Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)
Państwo  Polska
Data utworzenia 2015
Minister Mariusz Błaszczak
Sekretarz Stanu Jakub Skiba
Jarosław Zieliński
Adres
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
brak współrzędnych
Strona internetowa
Gmach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ulicy Rakowieckiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) – polski urząd administracji rządowej utworzony w 2015[1], obsługujący ministra właściwego do spraw trzech działów administracji rządowej: administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne[2]. Ministerstwo pod tą nazwą istniało także w latach 1997–2011.

Historia[edytuj]

Na mocy ustawy z dnia 1 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 491) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji stał się, z dniem wejścia w życie tej ustawy, określonym przez przepisy wprowadzające na dzień 1 stycznia 1997 roku[3], właściwy w sprawach ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, ochrony granic państwa i ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej, stosunków państwa z Kościołem Katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz w sprawach z zakresu państwowego nadzoru budowlanego. Zgodnie z ustawą, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji miał wykonywać powyższe zadania przy pomocy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, którego organizację miał określić statut nadany przez Prezesa Rady Ministrów. W wykonaniu tej dyspozycji, rozporządzeniem z 24 grudnia 1996 r.[4] Prezes Rady Ministrów nadał MSWiA statut.

1 kwietnia 1999 roku weszła w życie ustawa z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943). Ustawa określała działy administracji rządowej oraz nowy sposób ustalania zakresu działania ministrów. W konsekwencji wprowadzonych nią zmian, ustalenie zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odbywa się już nie w drodze ustawy, ale rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Administracji kierowali kolejno następującymi działami administracji rządowej[a]:

 • administracja publiczna, architektura i budownictwo, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne (1999-2000)[5],
 • administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne (2000-2005)[6][7][8][9][10]
 • administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne (2005)[11]
 • administracja publiczna, informatyzacja, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne (od 2005)[12][13][14]

Ministerstwo zniesiono 21 listopada 2011, z mocą od 18 listopada 2011[15]. Komórki organizacyjne obsługujące działy: administracja, informatyzacja i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne zostały wydzielone do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji[16], zaś komórki organizacyjne obsługujące dział sprawy wewnętrzne wydzielono do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych[17].

Ministerstwo przywrócono rozporządzeniem z dnia 20 listopada 2015, które weszło w życie z dniem opublikowania - 24 listopada 2015, z mocą od 16 listopada 2015[1]. Ministerstwo zostało przywrócone w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przez włączenie do niego komórek organizacyjnych dotychczasowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, obsługujących sprawy działów administracja publiczna i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne oraz pracowników obsługujących te działy[1].

Pierwsza struktura organizacyjna Ministerstwa[edytuj]

Jednostki organizacyjne:[4]

 • Gabinet Polityczny Ministra
 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Departament Nadzoru i Kontroli
 • Departament Administracji Publicznej
 • Departament Wyznań
 • Departament Nieruchomości, Zezwoleń i Koncesji
 • Departament Spraw Obywatelskich
 • Departament Budownictwa, Architektury, Geodezji i Kartografii
 • Departament do Spraw Migracji i Uchodźstwa
 • Departament Prawno-Organizacyjny
 • Departament Finansów
 • Departament Łączności i Informatyki
 • Departament Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
 • Biuro do Spraw Integracji Europejskiej i Współpracy Transgranicznej
 • Biuro Kadr i Szkolenia
 • Biuro Administracyjno-Gospodarcze
 • Biuro Spraw Obronnych
 • Biuro Skarg i Wniosków
 • Centralne Archiwum

Centralne organy administracji rządowej nadzorowane lub podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji:[4]

 • Komendant Główny Policji
 • Komendant Główny Straży Granicznej
 • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
 • Szef Obrony Cywilnej Kraju
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Główny Geodeta Kraju

Inne organy i jednostki organizacyjne podległe lub podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji:[4]

Zmiany statutu[edytuj]

W ciągu kolejnych lat nowy statut ministerstwa był nadawany na mocy następujących dokumentów:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 5 listopada 1999 r.[18]
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 12 grudnia 2000 r.[19]
 • Zarządzenie Nr 75 Prezesa Rady Ministrów z 26 czerwca 2002 r.[20]
 • Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z 1 kwietnia 2004 r.[21]
 • Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z 8 listopada 2005 r.[22]
 • Zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z 23 stycznia 2006 r.[23]
 • Zarządzenie Nr 26 Prezesa Rady Ministrów z 14 marca 2007 r.[24]
 • Zarządzenie Nr 31 Prezesa Rady Ministrów z 25 marca 2008 r.[25]

Ministrowie spraw wewnętrznych i administracji[edytuj]

Kierownictwo ministerstwa[edytuj]

Struktura ministerstwa[edytuj]

W skład ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny oraz następujące komórki organizacyjne:[27]

 • Biuro Administracyjno-Finansowe
 • Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji
 • Biuro Ministra
 • Departament Administracji Publicznej
 • Departament Analiz i Polityki Migracyjnej
 • Departament Bezpieczeństwa
 • Departament Budżetu
 • Departament Komunikacji Społecznej
 • Departament Kontroli, Skarg i Wniosków
 • Departament Obywatelstwa i Repatriacji
 • Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego
 • Departament Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych
 • Departament Porządku Publicznego
 • Departament Prawny
 • Departament Spraw Międzynarodowych
 • Departament Spraw Obywatelskich
 • Departament Teleinformatyki
 • Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 • Departament Zdrowia
 • Departament Zezwoleń i Koncesji

Organy podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:[28]

 • Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA
 • Komendant Główny Policji
 • Komendant Główny Straży Granicznej
 • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
 • Szef Obrony Cywilnej Kraju
 • Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji:

 • /do uzupełnienia po ukazaniu się obwieszczenia/

Jednostki organizacyjne nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

 • /do uzupełnienia po ukazaniu się obwieszczenia/

Uwagi

 1. W przypisach wymieniono wszystkie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, nawet jeśli nie wnosiły one zmian w stosunku do stanu poprzedniego, oraz wyłącznie te rozporządzenia zmieniające, które dotyczyły zmian w zakresie ustalenia właściwości Ministra SWiA (zmiany przypisanych mu działów). Pominięto natomiast, jako nic nie wnoszące do sprawy, rozporządzenia zmieniające dotyczące organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych albo zmian w zakresie części budżetowych.

Przypisy

Zobacz też[edytuj]