Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Skrót Wydawnictwo UŚ
Adres ul. Bankowa 12b,
40-007 Katowice
Data założenia 1968/1975
Publikacji rocznie około 150-200
Dyrektor Paweł Jędrzejko
ISBN 978-83-226
Strona internetowa wydawnictwa

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego – Uczelniana oficyna wydawnicza powstała w 1968 roku wraz z powołaniem do życia Uniwersytetu Śląskiego. Dnia 1 września 1975 roku Dział Wydawniczy przekształcono w Wydawnictwo, nadając mu strukturę typową dla tego typu jednostek. Publikacje uniwersyteckie charakteryzuje różnorodność tematyczna wynikająca z wielości dyscyplin naukowych uprawianych w naszej wszechnicy. Znajduje to odbicie w aktualnie wydawanych seriach.

Publikowane prace zbiorowe zawierają rezultaty badań nad określonym problemem bądź na ich treść składają się rozprawy naukowe podporządkowane danej dyscyplinie. Wydajemy liczne wydawnictwa ciągłe i czasopisma, których część znajduje się na punktowanej liście MNiSW. Sporą część publikacji Uniwersytetu Śląskiego stanowią opracowania monograficzne, będące często wyróżnionymi pracami doktorskimi, pracami habilitacyjnymi oraz dysertacjami samodzielnych pracowników naukowych. Odrębną dziedziną działalności edytorskiej są pomoce dydaktyczne dla studentów, w tym słuchaczy studiów zaocznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego wydaje rocznie średnio 150 tytułów o łącznej objętości 2 700 arkuszy wydawniczych.

Pracami oficyny uczelnianej kierują: dyrektor Wydawnictwa dr hab. Paweł Jędrzejko, z-ca dyrektora ds. Procesu Wydawniczego i Digitalizacji mgr Olga Nowak, z-ca dyrektora ds. Finansów mgr Beata Klyta.

Wydanie specjalne „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” (marzec 1998 r.) poświęcone w całości prezentacji Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.