Przejdź do zawartości

Osiedle

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Osiedle Prags, Trydent-Górna Adyga

Znaczenia terminu "osiedle"

[edytuj | edytuj kod]

Termin osiedle ma kilka znaczeń:

 1. osiedle – zespół mieszkaniowy stanowiący integralną część miasta lub wsi[1].
  (Podstawa prawna: art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
 2. osiedle – rodzaj miejscowości[1].
  (Podstawa prawna: art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
 3. osiedle – jednostka pomocnicza gminy[2].
  (Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).
 4. osiedle – w ogólnym znaczeniu, w geografii osadnictwa: określenie każdej jednostki osadniczej, np. miasta, wsi, kolonii.
 5. osiedle mieszkaniowe – jednostka urbanistyczna charakteryzująca się ujednoliconą zabudową mieszkaniową, z uzupełnieniem w postaci infrastruktury usługowo-handlowej.
 6. osiedle (1954–1972) – w administracji, w kontekście polskim: dawna jednostka podziału administracyjnego Polski w latach 1954–1972, pośrednia między gromadą (jednostką wiejską) a miastem. W praktyce była to miejscowość o charakterze miejskim, ale niebędąca miastem. W 1973 r. część osiedli przekształcono w miasta (np. Szczyrk), inne zaliczono do wsi (np. Andrespol), jeszcze inne przyłączono do istniejących miast jako ich dzielnice (np. Turoszów przyłaczony do Bogatyni)[3].
 7. osiedle typu miejskiego – w administracji, w kontekście międzynarodowym: typ jednostki osadniczej w dawnych krajach socjalistycznych; występuje nadal m.in. na Białorusi, na Ukrainie i w Rosji.
 8. osiedla żydowskie – umocnione kompleksy mieszkaniowe budowane przez Izrael na terenach przez niego okupowanych po wojnie sześciodniowej.

Osiedla na podstawie ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych

[edytuj | edytuj kod]

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych[1] zostało wydane obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części, zgodnie z którym rodzaj niektórych miejscowości i ich części został określony jako osiedle[4]. Według stanu na 1 stycznia 2023 r. w Polsce istnieje 5 osiedli jako miejscowości podstawowe oraz 5 osiedli jako integralne części wsi[5]:

Osiedla
 • Małaszewicze – osiedle w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Terespol
 • Osiedle Grajwo – osiedle w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Giżycko
 • Osiedle Kaniów – osiedle w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Zagnańsk
 • Skarbimierz-Osiedle – osiedle w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Skarbimierz
 • Wilków-Osiedle – osiedle w woj. dolnośląskim, w pow. złotoryjskim, w gminie Złotoryja
Osiedla wsi

Osiedla na podstawie ustawy o samorządzie gminnym

[edytuj | edytuj kod]

Osiedle, dzielnica, sołectwo lub inne jednostki pomocnicze mogą być utworzone przez gminę (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; w skrócie: u.s.g.)[2]. Organem uchwałodawczym osiedla może stać się rada osiedla lub ogólne zebranie mieszkańców (art. 37 ust. 1 i ust. 4 u.s.g.)[2]. Organem wykonawczym osiedla jest zarząd osiedla, na czele którego stoi przewodniczący (art. 37 ust. 2 u.s.g.)[2]. Rada gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami określa organizację i zakres działania osiedla statutem osiedla (art. 35 ust. 1 u.s.g.)[2].

Przykłady gmin posiadających status miasta, w których powołano osiedla jako jednostki pomocnicze gminy (wg stanu na dzień 1 sierpnia 2023 r.):

Integralne części miejscowości o nazwie „Osiedle” w Polsce

[edytuj | edytuj kod]
Według TERYT jest ich 20[5]

Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
 1. a b c Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1612, z późn. zm.) [online] [dostęp 2023-08-02] (pol.).
 2. a b c d e Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95, z późn. zm.) [online] [dostęp 2023-08-02] (pol.).
 3. Dz.U. z 1972 r. nr 54, poz. 356
 4. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz.U. z 2019 r. poz. 2360) [online] [dostęp 2023-08-02] (pol.).
 5. a b Główny Urząd Statystyczny. Rejestr TERYT [online] [dostęp 2023-08-02] (pol.).
 6. BIP Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Rady osiedli [online] [dostęp 2023-08-08] (pol.).
 7. Bielsko-Biała. Oficjalna strona Urzędu Miejskiego. Statuty osiedli [online] [dostęp 2023-08-08] (pol.).
 8. BIP Urzędu Miasta Bydgoszczy. Rady Osiedli [online] [dostęp 2023-08-08] (pol.).
 9. Urząd Miejski w Gnieźnie. Osiedla [online], gniezno.eu [dostęp 2023-08-08] (pol.).
 10. BIP Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle. Osiedla [online] [dostęp 2023-08-08] (pol.).
 11. BIP Łódź. Jednostki pomocnicze miasta - osiedla [online] [dostęp 2023-08-08] (pol.).
 12. BIP. Nowy Dwór Mazowiecki. Osiedla [online] [dostęp 2023-08-08] (pol.).
 13. BIP. Urząd Miasta Olsztyna. Przewodniczący Rad Osiedli [online] [dostęp 2023-08-08] (pol.).
 14. BIP Miasta Poznania. Jednostki pomocnicze Miasta Poznania [online] [dostęp 2023-08-08] (pol.).
 15. BIP. Miasto Przemyśl. Zarządy Osiedli [online] [dostęp 2023-08-08] (pol.).
 16. BIP. Miasto Rzeszów. Rady osiedli [online] [dostęp 2023-08-08] (pol.).
 17. Rady Osiedli w Szczecinie [online] [dostęp 2023-08-08] (pol.).
 18. BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia. Wrocławskie osiedla [online] [dostęp 2023-08-08] (pol.).