolnym jest zebranie wiejskie (zebranie ogółu mieszkańców), wykonawczym sołtys (przewodniczący zarządu dzielnicy), który ma prawo do brania udziału i występowania na forum rady gminy (nie ma on jednak tam prawa głosu). Organem doradczym jest zaś rada sołecka.

Od 2009 roku sołectwo dysponuje funduszem sołeckim.

Struktura

Sołectwo może obejmować jedną miejscowość (np. wieś bądź przysiółek), część miejscowości lub kilka miejscowości. W jednej miejscowości może być także ustanowione kilka sołectw.

Sołectwo miejskie

W miastach najczęściej odpowiednikiem sołectwa jest osiedle (bądź dzielnica). Jednak nie jest to regułą i są przypadki, gdzie w obrębie miasta ustanawiane są także sołectwa np. we Władysławowie, Nałęczowie, Mikołowie, Aleksandrowie Łódzkim (Szatonia) czy nawet w Warszawie (np. w dzielnicy Białołęka istnieją trzy sołectwa). Wybór i organizacja danego rodzaju jednostki zależy od konsultacji z mieszkańcami.

  1. Komentarz do art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591). W: Gabriela Jyż, Zbigniew Pławecki, Andrzej Szewc: Samorząd gminny. Komentarz. Dom Wydawniczy ABC, 2005. ISBN 83-7416-225-2.
  2. 2. Organizacja państwa. W: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2009-07-23, s. 81. ISSN 1640-3630.
  3. (Art. 36) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591)