Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(26/2008) Patrol110 - Roo72

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Wniosek arbitrażowy Patrol110 - Roo72

Opis sytuacji Wikipedysta Roo72 w wulgarny sposób nawoływał anonimowego redaktora do opuszczenia projektu w związku z wandalizmami [1], których się dopuścił. Gdy tylko zauważyłem omawianą sytuację, postanowiłem skorzystać ze swoich uprawnień administratora i nałożyłem na wikipedystę Roo72 tygodniową blokadę [2] wraz ze szczegółowym uzasadnieniem [3]. Wkrótce od zablokowanego wikipedysty otrzymałem e-mail wysłany za pośrednictwem Wikipedii[1], w którym zostały naruszone dobra osobiste moje oraz osób trzecich. Na otrzymaną wiadomość elektroniczną nie odpowiedziałem. Gdy tylko zakończyła się nałożona blokada na wikipedystę Roo72, dopuścił się on następnego ataku osobistego na stronie mojej dyskusji [4], za co został zablokowany na dwa tygodnie przez innego administratora.

Dodam tylko, że od samego początku o wszystkich moich działaniach informowałem na zamkniętej (admińskiej) liście dyskusyjnej oraz stosowałem się do zaleceń innych administratorów.

Moje zastrzeżenia

  1. Wikipedysta Roo72 umyślnie i notorycznie łamie Wikietykietę, dopuszczając się ostrych i bezpardonowych ataków osobistych. Mimo usilnych próśb o poprawę zachowania i prób mediacji, wikipedysta ten nadal trwa w swoich poglądach i wykazuje się stanowczym brakiem szacunku dla drugiego człowieka. Takie postępowanie godzi zarówno w dobre obyczaje (np. netykieta, zakładanie dobrej woli osób trzecich) oraz obowiązujący powszechnie porządek prawny.
  2. Swoim zachowaniem wikipedysta Roo72 ostentacyjnie neguje, że przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. (za art. 30 Konstytucji RP z 1997 roku). Ponadto wikipedysta Roo72 stoi w sprzeczności z postanowieniami art. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku, tj. "Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa."
  3. Wikipedysta Roo72 poprzez swoje ataki osobiste dopuszcza się przestępstw zniesławienia bądź zniewagi osób trzecich i dlatego też stanowi istotne zagrożenie dla funkcjonowania społeczności Wikipedii. Zagrożenie to przekłada się również bezpośrednio na zniechęcenie redaktorów Wikipedii do podejmowania jakichkolwiek działań edytorskich.
  4. Dodatkowo wikipedysta Roo72 nie wyraża jakiejkolwiek skruchy z tytułu swojego zachowania i nie przejawia chęci poprawy. O swoistej niereformowalności świadczą kolejne wybryki dokonywane po ustaniu tymczasowych blokad oraz brak dialogu z osobami (w tym administratorami) chcącymi pomóc wspomnianemu wikipedyście. Przypomnę, że na wikipedystę Roo72 nałożono dotychczas 8 blokad za naruszenie wikietykiety.

Dotychczasowe próby rozwiązania sprawy:

  1. próba wyjaśnienia na stronie dyskusji wikipedysty Roo72 - w odpowiedzi ataki osobiste (e-mail + wpis na stronie dyskusji)
  2. próby podjęcia dyskusji z wikipedystą Roo72 przez innych administratorów - bezskutecznie [5]
  3. opis sytuacji na zamkniętej (admińskiej) liście dyskusyjnej - wyrażenie dezaprobaty dla zachowań wikipedysty Roo72

Moje oczekiwania

Oczekuję:

  1. publicznych przeprosin w stosunku do anonimowego wikipedysty, od którego cała sytuacja się rozpoczęła oraz mojej osoby,
  2. oraz pozbawienia wikipedysty Roo72 możliwości edytowania polskojęzycznej Wikipedii na czas nieokreślony.

Potwierdzenie

Informuję, że dopełniłem obowiązku powiadomienia strony o złożeniu wniosku do KA.

Z poważaniem, Patrol110 dyskusja 11:55, 27 gru 2008 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Odpowiedź roo72

Nazwanie złodzieja - złodziejem, bandyty - bandytą, a wandala - wandalem nie stwierdzeniem faktu. Pompatyczność i bezsens tego zgłoszenia przekracza wszystko co do tej pory widziałem na Wikipedii.

