Przejdź do zawartości

Sortowanie przez wybieranie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Sortowanie przez wybieranie
Ilustracja
Przykład działania sortowania przez wybieranie
Rodzaj

Sortowanie

Struktura danych

Tablica, lista

Złożoność
Czasowa

Sortowanie przez wybieranie – jedna z prostszych metod sortowania o złożoności O(n2). Polega na wyszukaniu elementu mającego się znaleźć na żądanej pozycji i zamianie miejscami z tym, który jest tam obecnie. Operacja jest wykonywana dla wszystkich indeksów sortowanej tablicy.

Algorytm przedstawia się następująco:

 1. wyszukaj minimalną wartość z tablicy spośród elementów od i do końca tablicy
 2. zamień wartość minimalną, z elementem na pozycji i

Gdy zamiast wartości minimalnej wybierana będzie maksymalna, wówczas tablica będzie posortowana od największego do najmniejszego elementu.

Algorytm jest niestabilny. Przykładowa lista to: [2a,2b,1] → [1,2b,2a] (gdzie 2b=2a)

Przykład[edytuj | edytuj kod]

Posortowana zostanie tablica 8-elementowa [9,1,6,8,4,3,2,0]. W tablicy pogrubione zostaną te elementy wśród których wyszukuje się wartość minimalną.

element tablicy

(wartość i)

tablica wartość najmniejszego elementu tablicy

(z części nieposortowanej)

0 [9,1,6,8,4,3,2,0] 0
1 [0,1,6,8,4,3,2,9] 1 (element znajduje się na właściwej pozycji)
2 [0,1,6,8,4,3,2,9] 2
3 [0,1,2,8,4,3,6,9] 3
4 [0,1,2,3,4,8,6,9] 4 (element znajduje się na właściwej pozycji)
5 [0,1,2,3,4,8,6,9] 6
6 [0,1,2,3,4,6,8,9] 8 (element znajduje się na właściwej pozycji)

Algorytm można nieco przyspieszyć, gdy tablica jest wypełniana z obu końców, tj. wyszukiwane jest równocześnie minimum i maksimum.

Implementacja[edytuj | edytuj kod]

Sortowanie przez wybieranie w C++:

 • przez wyszukiwanie największego składnika:
 int Max_element_indeks(int n)
  {
   int max = 0;
   for (int i = 1; i < n; i++)
    if (t[i] > t[max])
     max = i;
   return max;
  }

 void Selection_sort(int n)
 {
  for (int i = n; i >= 2; i--)
  {
   int max = Max_element_indeks(i);
   if (max != i - 1)
    swap(t[i - 1], t[max]);
  }
 }
template<typename It>
void selection_sort(It begin, It end)
{
 for (; begin != end; ++begin)
  std::iter_swap(begin, std::min_element(begin, end));
}
 • przez wyszukiwanie najmniejszego składnika:
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <ctime>

using namespace std;

void selection_sort(int n, int t[]);

int main(void)
{
  int tab[20];
  srand(time(NULL));
  for(int i=0; i<20; i++) {
   tab[i] = rand()%100;
   cout << tab[i] << " ";
  }
  cout << endl;
  selection_sort(20, tab);
  for(int i=0; i<20; i++) cout << tab[i] << " ";
  cout << endl;
  return 0;
}

void selection_sort(int n, int t[])
{
  int i, j, k;
  for(i=0; i<n; i++) {
   k=i;
   for(j=i+1; j<n; j++) if(t[j]<t[k]) k=j;
   swap(t[k], t[i]);
  }
}

Sortowanie przez wybieranie w ruby

#!/usr/bin/ruby

# sortowanie przez wybor

def wsort(list)
	for i in 0...(list.size - 1)
		min = i
		for j in (i+1)...(list.size)
			if list[j] <= list[min]
				min = j
			end
		list[i], list[min] = list[min], list[i]
		end
	end
	return list
end

list = []
puts "podaj dane do posortowania CTRL-D - koniec"
while line = $stdin.gets
 list << line.to_i
end
puts "Dane posortowane"
puts wsort(list)

Sortowanie przez wybieranie w PHP

<?php
function selection_sort($tab)
{
	$n = count($tab);
	for($j=0; $j<$n-1; $j++)
	{
		$pmin = $j;
		for($i=$j+1; $i<$n; $i++)
		{
			if($tab[$i] < $tab[$pmin])
			{
				$pmin = $i;
			}
		}
		$x = $tab[$pmin];
		$tab[$pmin] = $tab[$j];
		$tab[$j] = $x;
	}
	return $tab;
}

// generujemy tablicę 30 liczb do posortowania
$arr = array();
for($i=1; $i<=30; $i++)
{
	$arr[] = rand(10,99); // zapełniamy tablicę liczbami dwucyfrowymi
}

// drukujemy wygenerowaną tablicę
echo "Przed sortowaniem:<br />";
foreach($arr as $k)
{
	echo $k. " ";
}

// drukujemy posortowaną tablicę
echo "<br /><br />Po sortowaniu:<br />";
$sort = selection_sort($arr);
foreach($sort as $k)
{
	echo $k. " ";
}
?>

Sortowanie przez wybieranie w Javascript

/**
 * Prototyp dla tablicy zamieniający kolejność dwóch indeksów tej tablicy
 * @param x
 * @param y
 * @returns {Array}
 */
Array.prototype.swap = function (x, y) {
  var b = this[x];
  this[x] = this[y];
  this[y] = b;
  return this;
};

/**
 * Funkcja wypełniająca tablice losowymi liczbami
 * @param array
 */
function fillArray(array) {
  for (var i = 0; i < 30; i++) {
    var randomNumber = Math.floor(Math.random() * 30) + 1; // "+ 1" aby losowało z zakresu <1, 30>
    array.push(randomNumber);
  }
}

/**
 * Funkcja sortowania przez wybieranie
 * @param array
 */
function selectionSort(array) {
  for (var i = 0; i < array.length - 1; i++) {
    var min = i;
    for (var j = i + 1; j < array.length; j++) {
      if (array[j] < array[min]) {
        min = j;
      }
    }
    if (min !== i) {
      array.swap(i, min);
    }
  }
}

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]