Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ilustracja
Kompleks budynków ministerstwa
od strony ul. Batorego
Państwo  Polska
Data utworzenia 1997, 2015
Data likwidacji 2011
Minister Mariusz Kamiński
Sekretarz Stanu Jarosław Zieliński
Krzysztof Kozłowski
Paweł Szefernaker
Sylwester Tułajew
Adres
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
52°12′40,0000″N 21°01′00,0000″E/52,211111 21,016667
Strona internetowa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) – polski urząd administracji rządowej utworzony w 2015[1], obsługujący ministra właściwego do spraw trzech działów administracji rządowej: administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne[2]. Ministerstwo pod tą nazwą istniało także w latach 1997–2011.

Utworzenie ministerstwa[edytuj | edytuj kod]

Ministerstwo zostało utworzone na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 20 listopada 2015 (obowiązującego od 16 listopada 2015)[1] poprzez przekształcenie dotychczasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (obsługującego dział sprawy wewnętrzne), do którego włączono część komórek i pracowników dotychczasowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (obsługujących działy administracja publiczna i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne). Ponadto na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2015 (obowiązującego od 27 listopada 2015)[3] dokonano przekształcenia ministerstwa poprzez przekazanie części jego komórek i pracowników (obsługujących sprawy geodezji i kartografii) do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Kierownictwo[edytuj | edytuj kod]

Struktura organizacyjna[edytuj | edytuj kod]

W skład ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne[5][6][7]:

 • Departament Administracji Publicznej
 • Departament Analiz i Polityki Migracyjnej
 • Departament Bezpieczeństwa
 • Departament Budżetu
 • Departament Funduszy Europejskich
 • Departament Komunikacji Społecznej
 • Departament Kontroli i Nadzoru
 • Departament Obywatelstwa i Repatriacji
 • Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego
 • Departament Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych
 • Departament Porządku Publicznego
 • Departament Prawny
 • Departament Spraw Międzynarodowych
 • Departament Spraw Obywatelskich
 • Departament Teleinformatyki
 • Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 • Departament Zdrowia
 • Departament Zezwoleń i Koncesji
 • Biuro Administracyjno-Finansowe
 • Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji
 • Biuro Ministra
 • Biuro Nadzoru Wewnętrznego
 • Biuro Zamówień Publicznych.

Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane[2][8]:

Jednostki organizacyjne podległe ministrowi[9]:

 • Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA
 • Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA
 • Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA

Jednostki organizacyjne nadzorowane przez ministra[9]:

Historia MSWiA w latach 1997–2011[edytuj | edytuj kod]

Utworzenie MSWiA było jednym z elementów reformy centrum administracyjno-gospodarczego rządu zrealizowanej w latach 1996–1997. Zgodnie z ustawą z 21 czerwca 1996[10], wprowadzoną w życie ustawą z 8 sierpnia 1996[11], Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji stał się od 1 stycznia 1997 organem właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, ochrony granicy państwa, ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej, stosunków państwa z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, a także w sprawach z zakresu państwowego nadzoru budowlanego oraz geodezji i kartografii. Szczegółowy zakres działania ministra ustalony został rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 7 sierpnia 1997[12].

Obsługę ministra zapewniało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, którego organizację określił statut nadany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 24 grudnia 1996[13]. Nowy urząd przejął zadania:

W drugiej połowie 1999 na mocy ustawy z 8 sierpnia 1996 o Radzie Ministrów[14] oraz ustawy z 4 września 1997 o działach administracji rządowej[15] wprowadzone zostały nowe zasady organizacji ministerstw. Konsekwencją tych zmian było m.in. uchylenie większości przepisów ustawy o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w której pozostawiono jedynie niektóre regulacje dotyczące uprawnień podległych mu pracowników i funkcjonariuszy. Nową podstawą prawną funkcjonowania MSWiA stało się rozporządzenie Rady Ministrów z 12 października 1999[16] o ponownym utworzeniu urzędu. W kolejnych latach ministerstwo było przekształcane dwukrotnie: na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 13 czerwca 2000[17] część jego komórek i pracowników została przekazana do nowo utworzonego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, natomiast na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 31 października 2005[18] do MSWiA włączono część komórek i pracowników zlikwidowanego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.

