Studia Rossica Gedanensia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Studia Rossica Gedanensia
Częstotliwość

rocznik

Państwo

 Polska

Adres

Gdańsk

Wydawca

Uniwersytet Gdański

Tematyka

naukowa

Język

polski, rosyjski, angielski

Pierwszy numer

2014

Ostatni numer

2021

Redaktor naczelny

Katarzyna Wojan

Stali współpracownicy

Zbigniew Kaźmierczyk, Żanna Sładkiewicz, Ewa Konefał

ISSN

2449-6715

2392-3644 (wersja elektroniczna)

DOI

10.26881/srg

Strona internetowa

Studia Rossica Gednanensia – interdyscyplinarne czasopismo naukowe gdańskich rusycystów wydawane przez Uniwersytet Gdański. Podejmuje zagadnienia związane z językiem, literaturą, kulturą i historią Rosji, a także komparatystyką i informatologią (bibliologią). Do druku przyjmowane są teksty w języku polskim, rosyjskim i angielskim. Ukazuje się od roku 2014[1].

Powstanie Studia Rossica Gedanensia[edytuj | edytuj kod]

Inicjatorką powstania czasopisma w 2013 r. była ówczesna dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego prof. UG dr hab. Marcelina Grabska. Funkcję redaktora naczelnego od początku istnienia periodyku pełni prof. UG dr hab. Katarzyna Wojan, zastępcami są prof. UG dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk oraz prof. UG dr hab. Żanna Sładkiewicz, sekretarzem – dr Ewa Konefał, redaktorem strony internetowej – Karolina Zuzanna Rudnicka[2].

Wydawcą jest Uniwersytet Gdański. W latach 2014-2015 periodyk był organem Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej; od 2016 czasopismo wydawane jest jako czasopismo Wydziału Filologicznego. W latach 2019-2021 tomy zostały przygotowane we współpracy z Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza - Oddziałem Gdańskim[3].

Tematyka czasopisma[edytuj | edytuj kod]

Czasopismo zamieszcza studia i artykuły, opinie i polemiki, recenzje, bibliografie, sprawozdania w języku polskim, rosyjskim i angielskim z zakresu szeroko pojętej wiedzy o Rosji. Główne dziedziny zainteresowań to językoznawstwo, literaturoznawstwo, glottodydaktyka, wiele miejsca poświęca się również filozofii, historii idei, kulturoznawstwu, przekładoznawstwu, leksykografii, bibliografistyce, a także unikatowej dziedzinie filologii śledczej, w której dociekania prezentuje systematycznie b. prof. UWM dr hab. Grzegorz Ojcewicz. W czasopiśmie są prezentowane również przekłady naukowe niepublikowanych dotąd dzieł. Dotychczas na łamach ukazały się tłumaczenia fragmentu książki Nadieżdy D. Gorodeckiej Acceptance of Humiliation as a National Ideal (London 1938) (Н.Д. Городецкая, Принятие самоумаления как национальный идеал) w przekładzie Tatiany Sidorowej; fragmentu książki Michaiła Jampolskiego(inne języki) Ткач и визионер. Очерки истории репрезентации, или О материальном и идеальном в культуре (2007) w przekładzie Bogusława Żyłki (rozdział Portret i ikona); Przedmowa do znanej monografii Gustawa Szpeta Введение в этническую психологию (1927) w przekładzie Bogusława Żyłki[1][3].

W tomach 1-8 teksty opublikowało 166 autorów z 10 krajów świata: Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Bułgarii, Litwy, Chin, Japonii i USA[3].

W serii Biblioteka „Studia Rossica Gedanensia” ukazały się dwie książki:

Wydarzenia związane z czasopismem[edytuj | edytuj kod]

Promocja naukowa periodyku miała miejsce 11 czerwca 2019 w Instytucie Filozofii Narodowej Akademii Nauk Białorusi w Mińsku z udziałem autorów artykułów[8].

2 marca 2022 na facebookowym profilu czasopisma Redakcja zamieściła komunikat o jednoznacznym potępieniu zbrojnego ataku Rosji na Ukrainę[9] oraz włączeniu się w ten konflikt Białorusi; zawiesiła także współpracę z naukowcami afiliowanymi przy rosyjskich i białoruskich uczelniach[10][11].

Indeksowanie w bazach danych i polityka Open Access[edytuj | edytuj kod]

Czasopismo jest notowane na listach: ERIH PLUS, NSD (Norwegian Centre for Research Data), EBSCO, ICI Journals master List. Jest indeksowane w bazach: CEJSH, Arianta, BazHum, PBN (Polska Bibliografia Naukowa), Google Scholar Citations, Scilit i in. Informacje na temat czasopisma można znaleźć także na platformach naukowych m.in. Most Wiedzy, w zagranicznych repozytoriach. m.in. eLibrary.ru i in[11].

Czasopismo dystrybuuje wiedzę na zasadzie wolnego, otwartego, trwałego i natychmiastowego dostępu do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych (Open Access). Działa na rzecz budowy nowego otwartego modelu komunikacji naukowej (Open Access Movement)[1].

Wszystkie numery rocznika dostępne są w formacie pdf na stronie internetowej czasopisma[3].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c O czasopiśmie | Studia Rossica Gedanensia, czasopisma.bg.ug.edu.pl [dostęp 2022-05-09].
 2. Zespół redakcyjny | Studia Rossica Gedanensia, czasopisma.bg.ug.edu.pl [dostęp 2022-05-09].
 3. a b c d Archiwum | Studia Rossica Gedanensia, czasopisma.bg.ug.edu.pl [dostęp 2022-05-09].
 4. W czasie zatrzymane. Tom I. Wybór szkiców literackich z lat 1977–2008, Wydawnictwo [dostęp 2022-05-09] (pol.).
 5. a b Promocja książek „W czasie zatrzymane” Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego Teksty Żakiewicza i o Żakiewiczu - Trójmiasto - imprezy, koncerty, informacje - dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Trójmiasto - Student NEWS, trojmiasto.studentnews.pl [dostęp 2022-05-10] (pol.).
 6. a b Seminarium naukowo-literackie "Kiedy Zbigniew Żakiewicz był wśród nas..." 11 kwietnia 2016 | Wydział Filologiczny, fil.ug.edu.pl [dostęp 2022-05-10].
 7. W czasie zatrzymane. Tom II. Ze Zbigniewem Żakiewiczem – na Kresach i w bezkresie, Wydawnictwo [dostęp 2022-05-09] (pol.).
 8. В Институте философии НАН Беларуси состоялась лекция профессора Гданьского университета и презентация научных изданий : Institute of Philosophy NASB, philosophy.by [dostęp 2022-05-09].
 9. Potępienie inwazji Rosji na Ukrainę przez zespół redakcyjny Studia Rossica Gedanensia, 2 lutego 2022.
 10. Studia Rossica Gedanensia - Decyzja Redakcji "Studia Rossica Gedanensia" 🛑 | Facebook, www.facebook.com [dostęp 2022-05-09] (pol.).
 11. a b Studia Rossica Gedanensia, czasopisma.bg.ug.edu.pl [dostęp 2022-05-09].