KA powstał w celu rozwiązywania sporów osobistych jako ostateczna instancja kiedy zawiodły już inne sposoby rozwiązania konfliktu. W przypadku tego "konfliktu" Wikipedysta Patrol rozpoczął go nadużywając swoich uprawnień blokując mnie, umieścił na mojej stronie wpis w stylu który zapewne zostałby uznany za "atak osobisty" gdybym ja był jego autorem ("mam nadzieję, że się rozumiemy"), a następnie schował się za plecami innej osoby która krytykę uznała za "atak osobisty" i sama nadużywała uprawnień. Wikipedysta Patrol w żaden sposób i w żadnym momencie tego stworzonego przez siebie konfliktu nie wykazał się dobrą wolą, chęcią dyskusji. Wikipedysta Patrol wolał za to wnieść wniosek do KA w czasie kiedy moje konto było zablokowane nie dając mi nawet szansy na szybką odpowiedź, już samo to wiele świadczy o zaciętości, złośliwości, braku dobrej woli Wikipedysty Patrola.

Wniosek Wikipedysty Patrola jest sprzeczny z zasadami na jakich KA rozwiązuje konflikty osobiste i nie jest próbą rozwiązania konfliktu ale dalszego jego zaognienia. Wikipedysta Patrol jako tzw. administrator powinien nie tylko znać i przestrzegać zasady Wikipedii ale świecić osobistym przykładem, w tym przypadku popisał się akcją która jest wręcz wzorcowym przykładem jak łamać Wikietykietę, zaogniać spory i łamać zasady przyzwoitości.

Nie jestem w żaden sposób zainteresowany dalszym przebiegiem tej sztucznie wywołanej przez Patrola draki i nie mam zamiaru brać z tym żadnego udziału. roo72 (dyskusja) 08:17, 29 gru 2008 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Komitet Arbitrażowy przyjął wniosek do rozpatrzenia. Wniosek jedynie w części dotyczy sporu personalnego między stronami, jednak Komitet przyjął wniosek również w części, w której sprawa wykracza poza spór osobisty a sformułowane zarzuty mają charakter bardziej generalny i dotyczą sposobu zachowania wikipedysty i traktowania innych uczestników projektu. Arbitrzy uznali, że podniesione kwestie odnoszą się do kultury współpracy na Wikipedii oraz przestrzegania przyjętych zasad i powinny zostać rozpatrzone przez Komitet.

Za przyjęciem głosowało 8 arbitrów, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Jeden arbiter nie uczestniczył w głosowaniu.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Eteru (dyskusja) 10:20, 1 sty 2009 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Werdykt Komitetu Arbitrażowego

Słowo wstępne

Wartościowy wikipedysta to użytkownik, który wzbogaca treść Wikipedii, ale który równocześnie chce i potrafi postępować zgodnie z zasadami i zaleceniami Wikipedii. Roo72 był bardzo wartościowym wikipedystą, jednak z czasem narastający brak poszanowania reguł projektu i negatywny sposób odnoszenia się Roo72 do innych uczestników powodował, że jego zdolność uczestniczenia w projekcie stawała się coraz bardziej ograniczona.

Komitet Arbitrażowy docenia ogrom pracy, jaki Roo72 - wikipedysta z największą liczbą edycji na polskojęzycznej Wikipedii - włożył w jej rozwój. Jednak żaden, choćby bardzo pozytywny merytoryczny wkład w tworzenie Wikipedii nie może upoważniać nikogo do łamania podstawowych zasad Wikipedii. Od czasu powrotu Roo72 do edytowania we wrześniu 2008 roku po okresie paromiesięcznej przerwy, doprowadzał on wielokrotnie swoim bezpardonowym zachowaniem do ostrych konfliktów. Było ono wielokrotnie przedmiotem dyskusji na zamkniętej liście administratorów, podejmowanych zwykle w wyniku zgłoszeń wikipedystów, którzy czuli się pokrzywdzeni lub obrażeni przez Roo72. Od czasu powrotu Roo72 był czterokrotnie blokowany: za brak kultury, wulgarne prowadzenie rozmowy, groźby, złamanie wikietykiety. Z żadnej z tych blokad Roo72 nie wyciągnął wniosków, a jego zachowanie nie uległo zmianie.