Zgodnie z kolejnymi rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji szef MSWiA kierował na przestrzeni lat następującymi działami administracji rządowej[a]:

 • administracja publiczna, architektura i budownictwo, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne (1999–2000)[19]
 • administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne (2000–2005)[20][21][22][23][24]
 • administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne (2005)[25]
 • administracja publiczna, informatyzacja, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne (2005–2011)[26][27][28]

Statut ministerstwa nadawany był w trybie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, a od początku 2002 w trybie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów. Struktura organizacyjna MSWiA była zmieniana wielokrotnie na podstawie następujących dokumentów: rozporządzeń z 5 listopada 1999[29] i z 12 grudnia 2000[30] oraz zarządzeń z 26 czerwca 2002[31], z 1 kwietnia 2004[32], z 8 listopada 2005[33], z 23 stycznia 2006[34], z 14 marca 2007[35] i z 25 marca 2008[36].

Zlikwidowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nastąpiło na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 listopada 2011 (obowiązującego od 18 listopada 2011)[37]. Zgodnie z kolejnymi rozporządzeniami wydanymi tego dnia komórki i pracowników obsługujących działy administracja publiczna, informatyzacja i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne przekazano do nowo utworzonego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji[38], natomiast komórki i pracowników obsługujących dział sprawy wewnętrzne przekazano do nowo utworzonego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych[39].

Lista ministrów[edytuj | edytuj kod]

Ministrowie spraw wewnętrznych i administracji w latach 1997–2011:

Ministrowie spraw wewnętrznych i administracji od 2015:

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Spośród wszystkich rozporządzeń w tej sprawie w przypisach wymieniono jedynie te wskazujące działy administracji rządowej, pominięto natomiast rozporządzenia dotyczące zmian w wykazie organów i jednostek podległych lub nadzorowanych albo zmian w zakresie części budżetowych.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1946
 2. a b Dz.U. z 2018 r. poz. 97
 3. Dz.U. z 2015 r. poz. 2079
 4. Premier Mateusz Morawiecki powołał Krzysztofa Kozłowskiego na stanowisko sekretarza stanu. mswia.gov.pl, 2018-01-23. [dostęp 2018-01-24].
 5. M.P. z 2017 r. poz. 592
 6. M.P. z 2017 r. poz. 1038
 7. M.P. z 2018 r. poz. 117
 8. Dz.U. z 2018 r. poz. 225
 9. a b M.P. z 2018 r. poz. 965
 10. Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 491
 11. Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 497
 12. Dz.U. z 1997 r. nr 95, poz. 581
 13. Dz.U. z 1996 r. nr 157, poz. 799 z późn. zm.
 14. Dz.U. z 2019 r. poz. 1171
 15. Dz.U. z 2019 r. poz. 945
 16. Dz.U. z 1999 r. nr 85, poz. 940
 17. Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 585
 18. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1883
 19. Dz.U. z 1999 r. nr 85, poz. 941
 20. Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 590
 21. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1343
 22. Dz.U. z 2002 r. nr 35, poz. 325
 23. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1128
 24. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1436
 25. Dz.U. z 2005 r. nr 19, poz. 164
 26. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1897
 27. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 919
 28. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1604
 29. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1029 z późn. zm.
 30. Dz.U. z 2000 r. nr 110, poz. 1175 z późn. zm.
 31. M.P. z 2002 r. nr 26, poz. 434 z późn. zm.
 32. M.P. z 2004 r. nr 16, poz. 272 z późn. zm.
 33. M.P. z 2005 r. nr 67, poz. 940
 34. M.P. z 2006 r. nr 6, poz. 97 z późn. zm.
 35. M.P. z 2007 r. nr 18, poz. 216 z późn. zm.
 36. M.P. z 2008 r. nr 25, poz. 247 z późn. zm.
 37. Dz.U. z 2011 r. nr 250, poz. 1500
 38. Dz.U. z 2011 r. nr 250, poz. 1501
 39. Dz.U. z 2011 r. nr 250, poz. 1502

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]