Sortowanie grzebieniowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Sortowanie grzebieniowe
Ilustracja
Przykładowe działanie algorytmu
Rodzaj sortowanie
Struktura danych tablica

Sortowanie grzebieniowe (ang. combsort) – wynaleziona w 1980 przez Włodzimierza Dobosiewicza[1], odkryta ponownie i opisana w 1991 roku przez Stephena Laceya i Richarda Boxa metoda sortowania tablicowego. Jej główne cechy to:

 • oparta na metodzie bubblesort (sortowanie bąbelkowe)
 • prawdopodobnie złożoność wynosi O(n log n), statystycznie gorsza niż quicksort (sortowanie szybkie)
 • włączono empirię - współczynnik 1.3 wyznaczony doświadczalnie

wariant podstawowy:

 • za rozpiętość przyjmuje się długość tablicy, dzieli się rozpiętość przez 1.3, odrzuca część ułamkową
 • bada się kolejno wszystkie pary obiektów odległych o rozpiętość (jeśli są ułożone niemonotonicznie - zamienia się je miejscami)
 • wykonuje się powyższe w pętli dzieląc rozpiętość przez 1.3 do czasu, gdy rozpiętość osiągnie wartość 1.

Gdy rozpiętość spadnie do 1 metoda zachowuje się tak jak sortowanie bąbelkowe. Tylko wtedy można określić, czy dane są już posortowane czy nie. W tym celu można użyć zmiennej typu bool, która jest ustawiana po zamianie elementów tablicy miejscami. Przerywane jest wykonywanie algorytmu, gdy podczas przejścia przez całą tablicę nie nastąpiła zamiana.

Wariant Combsort 11: rozpiętość 9 i 10 zastępowane jest 11

Przykład w języku C / C++[edytuj | edytuj kod]

 • tab - tablica elementów (w przykładzie tablica liczb całkowitych)
 • gap - rozpiętość; w kolejnych iteracjach pętli dzielona jest przez współczynnik 1.3
 • tmp - zmienna całkowitoliczbowa; do zamiany elementów
 • swapped - zmienna logiczna; czy dokonano zamiany elementów
void combSort(int* tab, int size)
{
  int gap = size, tmp;
  bool swapped = true;
  while (gap > 1 || swapped){ // jeśli gap = 1 i nie dokonano zamiany - wyjście z pętli   
   gap = gap * 10 / 13;
   if(gap==0)
      gap=1;
   swapped = false;
   for ( int i = 0; i + gap < size; ++i ) { // wykonuj od 0 do ostatniego elementu tablicy
     if ( tab[i + gap] < tab[i] ) {  // porównanie elementów odległych o rozpiętość
      tmp = tab[i];         // zamiana elementów
      tab[i] = tab[i + gap];
      tab[i + gap] = tmp;
      swapped = true;
      }
   }
  }
}

Funkcja do wyznaczania współczynnika rozpiętości (Wariant Combsort 11)

int newGap(int gap)
{
  gap = gap * 10 / 13;
  if ( gap == 9 || gap == 10 ) gap = 11;
  if(gap==0) gap=1;
  return gap;
}

Przykład w języku pascal[edytuj | edytuj kod]

procedure Combsort(var a : array of Integer; n:Integer);
  
  function newGap(gap : Integer):integer;
  begin
    gap := trunc(gap / 1.3); //wymagany moduł "math"
    if (gap = 9) OR (gap=10) then
      gap := 11; //warunek tylko dla Combsort 11
    if gap < 1 then
      gap := 1;
    newGap:=gap;
  end;
  
var
  gap, i, j : Integer;
  x : Integer; 
  swapped : Boolean;
begin
  gap := n;
  repeat
    gap := newGap(gap);
    swapped := false;
    for i := 0 to n-gap-1 do
    begin
      j := i + gap;
      if a[i] > a[j] then
      begin
        x := a[i];
        a[i] := a[j];
        a[j] := x;
        swapped := true;
      end;
    end;
  until (gap = 1) and (not swapped);
end;

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Wlodzimierz Dobosiewicz. An Efficient Variation of Bubble Sort. „Inf. Process. Lett.”. 11(1): 5-6, 1980.