Zachowanie wikipedysty Roo72 było już w przeszłości przedmiotem działań Komitetu Arbitrażowego. Werdyktem w połączonych sprawach 5/2007 i 6/2007 Komitet zdecydował się odebrać Roo72 uprawnienia administratorskie na okres czterech tygodni, zakazał samodzielnego odblokowywania się pod groźbą odebrania uprawnień administratorskich oraz nakazał zapoznanie się i ścisłe przestrzeganie zasad ekspresowego kasowania oraz przejrzenie listy skasowanych przez siebie artykułów i odtworzenie tych skasowanych niezgodnie z regułami. Z kolei na mocy werdyktu w połączonych sprawach 6/2008 i 7/2008 Roo72 utracił uprawnienia administratora, został zablokowany na okres jednego miesiąca, a po upływie blokady nałożony został na niego 3 miesięczny zakaz udziału w dyskusjach na SDU i Poczekalni.

Mimo tych środków, zachowanie Roo72 nie zmieniło się i wciąż budziło znaczne kontrowersje. Już w uzasadnieniu werdyktu z 2007 roku Komitet Arbitrażowy wskazał, że

największy problem związany z negatywną aurą, jaka wytworzyła się wokół Roo72, to jego ostrzejsze, aniżeli w przypadku większości pozostałych administratorów, podejście do edycji innych wikipedystów - szczególnie tych, którzy zostali przez niego ukarani. Jest to, niestety, efekt postawy "samotnego strażnika", którą Roo72 przyjął w Wikipedii. To właśnie na mało koncyliacyjny charakter Roo72, na jego przekonanie o własnej wyższości, twardość postrzeganą jako cnotę i odporność na merytoryczne argumenty skarżą się niektórzy wikipedyści.

Materiał dowodowy

Mail Roo72 do Patrola110

W części sprawy dotyczącej indywidualnego konfliktu pomiędzy Patrolem110 a Roo72 podstawowe znaczenie ma mail wysłany do Patrola110 przez Roo72 w dniu 7 grudnia 2008 r. Mimo, że mail ten nie zaistniał bezpośrednio w przestrzeni Wikipedii, Komitet Arbitrażowy uznał, że jest władny zająć się nim. Mail został bowiem wysłany przez jednego wikipedystę do innego wikipedysty, przy tym wysłany bezpośrednio w związku z sytuacją zaistniałą na Wikipedii. Co więcej, mail został wysłany z wykorzystaniem mechanizmu Wikipedii (Specjalna:E-mail/User).

Mail był agresywny i w swej treści obraźliwy dla adresata. Roo72 zapytany o to wyraźnie nie zaprzeczył jego autentyczności. W Komitecie Arbitrażowym powstały pewne rozbieżności dotyczącego tego, czy mail należy upublicznić jako część materiału dowodowego sprawy. Ostatecznie Komitet postanowił maila nie upubliczniać.

Pozostały materiał dowodowy

Część materiału przekazał Patrol110 w dodatkowej korespondencji z Komitetem. Natomiast w związku z ciągłymi kontrowersjami dotyczącymi zachowania Roo72 Komitet Arbitrażowy postanowił przyjrzeć się edycjom tego wikipedysty od momentu jego powrotu. Przegląd edycji Roo72 w okresie 1.09.2008-31.01.2009 ujawnił szereg wypowiedzi Roo72 niezgodnych z regułami Wikipedii. Materiał został przedstawiony Roo72, który został też poproszony o ustosunkowanie się do niego. W praktyce Roo72 z tej możliwości nie skorzystał, próbując narzucić Komitetowi własne reguły co do zakresu i trybu rozpatrywania sprawy.

