Współczynniki greckie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

W matematyce finansowej współczynniki greckie oznaczają wrażliwość rynku opcji lub innych instrumentów pochodnych. Greckie współczynniki mierzą zmianę wartości opcji w stosunku do zmiany czynników wpływających na wartość opcji.

Współczynniki greckie[edytuj | edytuj kod]

Delta[edytuj | edytuj kod]

Współczynnik delta oznacza przewidywany stopień zmiany ceny opcji w zależności od małej zmiany ceny instrumentu bazowego będącego przedmiotem opcji[1].

Współczynnik ten przyjmuje wartość dla opcji kupna z przedziału od 0 do 1, a dla opcji sprzedaży od –1 do 0. W przypadku instrumentu bazowego wartość delta wynosi 1.

Matematycznie, delta jest pochodną wartości opcji po cenie instrumentu bazowego

Wzór[edytuj | edytuj kod]

gdzie:

– zmiana ceny opcji,
– wartość opcji,
– cena instrumentu bazowego.

gamma[edytuj | edytuj kod]

Jest miarą zmiany wartości współczynnika delta. Innymi słowy jest drugą pochodną wartości opcji po cenie instrumentu bazowego

theta[edytuj | edytuj kod]

Mierzy wrażliwość wartości opcji na upływ czasu do wygaśnięcia (inaczej, pochodna wartości po czasie).

vega[edytuj | edytuj kod]

Jest miarą zmiany wartości opcji na skutek zmiany zmienności instrumentu bazowego, Vega nie jest nazwą litery alfabetu greckiego. Jako symbolu używa się litery (ny). W niektórych opracowaniach używa się kappa,

rho[edytuj | edytuj kod]

Mierzy wrażliwość zmiany wartości opcji na zmianę stopy wolnej od ryzyka.

Black-Scholes[edytuj | edytuj kod]

Na podstawie modelu Blacka-Scholesa współczynniki greckie są liczone w następujący sposób. (phi) jest funkcją gęstości rozkładu normalnego oraz jest wartością dystrybuanty rozkładu normalnego. Należy zauważyć, że gamma i vega mają takie same wzory dla opcji kupna i sprzedaży.

Dla danych: ceny instrumentu bazowego,
ceny wykonania,
stopy wolnej od ryzyka,
rocznej stopa dywidendy dla indeksu,
czas do realizacji,
historyczna zmienność,

Opcje kupna Opcje sprzedaży
delta
gamma
vega
theta
rho
volga
vanna
charm
color
dual delta
dual gamma

gdzie

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (CELEX: 32006L0049).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

  • Gpw.pl Informacje na temat wyceny opcji.