Przejdź do zawartości

Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Muzyczno-słownych (SAWP) — stowarzyszenie, zajmujące się zarządzaniem prawami pokrewnymi do praw autorskich wykonawców utworów.

Decyzją Ministra Kultury 1 lutego 1995 wydano stowarzyszeniu zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno muzycznych, w tym do pobierania wynagrodzenia na następujących polach eksploatacji[1]:

  1. utrwalenie,
  2. zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy artystycznych wykonań, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  3. wprowadzenie do obrotu,
  4. najem oraz użyczenie,
  5. odtwarzanie,
  6. nadawanie,
  7. reemitowanie,
  8. publiczne udostępnianie artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

W ramach działalności SAWP inkasuje i rozdziela opłaty z tytułu korzystania z utrwalonych artystycznych wykonań swoich członków oraz pobiera opłaty od producentów i importerów urządzeń i czystych nośników służących reprodukowaniu artystycznych wykonań utworów w ramach użytku osobistego.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu i o cofnięciu zezwolenia na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (M.P. z 2009 r. nr 21, poz. 270)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]