Pełny materiał został zamieszczony na podstronie werdyktu:

Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(26/2008) Patrol110 - Roo72/Materiał dowodowy

Ocena materiału dowodowego

Ocena zachowania Roo72 dokonana przez Komitet Arbitrażowy we wcześniej wspomnianych werdyktach jest niestety w dalszym ciągu aktualna. W ocenie Komitetu Roo72 zaczął uważać się za niezastąpionego na Wikipedii. Zdaniem KA społeczność Wikipedii zbyt długo podtrzymywała Roo72 w poczuciu, że jest na Wikipedii niezastąpiony, że nie można go upomnieć ani zablokować, bo nie będzie komu patrolować Ostatnich zmian w porach nocnych. Taka sytuacja doprowadziła do tego, że Roo72 zaczął niemal utożsamiać się z Wikipedią. W swoim zachowaniu i słowach dawał jednoznacznie do zrozumienia, że to on reprezentuje zasady Wikipedii i tylko dokonana przez niego interpretacja tych zasad może uchodzić za prawidłową i jest jedynie obowiązującą (Moje zmiany są zawsze słuszne. [6], Nie, ja znam zasady, Ty nie. [7], dalsze przykłady: [8], [9]). Roo72 przestał rozmawiać, a zaczął piętnować, pouczać, nakazywał wstydzić się za swoje edycje (np. [10], [11], [12], [13]).

Jednocześnie Roo72 traktuje zasady i zwyczaje Wikipedii bardzo wybiórczo, samemu niekiedy je łamiąc, a nieustanie napominając innych do ich przestrzegania. Roo72 stosuje podwójne standardy, pozwalając sobie na zachowania będące sprzecznymi z zasadami, a jednocześnie piętnując zachowania innych wikipedystów (zdarza się, że niesłusznie). Potrafi wypowiadać się lekceważąco o WikiLove, kiedy ktoś zwraca mu uwagę na jego zachowanie ([14]), ale nie przeszkadza mu to pouczać innego użytkownika, że postępuje wbrew WikiLove ([15]). Naigrawa się z Wikietykiety ([16]), ale odwołuje się do niej pouczając innych ([17], [18]). Piętnuje innych wikipedystów za pisanie artykułów "na kolanie" ([19]), nie widząc niczego złego w pisaniu ich w taki sposób przez siebie ([20]).

Na podstawie zebranego materiału dowodowego Komitet Arbitrażowy jednoznacznie negatywnie ocenił zachowanie Roo72, wskazując że:

Dla wskazanych wyżej zachowań Roo72 nie może być żadnego usprawiedliwienia, szczególnie w sytuacji, gdy był już wielokrotnie za te zachowania upominany i karany, zarówno przez administratorów, jak i przez Komitet Arbitrażowy. Wiele osób próbowało też z nim rozmawiać i nakłonić do zmiany postępowania. Komitet miał nadzieję, że odebranie uprawnień administratorskich i miesięczna blokada skłonią tego wikipedystę do przemyślenia swojej postawy demonstrowanej na Wikipedii. Niestety niemal natychmiast po powrocie Roo72 przystąpił do ataków osobistych, pouczania, zarzucania innym złej woli i innych wcześniej znanych zachowań. Karygodne wypowiedzi zdarzały mu się regularnie przez cały okres objęty analizą Komitetu. Roo72 nie wykazał dobrej woli i nie podjął prób poprawy swojego zachowania. Wręcz przeciwnie, do swoich działań podchodzi bezkrytycznie. Paradoksalnie, wiele z pouczeń, jakimi Roo72 obdarzył innych wikipedystów, bardzo pasuje do jego działalności na Wikipedii: prośba o większą kulturę ([90], [91]), wskazanie, że aroganckie zachowanie zasługuje na najwyższe potępienie ([92]), wskazanie, że oskarżenie o wandalizm osoby, która naprawia dane hasło według zasad Wikipedii jest bardzo poważnym zarzutem ([93]) czy prośba o zastanowienie się nad tym, że to może inni mają rację ([94]).

Środek przymusowy

W świetle zebranego materiału i dokonanej oceny zachowania Roo72, Komitet Arbitrażowy postanowił zbanować Roo72 z projektu na okres 18 miesięcy. Środek zostanie zastosowany 24 godziny po publikacji werdyktu.

Za przyjęciem werdyktu głosowało 8 arbitrów, żaden arbiter nie był przeciw, żaden nie wstrzymał się od głosu, 1 arbiter nie wziął udziału w głosowaniu.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego, ABX - (O mnie dyskutuj) 12:30, 26 lut 2009 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

  1. Wiadomość e-mail została przedłożona Komitetowi Arbitrażowemu.