Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Data założenia

1 września 1997

Państwo

 Polska

Adres

ul. Michała Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn

Liczba studentów

769[1]

Dziekan

prof. dr hab. Iwona Bogacka

Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, u góry nieco na prawo znajduje się punkt z opisem „Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego”
Ziemia53°45′37″N 20°27′39″E/53,760278 20,460833
Strona internetowa

Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – wydział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na którym prowadzone są studia na trzech kierunkach:

Historia Wydziału[edytuj | edytuj kod]

Tradycja kształcenia i badań z zakresu nauk przyrodniczych sięga roku 1950, kiedy to wraz z powstaniem w Olsztynie pierwszej uczelni wyższej - Wyższej Szkoły Rolniczej, na Wydziale Rolnym zostały powołane Katedry: Botaniki oraz Fizjologii Roślin, a na Wydziale Zootechnicznym Katedry: Zoologii oraz Katedra Fizjologii Zwierząt Domowych. Z kolei w 1966 r. powołany został przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego Instytut Biologii Stosowanej, który nie miał własnej bazy lokalowej, ani nie prowadził badań własnych, gdyż kadra tworząca Radę Naukową Instytutu wywodziła się z kilku Wydziałów ówczesnej WSR: Rolniczego, Zootechnicznego, Weterynaryjnego, Mleczarskiego i Rybackiego, gdzie prowadziła działalność naukowo-dydaktyczną. Z chwilą powołania Instytut uzyskał uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk przyrodniczych. 1 października 1972 r. Wyższa Szkoła Rolnicza przekształcona została w Akademię Rolniczo-Techniczną, w której strukturze Instytut Biologii Stosowanej funkcjonował do 1978 roku.

Natomiast 19 czerwca 1969 roku powstała kolejna szkoła wyżasza w Olsztynie - Wyższa Szkoła Nauczycielska, na której powołany został Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. 20 sierpnia 1974 r. uczelnia ta została przemianowana na Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w 1977 r. powołano Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, w którym kształcono głównie biologów o specjalności nauczycielskiej.

1 października 1995 roku w Akademii Rolniczo-Technicznej został uruchomiony międzywydziałowy kierunek Biotechnologia. Czas pokazał, że w środowisku istniała potrzeba powstania Wydziału Biologii z pełnymi uprawnieniami akademickimi o szerokim profilu dydaktyczno-naukowym. W 1996 roku rozpoczęto dyskusję nad utworzeniem Wydziału Biologii poprzez koncentrację kadry zatrudnionej w 4 jednostkach podstawowych nauk biologicznych Akademii Rolniczo-Technicznej, tj.: w Instytucie Fizjologii Zwierząt Wydziału Zootechnicznego, Katedrze Zoologii Wydziału Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego, Katedrze Fizjologii i Biochemii Roślin oraz Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody Wydziału Rolnictwa i Kształtowania Środowiska.

1 września 1997 roku to oficjalna data powołania Wydziału Biologii z dwoma kierunkami kształcenia: Biologia i Biotechnologia. Jako osobna jednostka Wydział 31 maja 1999 r. uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych. W drugiej połowie lat 90. trwała dyskusja o powołaniu Uniwersytetu w Olsztynie z funkcjonujących trzech szkół wyższych: Akademii Rolniczo-Tecznicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego. W maju 1999 roku uzgodniono, że w dniu powołania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nastąpi również połączenie Wydziału Biologii ART z Instytutem Biologii i Ochrony Środowiska WSP w Wydział Biologii UWM, składający się z 11 katedr i 1 zakładu. 25 czerwca 2001 roku Wydział nabył uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych. 1 października 2002 (z jednoroczną przerwą) rozpoczęto kształcenie na trzecim kierunku Pielęgniarstwo, który 1 października 2007 roku został przeniesiony na Wydział Nauk Medycznych. Z kolei 1 stycznia 2012 r. na wniosek rady wydziału Wydział otrzymał nową nazwę Wydział Biologii i Biotechnologii, która w pełni odzwierciedla prowadzone badania naukowe w tej jednostce. W 2013 roku powołano nowy kierunek studiów - Mikroiologię. 23 lutego 2015 roku Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora w drugiej dyscyplinie naukowej - biotechnologii.

