Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(1/2019) Tuwarg – Mathieu Mars

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wniosek o arbitraż w sprawie Tuwarg vs. Mathieu Mars[edytuj | edytuj kod]

Informacje wstępne[edytuj | edytuj kod]

Wikipedysta Mathieu Mars nadużył swoich uprawnień administratorskich - wbrew obowiązującym zasadom usunął moją Stronę użytkownika. Z cywilizowanej próby dyskusji, stworzył konflikt personalny i (wielokrotnie) naruszył zasady Wikietykiety.

Po rozpatrzeniu tego sporu (o ile przyznana zostanie mi racja) oczekiwałbym przywrócenia mojej Strony użytkownika (a jeśli jej treść kogoś obrusza, w sposób zgodnie z zasadami tę sprawę wyjaśnię) oraz pozbawienie użytkownika Mathieu Mars uprawnień administratora. Moim zdaniem osoba, która z premedytacją ignoruje zasady, nie powinna być osobą odpowiedzialną za ich egzekwowanie.

Chciałbym zwrócić uwagę, że stan faktyczny sporu może być uznany za wycinek szerszej sprawy. Jednak prosiłbym o skupienie się wyłącznie na opisywanym incydencie - moim zdaniem ułatwi to rozstrzygnięcie. Na potrzeby tego wniosku, można przyjąć, że moje wcześniejsze/późniejsze działania są motywowane destabilizacją działania Wikipedii, zemstą, walką i trollingiem (moim zdaniem nie daje to uprawnień do ignorowania panujących tu zasad).

Stan faktyczny i dowody[edytuj | edytuj kod]

Moja strona Wikipedysty została usunięta przez Mathieu Mars. Jest to naruszenie zasad dotyczących Stron użytkownika, które mówią, że "Przed edycją zawsze należy porozumieć się z danym użytkownikiem i podjąć próbę dyskusji". Takiej dyskusji nie było - swoją edycję wydaje się motywować założeniem złej woli z mojej strony oraz "faktem" (załóżmy, że to fakt), że moja strona Użytkownika zawiera ewidentne elementy niezalecane. Takie zachowanie jest naruszeniem Wikietykiety (w szczególności: "Zakładaj dobrą wolę drugiej strony") oraz Netykiety.

--Tuwarg (dyskusja) 12:10, 4 sty 2019 (CET)

Podjęte środki przedarbitrażowe[edytuj | edytuj kod]

1. Na stronie dyskusji Mathiew Mars poprosiłem o przywrócenie mojej Strony użytkownika sugerując, że stało się to niezgodnie z obowiązującymi zasadami.

2. De facto prośba została zignorowana.

3. Zgodnie z zasadami rozwiązywania konfliktów ("Można też spróbować mediacji społecznej – wciągając więcej osób do dyskusji – zgłaszając problem np: w Kawiarence"), mediacja nie przyniosła satysfakcjonujących mnie rezultatów (a w zasadzie niesatysfakcjonujące - skutkiem złożenia prośby o mediację było zablokowanie mnie na Wikipedii). Mathieu Mars wciąż jest przekonany o słuszności podjętych działań.

Potwierdzenie[edytuj | edytuj kod]

Powiadomiłem użytkownika Mathieu Mars.

Decyzja Komitetu Arbitrażowego[edytuj | edytuj kod]

Komitet Arbitrażowy postanowił odrzucić wniosek. Zgłoszona sprawa mieści się w ramach określonych w polityce arbitrażu, jednak zgodnie z zapisami zawartymi na stronie głównej Komitetu w gestii Komitetu Arbitrażowego znajdują się wyłącznie najpoważniejsze sprawy i rażące przypadki złamania zasad Wikipedii, a równocześnie złożenie wniosku o arbitraż powinno być traktowane jako ostateczny środek. Wniosku nie poprzedziły wszystkie wymagane elementy przedarbitrażowe.

Arbitrzy stoją na stanowisku, że nie każde pojedyncze, zgodne z zasadami realizacji UA, działanie administratora może stanowić realne uzasadnienie złożenia wniosku do Komitetu Arbitrażowego. Przywołując werdykty w sprawach 9/2013 i 10/2013, Komitet przypomina, że istniejące reguły dotyczące administrowania Wikipedią dają pewną swobodę działania każdemu administratorowi. Decyzja (związana z użyciem narzędzi administratorskich), jaką podejmują administratorzy, jest koniunkcją istniejących reguł oraz przygotowania osobowego poszczególnych administratorów, a poszczególne decyzje mogą budzić kontrowersje – tak jak w przypadku innych edycji bez użycia uprawnień administratorskich.

Użytkownik edytujący spod nicku Tuwarg, od samego początku wykazywał się bardzo dobrą – zdecydowanie lepszą od innych nowych edytorów – znajomością strony techniczno-edycyjnej, jak i litery zasad Wikipedii (w tym, ostatecznie, znajomością formalnych wymagań stawianym wnioskom kierowanym do KA). Jednak jego działanie w niewielkim stopniu ukierunkowane były na rozbudowę artykułów i współpracę przez dążenie do konsensusu i wpasowanie się w Społeczność; zarówno w warstwie deklaratywnej, jak i faktycznej wskazywały na sprzeczne z celami projektu, antyspołeczne cele wnioskodawcy. Już w pierwszej edycji zastrzegł się, że „nie jest jego celem krucjata”, ale równocześnie rozpoczął budowę strony użytkownika z ogłoszeniami o chęci „kasacji dla nauki”, która została przez administratora Matthieu Mars zakwalifikowana jako zawierająca elementy potencjalnie konfliktogenne, mogące rozbijać społeczność wikipedystów. Podobne odczucia miało kilku innych wikipedystów, którzy wpisali się w dyskusji Tuwarga.

31 grudnia 2018 o godzinie 12:08 administrator, działając zgodnie z zasadami, przekazał edytorowi ostrzeżenie. Już po tej godzinie Tuwarg był zalogowany i kilkukrotnie edytował, a przedmiotowe usunięcie strony nastąpiło dopiero kilka godzin później. Członkowie Komitetu zwracają również uwagę na fakt, że Tuwarg nie wykazał, by w innych przypadkach Mathieu Mars nadużywał lub niewłaściwe używał uprawnień administratora. W ocenie arbitrów nie miała też miejsca prawdziwa mediacja, która jest niezbędnym elementem postępowania przedarbitrażowego. Konieczna jest bowiem do niej wola porozumienia, której w tym przypadku trudno się było dopatrzyć. Czysto formalne użycie słowa mediacja w tytule wątku kawiarenki nie spełnia tego warunku.

Jako modelowy przykład wniosku do Komitetu w sprawie edycji łamiących podstawowe zasady Wikipedii oraz działań polegających na niewłaściwym użyciu uprawnień administratora, Komitet Arbitrażowy poprzednich kadencji wskazywał wniosek nr 9 z 2011 roku. Aktualny skład Komitetu potwierdza przywołaną opinię.

Za odrzuceniem wniosku głosowało 9 arbitrów. Żaden z arbitrów nie głosował za przyjęciem wniosku i żaden nie wstrzymał się od głosu. W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Jacek555 22:15, 9 sty 2019 (CET)