Urząd miejski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Siedziba Urzędu Miasta Poznania

Urząd miejski (także urząd miasta, urząd gminy) – jednostka organizacyjna gmin, której przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta w zakresie realizacji uchwał rady gminy (rady miejskiej, rady miasta) i zadań gminy (miasta) określonych przepisami prawa państwowego.

W skład urzędu wchodzą wydziały i równorzędne komórki organizacyjne oraz samodzielne komórki organizacyjne a strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin nadany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze zarządzenia.

W obowiązującej do końca 2010 r. "Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych" rząd zasugerował, aby w odniesieniu do gmin wiejskich używać zwrotu urząd gminy, w gminach miejsko-wiejskichurząd miejski (wyjątkowo z użyciem "w"), w gminach miejskichurząd miasta[1].

Kierownikiem urzędu jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Przykłady: Urząd Gminy Świdnica, Urząd Miejski w Giżycku czy Urząd Miasta Katowice.

Urząd miasta na prawach powiatu pełni funkcje starostwa powiatowego.

Administrację zespoloną w mieście na prawach powiatu stanowią:

  • urząd miasta,
  • powiatowy urząd pracy, będący jednostką organizacyjną miasta,
  • jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników miejskich służb, inspekcji i straży.

Podstawa prawna[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]