Urząd do Spraw Cudzoziemców

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Urząd do Spraw Cudzoziemców
Data utworzenia 2007
Szef Rafał Rogala
Adres
00-564 Warszawa
ul. Koszykowa 16
Punkt przyjmowania wniosków o nadanie statusu uchodźcy:
02-699 Warszawa
ul. Taborowa 33
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Urząd do Spraw Cudzoziemców
Urząd do Spraw Cudzoziemców
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Urząd do Spraw Cudzoziemców
Urząd do Spraw Cudzoziemców
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Urząd do Spraw Cudzoziemców
Urząd do Spraw Cudzoziemców
Ziemia52°13′17,41″N 21°01′16,87″E/52,221503 21,021353

Urząd do Spraw Cudzoziemców – urząd administracji rządowej, przy pomocy którego swoje zadania wykonuje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, będący centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, nadawania statusu uchodźcy, udzielania cudzoziemcom azylu, wyrażania zgody na pobyt tolerowany oraz udzielania ochrony czasowej (z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych organów). Nadzór nad Szefem Urzędu sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Urząd do Spraw Cudzoziemców[edytuj]

Urząd do Spraw Cudzoziemców powstał w 2007 r. na miejscu Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, w wyniku zmiany ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. W myśl nowelizacji, uprawnienia w zakresie spraw związanych z repatriacją i obywatelstwem, realizowane dotychczas przez URiC,zostały przekazane do MSWiA, tym samym rozwiązany został URiC a na jego miejscu powołany Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Powstanie UDSC wiąże się z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i integracją systemu prawnego dotyczącego emigrantów i uchodźców, w tym obowiązywaniem regulacji Dublin II i Eurodac. Polska jako kraj zewnętrzny UE stała się krajem odpowiedzialnym za rozpatrywanie wniosków azylowych migrantów poruszających się tranzytem do państw Europy Zachodniej.

Podstawa działania[edytuj]

Zadania[edytuj]

Do zakresu działania Urzędu do Spraw Cudzoziemców należy między innymi:

 • prowadzenie postępowań w sprawach o nadanie statusu uchodźcy;
 • prowadzenie postępowań w sprawach o pozbawienie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej oraz o cofnięcie zgody na pobyt tolerowany;
 • prowadzenie postępowań w sprawach o udzielenie i pozbawienie azylu;
 • prowadzenie postępowań w sprawach o udzielanie ochrony czasowej;
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji wojewodów w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców;
 • współpraca międzynarodowa w zakresie zadań Urzędu;
 • wykonywanie zadań powierzonych mu przy realizacji umów międzynarodowych o małym ruchu granicznym,
 • wykonywanie funkcji centralnego organu wizowego (COW) odpowiedzialnego za przeprowadzanie konsultacji wizowych zagranicznych i krajowych, w tym konsultacji elektronicznych;
 • świadczenie pomocy socjalnej cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy lub korzystającym z ochrony czasowej oraz objęcie opieką faktyczną małoletnich cudzoziemców przebywającym w Polsce bez opieki ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub udzielenie azylu;
 • prowadzenie ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy;
 • kontrola wykonywanych przez wojewodów zadań w zakresie zgodności ich działania z prawem oraz polityką w dziedzinie migracji i uchodźstwa;
 • prowadzenie krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców o nazwie „System Pobyt”;

Urząd do Spraw Cudzoziemców prowadzi również elektroniczną bazę informacji o krajach pochodzenia „Światowid”.

Struktura[edytuj]

 • Szef Urzędu
 • Dyrektor Generalny
 • Departament Postępowań Uchodźczych
 • Departament Legalizacji Pobytu
 • Departament Pomocy Socjalnej
 • Biuro Szefa Urzędu
 • Biuro Prawne
 • Biuro Obsługi Finansowej
 • Biuro Informatyki i Ewidencji Cudzoziemców
 • Biuro Współpracy Międzynarodowej
 • Biuro Logistyki i Pomocy Zagranicznej
 • Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji
 • Samodzielne stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego

Urząd do Spraw Cudzoziemców ma też pod swoją opieką aktualnie 12 ośrodków dla uchodźców.

Statystyki[edytuj]

Uchodźcy w Polsce od roku w którym powstał UDSC[1]
2007 2008 2009
wnioski o status uchodźcy 13248 8517 10590
przyznanie statusu uchodźcy 212 193 131
objęcie ochroną uzupełniającą 2919 2595 2317

O status uchodzcy 2009.jpg Przyznany status 2009.jpg

Wykresy opracowane na podstawie zestawień rocznych[2] UDSC

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

 1. UNHCR, Asylum Trends 2007-2009 Provisional statistical figures for Central Europe, http://unhcr-centraleurope.org/images/stories/news/docs/01_Facts%20and%20Figures/2009stats_provisional.pdf
 2. zestawienia roczne UDSC, http://www.udsc.gov.pl/Zestawienia,roczne,233.html

Linki zewnętrzne[edytuj]