Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(10/2009) Poznaniak1975 - Szwedzki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wniosek o arbitraż w sprawie Poznaniak1975 - Szwedzki

Niniejszym chciałem złożyć wniosek w sprawie nałożenia na mnie miesięcznej blokady nr 174361 przez Szwedzkiego i ignorowania przez niego moich maili w tej sprawie. Przez wiele dni dopominałem się szczegółowego uzasadnienia tejże blokady i przedstawienia dowodów mojego rzekomego niecnego zachowania po 27 marca 2009. W tej sprawie wysłałem 3 maile na OTRS (4, 5 i 8 kwietnia 2009), ale bez rezultatu.

Wspomnianą blokadę uważam za nadużycie admińskich uprawnień, ignorowanie moich maili za niegrzeczne a dotychczasowe próby ugodowego wyjaśnienia sprawy ze Szwedzkim okazały się bezowocne (5 kwietnia 2009 Paweł Zienowicz potwierdził przekazanie mojej korespondencji Szwedzkiemu, ale ten ostatni nie raczył wyjaśnić mi przyczyn blokady i przedstawienia dowodów na "ataki osobiste" i "omijanie blokady" po 27 marca). Widzę, że Szwedzki edytuje Wikipedię codziennie ale na moją prośbę nie odpowiada.

Nadmieniam, że po nałożeniu pierwszej blokady przez Szwedzkiego nie edytowałem z Wikipedii ani z innych kont ani jako IP. Nie mogłem więc dokonać ani "ataku osobistego" ani "ominąć blokady", co znajduje się w opisie tejże ostatniej blokady. Z resztą kontrowersyjna była również pierwsza blokada od Szwedzkiego, ta tygodniowa, w świetle tego, że Belissarius nazywający chwilę potem Birczanina i mnie "zaprzysięgłymi nacjonalistami" nie został nawet pouczony za atak osobisty. Null, kompletna cisza, jakby ciche przyzwolenie na takie zachowanie i wymaganie różnych standardów od różnych Wikipedystów. Nigdy nie byłem nacjonalistą i nie pochwalam tego światopoglądu. Ale mniejsza z tym… Wniosek dotyczy innego problemu.

Jeśli nawet po 27 marca ktoś z mieszkających ze mną osób edytował Wikipedię z któregoś z naszych 2 wspólnych komputerów, nie podszywał się po mnie, tylko pisał w swoim imieniu ani nie edytował kontrowersyjnej tematyki polsko-ukraińskiej to dlaczego ta blokada dla mnie a nie tylko dla IP? Przecież wyjaśnił w dyskusji Szwedzkiego że pisał w swoim imieniu, a Szwedzki nie odpowiedział mu ani nie zareagował w jakikolwiek inny sposób na jego pytanie.

Każdy odpowiada indywidualnie za siebie i jeśli członek mojej rodziny pisał coś niestosownego jako IP (choć nie sądzę, bo jego wpis w Kawiarence był stonowany i broniący również Birczanina, którego obrony ja raczej bym się nie podjął) to trzeba było nałożyć blokadę na IP a nie na moje osobiste konto.

Blokada od Szwedzkiego - admina mającego inny światopogląd niż ja (dawał temu wyraz wielokrotnie), narusza moje dobre imię, bo nawet w przypadku stwierdzenia jej niesłuszności, blokady z historii blokad wymazać się nie da. Co najwyżej będzie można ją skrócić (zmienić jej ustawienia), co jeszcze bardziej wydłuży stronę z historią blokad. Na takie zachowanie Szwedzkiego nie powinno być zgody.

Takie nieprzemyślane blokady będą tylko orężem niektórych dla późniejszego piętnowania mnie. Potem nikt nie będzie się głowił, czy blokada była słuszna czy nie, tylko na zawsze zostanie ślad, że miałem miesięczną "blokadę" od Szwedzkiego. A w przypadku nieporozumienia redaktora z adminem większość ludzi a priori zawierzy adminowi nie chcąć wdawać się w merytorykę problemu. "Skoro dostał blokadę, to na pewno musiał sobie zasłużyć". Takie schematyczne myślenie zapokutuje nie po raz pierwszy. Przykładowo Pundit też mnie przepraszał za pochopną blokadę, ale co z tego skoro ślad w historii blokad został na zawsze i nikt o samych przeprosinach już nie pamięta? <pytanie retoryczne>

Ograniczę do minimum udział w dyskusjach (wolę edycje merytoryczne), cały czas przestrzegałem i będę przestrzegać zakazu edycyjnego tematyki polsko-ukraińskiej bez uprzedniej konsultacji w Wikiprojekcie (nawet nie mam na to ochoty, bo nie ta tematyka jest mi najbliższa, tylko Wojsko Polskie). Postaram się całkowicie unikać tematów, które mogą budzić kontrowersje.