Wydział Biologii posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego i doktora w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia oraz stopnia naukowego doktora w dyscyplinie biotechnologia[2]. W tym też zakresie realizuje studia doktoranckie.

Władze Wydziału[edytuj | edytuj kod]

Dziekan i prodziekani na kadencję 2016-2020 [3]

 • Dziekan: prof. dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. zw.
 • Prodziekan ds. nauki: dr hab. Jakub Sawicki, prof. UWM
 • Prodziekan ds. studenckich prof. dr hab. Aleksander Świątecki, prof. zw.
 • Prodziekan ds. kształcenia dr Beata Dulisz

Dziekan i prodziekani na kadencję 2012-2016[4]

 • Dziekan: prof. dr hab. Tadeusz Kamiński,
 • Prodziekani: prof. dr hab. Czesław Hołdyński, prof. dr hab. Anita Franczak

Dziekan i prodziekani na kadencję 2008-2012:

 • Dziekan: dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. UWM
 • Prodziekan ds. rozwoju: prof. dr hab. Czesław Hołdyński
 • Prodziekan ds. studenckich: dr hab. Anita Franczak
 • Prodziekan ds. nauki: prof. dr hab. Alicja Boroń

Opis kierunków[edytuj | edytuj kod]

Na kierunku Biologia student zdobywa wiedzę z dyscyplin biologicznych oraz poznaje i rozumie prawa przyrody oraz zależności między elementami środowiska, funkcjach fizjologiczno-biochemicznych organizmów żywych. Planuje i wykonuje badania terenowe dotyczące identyfikacji roślin i zwierząt oraz zadań związanych z ochroną środowiska i ochroną przyrody. Prowadzone są studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 sem.), sp. biologia ogólna, zarządzanie zasobami przyrody
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (4 sem.), sp. biologia środowiskowa, biologia molekularna

oraz studia niestacjonarne:

 • studia drugiego stopnia - magisterskie (4 sem.), sp. biologia środowiskowa

Na kierunku Biotechnologia student zdobywa wiedzę z zakresu metod biologii molekularnej oraz procesów technologicznych. Jest przygotowywany do pracy w zakresie prowadzenia i nadzoru procesów biotechnologicznych w przemyśle, ochronie środowiska i ochronie zdrowia. Zdobywa wiedzę umożliwiającą podejmowanie zadań technicznych i organizacyjnych oraz pracy w laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych oraz w firmach biotechnologicznych. Na tym kierunku prowadzone są studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 sem.), sp. biotechnologia
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (4 sem.), sp. biotechnologia przemysłowa, biotechnologia w medycynie weterynaryjnej, biotechnologia roślin, biotechnologia zwierząt, biotechnologia środowiskowa

Na kierunku Mikrobiologia prowadzone są studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 sem.), sp. mikrobiologia

Struktura organizacyjna[edytuj | edytuj kod]

Katedry:

 • Katedra Biochemii
 • Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
 • Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
 • Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin
 • Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
 • Katedra Genetyki
 • Katedra Mikrobiologii i Mykologii
 • Katedra Zoologii

Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny:

 • Laboratorium Diagnostyki Molekularnej

Studenckie Koła Naukowe[edytuj | edytuj kod]

Na Wydziale Biologii i Biotechnologii funkcjonuje wiele kół naukowych pozwalających studentom rozwijać swoje zainteresowania:

 • Koło Naukowe Botaników
 • Koło Naukowe
 • Entomologów KORTOPTERA
 • Naukowe Koło Zoologów
 • Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Ekologów UWM
 • Naukowe Koło Biotechnologów
 • Naukowe Koło Ornitologów
 • Naukowe Koło Genetyków GENIUS
 • Koło Naukowe Biologii Komórki
 • Koło Naukowe Mikrobiologów
 • Międzynarodowe Koło Naukowe Biochemii Medycznej

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Informator Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. 2012.
 2. Wydział Biologii i Biotechnologii z nowymi uprawnieniami | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, www.uwm.edu.pl [dostęp 2017-11-27] (pol.).
 3. Władze, wbib.uwm.edu.pl [dostęp 2017-11-20] (pol.).
 4. Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 1997-2017, Olsztyn 2017, 137 str.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]