Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii


Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (OZZ) – rodzaj organizacji, która zgodnie z polską ustawą o prawie autorskim uczyniła swoim statutowym zadaniem zbiorowe zarządzanie i ochronę powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy.

Organizacje zbiorowego zarządzania prawami działające w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Na mocy decyzji ministra odpowiadającego za dział administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydanych na podstawie art. 104 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych – działają następujące organizacje zbiorowego zarządzania[1]:

 1. Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO
 2. Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych (SAWP)
 3. Związek Artystów Scen Polskich (ZASP)
 4. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
 5. Stowarzyszenie Twórców Ludowych
 6. Związek Producentów Audio-Video (ZPAV)
 7. Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP)
 8. Związek Polskich Artystów Fotografików (ZPAF)
 9. Związek Artystów Wykonawców STOART
 10. Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych „KOPIPOL”
 11. Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP)
 12. Stowarzyszenie Aktorów Filmowych i Telewizyjnych (SAFT)[2]
 13. Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA (SAiW CP)[3]

Od 19 lipca 2018 roku kwestie prawne dotyczące organizacji zbiorowego zarządzania prawami normuje ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2207).

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu i o cofnięciu zezwolenia na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (M.P. z 2009 r. nr 21, poz. 270).
 2. Strona SAFT.
 3. Strona SAiW CP.