Urząd Zamówień Publicznych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Urząd Zamówień Publicznych
Ilustracja
Gmach Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie
Prezes Małgorzata Stręciwilk
Adres
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Urząd Zamówień Publicznych
Urząd Zamówień Publicznych
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Urząd Zamówień Publicznych
Urząd Zamówień Publicznych
Ziemia 52°10′51,9″N 20°59′45,8″E/52,181083 20,996056
Strona internetowa

Urząd Zamówień Publicznych – urząd powołany ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych[1].

Zadania[edytuj]

Na czele Urzędu stoi prezes, który jest centralnym organem administracji rządowej. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów. Organem doradczym i opiniodawczym Prezesa UZP jest Rada Zamówień Publicznych, której członków powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.

System zamówień publicznych w Polsce jest zdecentralizowany, zatem Prezes UZP nie dokonuje zamówień w imieniu innych podmiotów, nie zatwierdza ani nie unieważnia przeprowadzonych przetargów oraz zawartych umów. Do jego obowiązków należą natomiast m.in.:

  • opracowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących zamówień,
  • podejmowanie rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach przewidzianych ustawą,
  • wydawanie Biuletynu Zamówień Publicznych,
  • dokonywanie kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą,
  • dokonywanie analiz funkcjonowania systemu zamówień oraz działalność szkoleniowa,
  • współpraca międzynarodowa w sprawach związanych z zamówieniami.

Przy Urzędzie działa Krajowa Izba Odwoławcza orzekająca w sprawach odwołań wnoszonych w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia[edytuj]

Wydatki i dochody Urzędu Zamówień Publicznych są realizowane w części 49 budżetu państwa. Głównym źródłem dochodów UZP są środki z uzyskanych wpisów od odwołań wnoszonych w postępowaniu odwoławczym o udzielenie zamówienia publicznego.

W 2014 wydatki UZP wyniosły 27,3 mln zł, dochody – 24,1 mln zł[2]. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 177 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 6810 zł[3].

W ustawie budżetowej na 2015 wydatki Urzędu zaplanowano w wysokości 29 mln zł, a dochody – 25,3 mln zł[4].

Przypisy

  1. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1994 r. Nr 76, poz. 344 z późń. zm.)
  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. (Druk nr 3459). Tom I. sejm.gov.pl, 29 maja 2015. [dostęp 2015-08-26]. s. 1/11, 2/73.
  3. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 49 Urząd Zamówień Publicznych. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2015. [dostęp 2015-08-26]. s. 15.
  4. Ustawa budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.. W: Dz. U. poz. 153 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 29 stycznia 2015. [dostęp 2015-08-26]. s. 19, 62.

Linki zewnętrzne[edytuj]

Scale of justice gold.png Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 17 lipca 2009. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.