W związku z powyższym wnioskuję o niezwłoczne zniesienie blokady i wyciągnięcie konsekwencji od Szwedzkiego, który bezpodstawnie nałożył na mnie miesięczną blokadę i sprzeniewierzył się słowom ze swojej strony Wikipedysty-administratora ("jest gotów udzielić wszelkiej pomocy") ignorując mnie przez wiele dni.

W imieniu Poznaniaka1975 – Ludmiła Pilecka ⇒ dyskusja 21:43, 9 kwi 2009 (CEST)

Potwierdzenie

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Komitet Arbitrażowy postanowił przyjąć wniosek do rozpatrzenia. Za przyjęciem głosowało 8 arbitrów, 1 wstrzymał się od głosu. Wszyscy uczestniczyli w głosowaniu. W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Ludmiła Pilecka ⇒ dyskusja 20:17, 19 kwi 2009 (CEST)

Werdykt Komitetu Arbitrażowego

Słowo wstępne

Przedmiotem postępowania w sprawie była ocena słuszności nałożenia przez Szwedzkiego blokady na Poznaniaka1975 za rzekome omijanie blokady i ataki osobiste, jak również ocena zachowania administratora blokującego przy próbie nawiązania kontaktu przez zablokowanego. Ponieważ w zgłoszonym wniosku Poznaniak1975 nie zakwestionował faktu nałożenia pierwszej, tygodniowej blokady, tym samym zgadzając się z jej słusznością, Komitet Arbitrażowy ograniczył swoje postępowanie do dalszych wydarzeń.

Materiał dowodowy

Podstawą materiału dowodowego są:

  1. dwa wpisy IP 95.160.178.232 z 29 marca 2009 roku
  2. log z nałożonej przez Szwedzkiego 29 marca 2009 roku blokady na Poznaniaka1975 z uzasadnieniem "ataki osobiste; omijanie blokady"

Korespondencja

Komitet Arbitrażowy zwrócił się do Szwedzkiego z prośbą o ustosunkowanie się do stawianych mu we wniosku zarzutów. Ponadto skierował do checkusera Sapera prośbę o zbadanie podstaw nałożenia na Poznaniaka1975 drugiej, miesięcznej blokady, jak również poprosił operatora OTRS Polimerka o przedstawienie okoliczności dotyczących e-maili wysłanych przez Poznaniaka1975 na OTRS, a adresowanych do Szwedzkiego.

Całość korespondencji została załączona na podstronie wniosku.

Ocena słuszności blokady

Komitet Arbitrażowy stwierdza, że w wypowiedziach z 29 marca 2009 roku wskazanych powyżej w materiale dowodowym niezalogowany użytkownik IP 95.160.178.232 zastosował niedopuszczalne w projekcie ataki osobiste. Wykonana przez Sapera analiza potwierdza, iż użytkownik ten korzystał z tej samej lokalizacji co Poznaniak1975.

Komitet Arbitrażowy zapoznał się z zawartym we wniosku ustosunkowaniem się Poznaniaka1975 do nałożenia drugiej, miesięcznej blokady. Z analizy Sapera wynika, że przed nałożeniem pierwszej blokady spod lokalizacji IP 95.160.178.232 edytował wyłącznie Poznaniak1975 (jedną edycję wykonano anonimowo, ale z pewnością wykonał ją sam Poznaniak1975, który nie zauważył, że nie jest zalogowany, por. IP 95.160.178.232 oraz [1]). Wynika stąd, że żaden z domowników Poznaniaka1975 nie był zaangażowany w tworzenie Wikipedii. Komitet Arbitrażowy stwierdza, że edycje IP 95.160.178.232 z 29 marca 2009 roku były najprawdopodobniej edycjami samego Poznaniaka1975, ewentualnie osoby, która musiała działać w uzgodnieniu z nim.

Jednocześnie KA nie zgadza się z wyrażoną we wniosku opinią Poznaniaka1975, jakoby należałoby oddzielić go od osoby piszącej jako niezalogowany użytkownik IP 95.160.178.232, z tego powodu, że ta w dyskusji Szwedzkiego wyraźnie zaznaczyła, iż pisze w swoim imieniu. Zdaniem Komitetu Arbitrażowego, wpisy IP 95.160.178.232 były głosami w toczącej się sprawie, a zatem należy traktować je na niekorzyść Poznaniaka1975 – jako jego głos. Gdyby zgodzić się z koncepcją Poznaniaka1975, wówczas w trakcie toczących się sporów rozemocjonowani wikipedyści mogliby dopuszczać się ataków osobistych jako niezalogowani, a później winą obarczać rzekomych domowników, co prowadziłoby do ich bezkarności. W gestii wikipedystów leży więc wpłynięcie na domowników, aby nie działali na ich szkodę.

