Cyberstalking

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Cyberstalkingneologizm określający zjawisko używania Internetu i innych mediów elektronicznych do nękania drugiej osoby.

Zjawisko to jest definiowane jako cyberprzemoc popełniana przez stalkera[1]. Sprawca jako narzędzia używa technologii informacyjnej, w szczególności Internetu, by dręczyć inną pojedynczą osobę, grupę osób lub całą organizację. Zachowania te obejmują również: fałszywe oskarżenia, nielegalny monitoring, pogróżki, kradzież tożsamości, uszkodzenia sprzętu lub danych, narzucanie się innym osobom z seksualnymi intencjami i gromadzenie informacji o nich celem dręczenia.

Odpowiedzialność prawna[edytuj | edytuj kod]

W dniu 6 czerwca 2011 r. weszła w życie poprawka do ustawy - Kodeks karny, opublikowana w Dz. U. z 2011 r. Nr 72, poz. 381, uznająca cyberprzemoc i stalking w Polsce za czyn zabroniony (połączenie obu tych terminów daje pojęcie cyberstalkingu). Obecnie czyn ten podlega karze na podstawie art. 190a K.k.[1]:

  • paragraf 1: Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  • paragraf 2: Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
  • paragraf 3: Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
  • paragraf 4: Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Przypisy