Podsumowując, Komitet Arbitrażowy uznaje miesięczną blokadę Poznaniaka1975, nałożoną w związku z ominięciem blokady i atakami osobistymi, za słuszną.

Ocena zachowania Szwedzkiego

W korespondencji z Komitetem Arbitrażowym administrator Szwedzki potwierdził, że w ciągu 4 dni nie udzielił Poznaniakowi1975 odpowiedzi oraz nie przedstawił mu wyjaśnień dotyczących przedłużenia blokady. Jako okoliczności tłumaczące to zaniechanie przywołał dużą liczbę e-maili otrzymywanych codziennie oraz niewielką ilość wolnego czasu, który może przeznaczać na obsługę poczty elektronicznej. Pomimo tych wyjaśnień Komitet stwierdza, że Szwedzki dopuścił się uchybienia, bowiem naruszył praktykę postępowania administratorskiego. Ponadto Komitet nie zauważył wpisów Szwedzkiego na stronie dyskusji Poznaniaka1975 wyjaśniających zarówno pierwszą blokadę, jak i jej przedłużenie – w związku z tym Szwedzki powinien był liczyć się z możliwością podjęcia przez Poznaniaka1975 próby kontaktu z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej lub systemu OTRS. Jest to prawo każdego blokowanego użytkownika na Wikipedii, także wtedy, gdy blokada została nałożona z powodów obiektywnych i niepozostawiających wątpliwości. Jeżeli zaś Szwedzki nie miał wystarczająco dużo czasu na udzielenie dokładnych wyjaśnień drogą elektroniczną, to powinien był przynajmniej poinformować Poznaniaka1975, że zrobi to w przeciągu kilku najbliższych dni.

Komitet Arbitrażowy zwraca uwagę na fakt, że odpowiadanie na e-maile osób blokowanych należy do obowiązku każdego administratora. W komunikacie MediaWiki:Blockedtext administrator blokujący jest wymieniany jako pierwsza instancja, z którą należy skontaktować się w celu wyjaśnienia blokady.

Komitet Arbitrażowy podkreśla ponadto, że uzasadnianie dłuższych blokad, szczególnie w przypadku regularnie edytujących użytkowników, na ich stronach dyskusji stanowi ogólnie stosowaną praktykę, powszechnie uznawaną za słuszną i potrzebną. Zablokowany wikipedysta powinien być świadom, za co otrzymał taką blokadę i co ewentualnie powinien zmienić w swoim zachowaniu w przyszłości. Samo uzasadnienie w opisie blokady, często lakoniczne i hasłowe, z reguły bywa dalece niewystarczające. Komitet Arbitrażowy wskazuje także, iż powyższe zalecenie stanowi istotny środek ułatwiający kontrolę społeczności nad działaniami administratorów, a tym samym pozwalający na ograniczanie nieporozumień i konfliktów.

Komitet Arbitrażowy przypomina też, iż już w sprawie 5/2009 zastosował wobec jednego z administratorów upomnienie za niepodanie szerszego opisu blokady oraz zwrócił uwagę na konieczność dokonywania takich uzasadnień.

Środki

W świetle zebranego materiału Komitet Arbitrażowy postanawia udzielić Szwedzkiemu upomnienia za brak wpisów z uzasadnieniem nałożonych blokad na stronie dyskusji zablokowanego użytkownika, a także za zlekceważenie korespondencji od niego.

Nadto Komitet Arbitrażowy raz jeszcze przypomina (w szczególności wszystkim administratorom) o bezwzględnej potrzebie przestrzegania wskazanych wyżej zaleceń, stanowiących ogólnie przyjętą i powszechnie pożądaną dobrą praktykę, a także o możliwości ponoszenia konsekwencji w przypadku ich lekceważenia.

Za przyjęciem werdyktu głosowało 8 arbitrów, żaden arbiter nie był przeciw, żaden nie wstrzymał się od głosu, jeden nie wziął udziału w głosowaniu.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Ludmiła Pilecka ⇒ dyskusja 17:50, 5 maj 2009 (CEST)

Oświadczenie Przykuty

Ze względu na potencjalne sugestie, że jako wiceprezes Stowarzyszenia Wikimedia Polska mogę sprzyjać osobom będącym jego członkami, w szczególności zasiadającym we władzach tego stowarzyszenia, w sprawach, w których są oni stronami, wstrzymuję się od podejmowania zarówno dyskusji, jak i głosu w ustaleniach i werdyktach KA. Przykuta